สรุปเหรียญรางวัล สพป. พัทลุง เขต 2
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 บ้านโหล๊ะหาร 28 12 3 8 43
2 บ้านทุ่งนารี 24 8 14 8 46
3 อนุบาลปากพะยูน 22 9 6 7 37
4 บ้านเหมืองตะกั่ว 18 5 7 8 30
5 บ้านหนองธง 17 8 4 10 29
6 บ้านควนประกอบ 16 6 4 3 26
7 บ้านท่าลาด 16 5 6 7 27
8 อนุบาลป่าบอน 15 6 9 5 30
9 วัดหัวควน 15 4 8 4 27
10 บ้านแม่ขรี (สวิงประชาสรรค์) 13 6 6 8 25
11 บ้านหาดไข่เต่า 13 4 8 7 25
12 บ้านหารเทา (จรุงราษฎร์ดำเนิน) 12 6 8 8 26
13 วัดควนเผยอ 11 3 1 1 15
14 วัดบ้านแหลมกรวด(อินทรประดิษฐ์) 11 1 4 4 16
15 บ้านควนยวน 11 1 1 5 13
16 วัดเขาวงก์ 10 6 3 3 19
17 อนุบาลบางแก้ว 10 5 15 4 30
18 วัดป่าบอนต่ำ 10 4 3 4 17
19 วัดรัตนวราราม 10 3 7 6 20
20 สามัคคีอนุสรณ์ 9 7 6 3 22
21 วัดตะโหมด 9 6 2 5 17
22 บ้านโพธิ์(ชุมคณานุสรณ์) 9 4 1 9 14
23 บ้านควนหินเเท่น 9 1 2 6 12
24 บ้านเกาะเสือ 8 3 4 6 15
25 อนุบาลเขาชัยสน 8 3 1 6 12
26 วัดฝาละมี 8 3 1 5 12
27 วัดพรุพ้อ 7 6 3 5 16
28 บ้านเกาะนางคำ 7 3 4 5 14
29 วัดหวัง 7 3 2 4 12
30 บ้านน้ำตก 7 2 3 8 12
31 วัดท่าดินเเดง 7 1 5 3 13
32 วัดนาหม่อม 7 0 0 0 7
33 วัดสุภาษิตาราม 6 7 3 4 16
34 อนุบาลกงหรา 6 6 5 1 17
35 บ้านนาทุ่งโพธิ์ 6 6 3 0 15
36 บ้านต้นประดู่ 6 4 2 1 12
37 วัดไทรพอน 6 3 5 4 14
38 บ้านคลองใหญ่ 6 3 0 9 9
39 บ้านเกาะนางคำเหนือ 6 0 2 0 8
40 บ้านบางมวง 5 11 6 6 22
41 บ้านโคกสัก 5 8 3 4 16
42 บ้านทอนตรน 5 7 7 5 19
43 วัดพระเกิด 5 5 2 6 12
44 อนุบาลสุขคณะ 5 5 2 5 12
45 บ้านช่องฟืน 5 3 5 6 13
46 วัดโหล๊ะจันกระ 5 3 5 4 13
47 วัดโพธิยาราม 5 3 3 7 11
48 บ้านลานช้างมิตรภาพที่ ๔๕ 5 3 2 1 10
49 บ้านด่านโลด 5 2 1 3 8
50 วัดแหลมดินสอ 5 1 5 1 11
51 บ้านต้นสน 5 1 4 3 10
52 วัดชุมประดิษฐ์ 4 5 8 5 17
53 บ้านทุ่งคลองควาย 4 5 4 8 13
54 บ้านท่าเชียด 4 4 2 4 10
55 วัดโคกตะเคียน 4 4 2 3 10
56 บ้านควนนกหว้า 4 4 0 1 8
57 บ้านเกาะทองสม 4 3 6 3 13
58 บ้านควนพระสาครินทร์ 4 3 5 4 12
59 วัดบางขวน 4 2 4 6 10
60 ไทยรัฐวิทยา ๒๓ (วัดโคกโหนด) 4 0 5 4 9
61 บ้านควนเเหวง 3 6 6 4 15
62 บ้านพน 3 3 6 4 12
63 วัดลอน 3 3 4 5 10
64 บ้านดอนประดู่ 3 3 3 4 9
65 บ้านคู 3 1 2 1 6
66 บ้านทะเลเหมียง 3 1 1 0 5
67 วัดโตนด (เชนวิทยา) 3 0 3 0 6
68 บ้านพรุนายขาว 2 7 3 3 12
69 วัดควนเคี่ยม 2 5 7 3 14
70 บ้านควนอินนอโม 2 4 5 2 11
71 วัดท่าควาย 2 4 2 4 8
72 สำนักสงฆ์ห้วยเรือ 2 4 1 1 7
73 บ้านนาบอน (อิสลามศึกษา) มูลนิธิ 2 3 3 4 8
74 บ้านท่านางพรหม (ธนาคารกรุงเทพ ๘) 2 3 3 2 8
75 วัดควนโก 2 3 3 1 8
76 วัดควนขี้แรด 2 2 4 2 8
77 บ้านม่วงทวน 2 1 4 2 7
78 วัดปัณณาราม 2 1 3 4 6
79 บ้านควนหมอทอง 2 1 3 2 6
80 บ้านโคกทราย 2 1 3 1 6
81 บ้านหน้าวัง 2 1 2 3 5
82 วัดนาปะขอ 2 1 1 2 4
83 บ้านห้วยทราย (มิตรภาพที่ 150) 2 0 2 5 4
84 วัดโรจนาราม 2 0 2 4 4
85 มิตรมวลชน ๑ 2 0 0 2 2
86 บ้านยางขาคีม 2 0 0 1 2
87 บ้านท่าเนียน 2 0 0 0 2
88 วัดสะทัง 2 0 0 0 2
89 วัดควนสามโพธิ์ 1 6 3 10 10
90 บ้านป่าแก่ 1 4 7 4 12
91 บ้านวังปริง 1 4 3 4 8
92 วัดควนนางพิมพ์ 1 4 0 6 5
93 ปากพะยูน 1 3 2 5 6
94 บ้านพูด กรป. กลาง 1 3 0 10 4
95 บ้านแหลม 1 2 1 2 4
96 บ้านโคกม่วง (ดำประชาอุทิศ) 1 1 3 3 5
97 วัดแหลมจองถนน 1 1 1 6 3
98 วัดหัวเขาชัยสน 1 1 1 1 3
99 บ้านเทพราช 1 1 0 3 2
100 บ้านคลองขุด 1 1 0 2 2
101 วัดควนเพ็ง 1 1 0 2 2
102 วัดสังฆวราราม 1 0 1 0 2
103 บ้านปากพล 1 0 0 4 1
104 บ้านเกาะโคบ 1 0 0 2 1
105 วัดพังกิ่ง 0 3 1 3 4
106 ศาสนูปถัมภ์ปากพะยูนมูลนิธิ 0 2 3 6 5
107 บ้านเกาะหมาก 0 2 2 7 4
108 บ้านร่มโพธิ์ไทร 0 1 5 2 6
109 บ้านควนโคกยา 0 1 4 0 5
110 บ้านปากบางนาคราช 0 1 3 8 4
111 มุสลิมวิทยา 0 1 3 2 4
112 บ้านทุ่งหนองสิบบาท 0 1 2 1 3
113 วัดท่านางพรหม 0 1 0 1 1
114 นูรุลอิสลามหนองธงมูลนิธิ 0 0 5 5 5
115 บ้านท่าวา 0 0 3 2 3
116 บ้านหัวช้าง 0 0 3 1 3
117 วัดปลักปอม 0 0 2 4 2
118 วัดแตระ(ปาลานุเคราะห์) 0 0 2 1 2
119 บ้านไสนายขัน 0 0 2 0 2
120 เทศบาลอ่าวพะยูน 0 0 0 1 0
รวม 601 358 390 457 1,806