สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. พัทลุง เขต 2
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 บ้านโหล๊ะหาร 15 8 4 27 28 12 3 8 43
2 อนุบาลปากพะยูน 14 6 1 21 22 9 6 7 37
3 บ้านเหมืองตะกั่ว 9 4 2 15 18 5 7 8 30
4 บ้านทุ่งนารี 8 4 7 19 24 8 14 8 46
5 บ้านหนองธง 8 2 4 14 17 8 4 10 29
6 บ้านควนประกอบ 6 4 5 15 16 6 4 3 26
7 บ้านเกาะนางคำ 6 2 0 8 7 3 4 5 14
8 บ้านหาดไข่เต่า 5 3 2 10 13 4 8 7 25
9 บ้านควนยวน 5 1 3 9 11 1 1 5 13
10 บ้านท่าลาด 4 5 3 12 16 5 6 7 27
11 อนุบาลบางแก้ว 4 3 3 10 10 5 15 4 30
12 บ้านโพธิ์(ชุมคณานุสรณ์) 4 0 1 5 9 4 1 9 14
13 วัดนาหม่อม 3 4 0 7 7 0 0 0 7
14 อนุบาลป่าบอน 3 2 5 10 15 6 9 5 30
15 วัดหัวควน 3 1 1 5 15 4 8 4 27
16 บ้านควนนกหว้า 3 1 0 4 4 4 0 1 8
17 บ้านหารเทา (จรุงราษฎร์ดำเนิน) 2 5 3 10 12 6 8 8 26
18 วัดรัตนวราราม 2 5 3 10 10 3 7 6 20
19 วัดควนเผยอ 2 3 3 8 11 3 1 1 15
20 บ้านด่านโลด 2 1 3 6 5 2 1 3 8
21 บ้านแม่ขรี (สวิงประชาสรรค์) 2 1 2 5 13 6 6 8 25
22 วัดตะโหมด 2 1 2 5 9 6 2 5 17
23 อนุบาลกงหรา 2 1 1 4 6 6 5 1 17
24 วัดพระเกิด 2 1 1 4 5 5 2 6 12
25 วัดฝาละมี 2 1 0 3 8 3 1 5 12
26 บ้านควนหมอทอง 2 1 0 3 2 1 3 2 6
27 สามัคคีอนุสรณ์ 2 0 1 3 9 7 6 3 22
28 บ้านนาทุ่งโพธิ์ 2 0 1 3 6 6 3 0 15
29 บ้านคู 2 0 0 2 3 1 2 1 6
30 บ้านท่านางพรหม (ธนาคารกรุงเทพ ๘) 2 0 0 2 2 3 3 2 8
31 วัดบ้านแหลมกรวด(อินทรประดิษฐ์) 1 5 0 6 11 1 4 4 16
32 วัดเขาวงก์ 1 4 1 6 10 6 3 3 19
33 วัดท่าควาย 1 2 0 3 2 4 2 4 8
34 วัดป่าบอนต่ำ 1 1 2 4 10 4 3 4 17
35 บ้านต้นประดู่ 1 1 2 4 6 4 2 1 12
36 วัดลอน 1 1 1 3 3 3 4 5 10
37 วัดท่าดินเเดง 1 1 0 2 7 1 5 3 13
38 บ้านทอนตรน 1 1 0 2 5 7 7 5 19
39 วัดโหล๊ะจันกระ 1 1 0 2 5 3 5 4 13
40 บ้านคลองใหญ่ 1 0 2 3 6 3 0 9 9
41 บ้านควนเเหวง 1 0 1 2 3 6 6 4 15
42 บ้านควนอินนอโม 1 0 1 2 2 4 5 2 11
43 สำนักสงฆ์ห้วยเรือ 1 0 1 2 2 4 1 1 7
44 วัดหวัง 1 0 0 1 7 3 2 4 12
45 บ้านควนพระสาครินทร์ 1 0 0 1 4 3 5 4 12
46 วัดบางขวน 1 0 0 1 4 2 4 6 10
47 วัดนาปะขอ 1 0 0 1 2 1 1 2 4
48 วัดโรจนาราม 1 0 0 1 2 0 2 4 4
49 บ้านป่าแก่ 1 0 0 1 1 4 7 4 12
50 บ้านวังปริง 1 0 0 1 1 4 3 4 8
51 บ้านแหลม 1 0 0 1 1 2 1 2 4
52 บ้านโคกม่วง (ดำประชาอุทิศ) 1 0 0 1 1 1 3 3 5
53 วัดหัวเขาชัยสน 1 0 0 1 1 1 1 1 3
54 อนุบาลเขาชัยสน 0 5 1 6 8 3 1 6 12
55 บ้านบางมวง 0 4 2 6 5 11 6 6 22
56 บ้านเกาะนางคำเหนือ 0 4 1 5 6 0 2 0 8
57 บ้านน้ำตก 0 2 2 4 7 2 3 8 12
58 วัดสุภาษิตาราม 0 2 0 2 6 7 3 4 16
59 วัดไทรพอน 0 1 2 3 6 3 5 4 14
60 บ้านนาบอน (อิสลามศึกษา) มูลนิธิ 0 1 2 3 2 3 3 4 8
61 บ้านเกาะเสือ 0 1 1 2 8 3 4 6 15
62 วัดโพธิยาราม 0 1 1 2 5 3 3 7 11
63 บ้านท่าเชียด 0 1 1 2 4 4 2 4 10
64 บ้านดอนประดู่ 0 1 1 2 3 3 3 4 9
65 วัดควนขี้แรด 0 1 1 2 2 2 4 2 8
66 บ้านช่องฟืน 0 1 0 1 5 3 5 6 13
67 บ้านต้นสน 0 1 0 1 5 1 4 3 10
68 วัดโคกตะเคียน 0 1 0 1 4 4 2 3 10
69 บ้านม่วงทวน 0 1 0 1 2 1 4 2 7
70 บ้านห้วยทราย (มิตรภาพที่ 150) 0 1 0 1 2 0 2 5 4
71 บ้านปากพล 0 1 0 1 1 0 0 4 1
72 บ้านปากบางนาคราช 0 1 0 1 0 1 3 8 4
73 บ้านโคกสัก 0 0 5 5 5 8 3 4 16
74 วัดพรุพ้อ 0 0 3 3 7 6 3 5 16
75 บ้านควนหินเเท่น 0 0 2 2 9 1 2 6 12
76 อนุบาลสุขคณะ 0 0 2 2 5 5 2 5 12
77 บ้านยางขาคีม 0 0 2 2 2 0 0 1 2
78 บ้านทะเลเหมียง 0 0 1 1 3 1 1 0 5
79 วัดควนเคี่ยม 0 0 1 1 2 5 7 3 14
80 บ้านหน้าวัง 0 0 1 1 2 1 2 3 5
81 วัดแหลมจองถนน 0 0 1 1 1 1 1 6 3
82 บ้านลานช้างมิตรภาพที่ ๔๕ 0 0 0 0 5 3 2 1 10
83 วัดแหลมดินสอ 0 0 0 0 5 1 5 1 11
84 วัดชุมประดิษฐ์ 0 0 0 0 4 5 8 5 17
85 บ้านทุ่งคลองควาย 0 0 0 0 4 5 4 8 13
86 บ้านเกาะทองสม 0 0 0 0 4 3 6 3 13
87 ไทยรัฐวิทยา ๒๓ (วัดโคกโหนด) 0 0 0 0 4 0 5 4 9
88 บ้านพน 0 0 0 0 3 3 6 4 12
89 วัดโตนด (เชนวิทยา) 0 0 0 0 3 0 3 0 6
90 บ้านพรุนายขาว 0 0 0 0 2 7 3 3 12
91 วัดควนโก 0 0 0 0 2 3 3 1 8
92 วัดปัณณาราม 0 0 0 0 2 1 3 4 6
93 บ้านโคกทราย 0 0 0 0 2 1 3 1 6
94 มิตรมวลชน ๑ 0 0 0 0 2 0 0 2 2
95 บ้านท่าเนียน 0 0 0 0 2 0 0 0 2
96 วัดสะทัง 0 0 0 0 2 0 0 0 2
97 วัดควนสามโพธิ์ 0 0 0 0 1 6 3 10 10
98 วัดควนนางพิมพ์ 0 0 0 0 1 4 0 6 5
99 ปากพะยูน 0 0 0 0 1 3 2 5 6
100 บ้านพูด กรป. กลาง 0 0 0 0 1 3 0 10 4
101 บ้านเทพราช 0 0 0 0 1 1 0 3 2
102 บ้านคลองขุด 0 0 0 0 1 1 0 2 2
103 วัดควนเพ็ง 0 0 0 0 1 1 0 2 2
104 วัดสังฆวราราม 0 0 0 0 1 0 1 0 2
105 บ้านเกาะโคบ 0 0 0 0 1 0 0 2 1
106 วัดพังกิ่ง 0 0 0 0 0 3 1 3 4
107 ศาสนูปถัมภ์ปากพะยูนมูลนิธิ 0 0 0 0 0 2 3 6 5
108 บ้านเกาะหมาก 0 0 0 0 0 2 2 7 4
109 บ้านร่มโพธิ์ไทร 0 0 0 0 0 1 5 2 6
110 บ้านควนโคกยา 0 0 0 0 0 1 4 0 5
111 มุสลิมวิทยา 0 0 0 0 0 1 3 2 4
112 บ้านทุ่งหนองสิบบาท 0 0 0 0 0 1 2 1 3
113 วัดท่านางพรหม 0 0 0 0 0 1 0 1 1
114 นูรุลอิสลามหนองธงมูลนิธิ 0 0 0 0 0 0 5 5 5
115 บ้านท่าวา 0 0 0 0 0 0 3 2 3
116 บ้านหัวช้าง 0 0 0 0 0 0 3 1 3
117 วัดปลักปอม 0 0 0 0 0 0 2 4 2
118 วัดแตระ(ปาลานุเคราะห์) 0 0 0 0 0 0 2 1 2
119 บ้านไสนายขัน 0 0 0 0 0 0 2 0 2
120 เทศบาลอ่าวพะยูน 0 0 0 0 0 0 0 1 0
รวม 151 118 105 374 601 358 390 457 1,349