สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. พัทลุง เขต 2
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 บ้านโหล๊ะหาร 15 8 4 27 28 12 4 8 44
2 อนุบาลปากพะยูน 14 7 1 22 23 9 8 7 40
3 บ้านเหมืองตะกั่ว 9 4 2 15 18 5 7 8 30
4 บ้านทุ่งนารี 8 4 7 19 24 11 15 8 50
5 บ้านหนองธง 8 2 4 14 18 9 4 10 31
6 บ้านควนประกอบ 7 5 5 17 18 6 4 3 28
7 บ้านเกาะนางคำ 6 2 1 9 9 3 4 5 16
8 บ้านท่าลาด 5 5 3 13 17 5 7 7 29
9 บ้านหาดไข่เต่า 5 4 3 12 15 4 8 7 27
10 บ้านควนยวน 5 3 3 11 12 3 1 5 16
11 บ้านโพธิ์(ชุมคณานุสรณ์) 5 0 1 6 11 4 2 9 17
12 อนุบาลบางแก้ว 4 3 3 10 10 7 15 4 32
13 วัดหัวควน 4 3 1 8 18 6 8 4 32
14 บ้านทอนตรน 4 1 0 5 10 9 7 5 26
15 วัดนาหม่อม 3 4 0 7 7 0 0 0 7
16 อนุบาลป่าบอน 3 2 6 11 15 8 11 5 34
17 บ้านด่านโลด 3 1 4 8 7 3 1 3 11
18 บ้านต้นประดู่ 3 1 2 6 8 4 2 1 14
19 บ้านควนนกหว้า 3 1 0 4 4 4 0 1 8
20 บ้านคู 3 0 0 3 4 1 2 1 7
21 บ้านหารเทา (จรุงราษฎร์ดำเนิน) 2 5 3 10 12 8 9 8 29
22 วัดรัตนวราราม 2 5 3 10 10 3 7 6 20
23 วัดเขาวงก์ 2 5 1 8 12 6 3 3 21
24 วัดควนเผยอ 2 3 3 8 11 3 1 1 15
25 บ้านแม่ขรี (สวิงประชาสรรค์) 2 2 2 6 15 6 8 8 29
26 บ้านคลองใหญ่ 2 2 2 6 7 4 1 9 12
27 วัดตะโหมด 2 1 3 6 10 6 3 5 19
28 อนุบาลกงหรา 2 1 1 4 6 7 6 1 19
29 วัดพระเกิด 2 1 1 4 6 6 3 6 15
30 วัดฝาละมี 2 1 0 3 8 4 1 5 13
31 วัดท่าดินเเดง 2 1 0 3 8 1 7 3 16
32 บ้านควนหมอทอง 2 1 0 3 2 1 3 2 6
33 บ้านนาทุ่งโพธิ์ 2 0 2 4 7 6 4 0 17
34 สามัคคีอนุสรณ์ 2 0 1 3 9 7 8 3 24
35 บ้านควนพระสาครินทร์ 2 0 1 3 6 4 6 4 16
36 บ้านท่านางพรหม (ธนาคารกรุงเทพ ๘) 2 0 0 2 2 3 3 2 8
37 วัดบ้านแหลมกรวด(อินทรประดิษฐ์) 1 5 0 6 11 2 4 4 17
38 วัดหวัง 1 2 0 3 9 3 3 4 15
39 วัดนาปะขอ 1 2 0 3 4 2 1 2 7
40 วัดท่าควาย 1 2 0 3 2 5 2 4 9
41 วัดป่าบอนต่ำ 1 1 3 5 10 7 5 4 22
42 วัดไทรพอน 1 1 2 4 8 3 7 4 18
43 วัดโพธิยาราม 1 1 1 3 6 3 3 7 12
44 บ้านท่าเชียด 1 1 1 3 5 5 2 4 12
45 บ้านดอนประดู่ 1 1 1 3 4 4 4 4 12
46 วัดลอน 1 1 1 3 3 4 5 5 12
47 วัดโหล๊ะจันกระ 1 1 0 2 6 4 5 4 15
48 บ้านควนเเหวง 1 0 2 3 3 6 7 4 16
49 ปากพะยูน 1 0 1 2 3 3 2 5 8
50 บ้านควนอินนอโม 1 0 1 2 2 5 5 2 12
51 สำนักสงฆ์ห้วยเรือ 1 0 1 2 2 4 1 1 7
52 วัดบางขวน 1 0 0 1 4 2 4 6 10
53 บ้านโคกทราย 1 0 0 1 3 1 3 1 7
54 วัดโรจนาราม 1 0 0 1 2 1 2 4 5
55 บ้านป่าแก่ 1 0 0 1 1 4 7 4 12
56 บ้านวังปริง 1 0 0 1 1 4 3 4 8
57 บ้านแหลม 1 0 0 1 1 2 1 2 4
58 บ้านโคกม่วง (ดำประชาอุทิศ) 1 0 0 1 1 1 3 3 5
59 วัดหัวเขาชัยสน 1 0 0 1 1 1 1 1 3
60 อนุบาลเขาชัยสน 0 5 2 7 9 5 2 6 16
61 บ้านบางมวง 0 4 2 6 5 12 6 6 23
62 บ้านเกาะนางคำเหนือ 0 4 1 5 6 0 2 0 8
63 บ้านน้ำตก 0 2 2 4 7 2 3 8 12
64 วัดสุภาษิตาราม 0 2 0 2 6 7 3 4 16
65 วัดควนขี้แรด 0 1 2 3 3 2 4 2 9
66 บ้านนาบอน (อิสลามศึกษา) มูลนิธิ 0 1 2 3 2 3 3 4 8
67 บ้านเกาะเสือ 0 1 1 2 8 3 4 6 15
68 บ้านช่องฟืน 0 1 0 1 6 3 5 6 14
69 บ้านต้นสน 0 1 0 1 5 1 4 3 10
70 วัดโคกตะเคียน 0 1 0 1 4 5 4 3 13
71 บ้านม่วงทวน 0 1 0 1 2 1 4 2 7
72 บ้านห้วยทราย (มิตรภาพที่ 150) 0 1 0 1 2 0 2 5 4
73 บ้านปากพล 0 1 0 1 1 0 0 4 1
74 บ้านปากบางนาคราช 0 1 0 1 0 1 3 8 4
75 บ้านโคกสัก 0 0 5 5 5 8 3 4 16
76 วัดพรุพ้อ 0 0 3 3 7 7 3 5 17
77 บ้านควนหินเเท่น 0 0 2 2 9 1 2 6 12
78 อนุบาลสุขคณะ 0 0 2 2 5 5 2 5 12
79 บ้านยางขาคีม 0 0 2 2 2 0 0 1 2
80 ไทยรัฐวิทยา ๒๓ (วัดโคกโหนด) 0 0 1 1 4 2 5 4 11
81 วัดควนเคี่ยม 0 0 1 1 3 5 7 3 15
82 บ้านทะเลเหมียง 0 0 1 1 3 1 1 0 5
83 บ้านหน้าวัง 0 0 1 1 2 2 2 3 6
84 วัดพังกิ่ง 0 0 1 1 1 4 1 3 6
85 วัดแหลมจองถนน 0 0 1 1 1 1 1 6 3
86 บ้านลานช้างมิตรภาพที่ ๔๕ 0 0 0 0 5 3 2 1 10
87 วัดแหลมดินสอ 0 0 0 0 5 1 5 1 11
88 วัดชุมประดิษฐ์ 0 0 0 0 4 5 9 5 18
89 บ้านทุ่งคลองควาย 0 0 0 0 4 5 4 8 13
90 บ้านเกาะทองสม 0 0 0 0 4 3 6 4 13
91 บ้านพน 0 0 0 0 3 3 6 4 12
92 วัดโตนด (เชนวิทยา) 0 0 0 0 3 0 3 0 6
93 บ้านพรุนายขาว 0 0 0 0 2 8 3 3 13
94 วัดควนโก 0 0 0 0 2 3 3 1 8
95 วัดปัณณาราม 0 0 0 0 2 2 3 4 7
96 มิตรมวลชน ๑ 0 0 0 0 2 0 0 2 2
97 บ้านท่าเนียน 0 0 0 0 2 0 0 0 2
98 วัดสะทัง 0 0 0 0 2 0 0 0 2
99 วัดควนสามโพธิ์ 0 0 0 0 1 6 3 10 10
100 วัดควนนางพิมพ์ 0 0 0 0 1 4 1 6 6
101 บ้านพูด กรป. กลาง 0 0 0 0 1 3 0 10 4
102 บ้านเทพราช 0 0 0 0 1 1 1 3 3
103 บ้านคลองขุด 0 0 0 0 1 1 0 2 2
104 วัดควนเพ็ง 0 0 0 0 1 1 0 2 2
105 วัดสังฆวราราม 0 0 0 0 1 0 1 0 2
106 บ้านเกาะโคบ 0 0 0 0 1 0 0 2 1
107 ศาสนูปถัมภ์ปากพะยูนมูลนิธิ 0 0 0 0 0 2 3 6 5
108 บ้านเกาะหมาก 0 0 0 0 0 2 2 7 4
109 บ้านร่มโพธิ์ไทร 0 0 0 0 0 1 5 2 6
110 บ้านควนโคกยา 0 0 0 0 0 1 4 0 5
111 มุสลิมวิทยา 0 0 0 0 0 1 3 2 4
112 วัดปลักปอม 0 0 0 0 0 1 2 4 3
113 บ้านทุ่งหนองสิบบาท 0 0 0 0 0 1 2 1 3
114 วัดท่านางพรหม 0 0 0 0 0 1 0 1 1
115 นูรุลอิสลามหนองธงมูลนิธิ 0 0 0 0 0 0 5 5 5
116 บ้านท่าวา 0 0 0 0 0 0 3 2 3
117 บ้านหัวช้าง 0 0 0 0 0 0 3 1 3
118 วัดแตระ(ปาลานุเคราะห์) 0 0 0 0 0 0 2 1 2
119 บ้านไสนายขัน 0 0 0 0 0 0 2 0 2
120 เทศบาลอ่าวพะยูน 0 0 0 0 0 0 0 1 0
รวม 172 133 119 424 655 404 425 458 1,484