หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพป. พังงา

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ ปฐมวัย เรียนร่วม - ภาษาไทย
เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนร่วม - ศิลปะ เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนคุระบุรี 42 31 75.61% 6 14.63% 3 7.32% 1 2.44% 41
2 โรงเรียนอนุบาลพังงา 37 28 77.78% 3 8.33% 3 8.33% 2 5.56% 36
3 โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ 23 21 91.3% 1 4.35% 0 0% 1 4.35% 23
4 โรงเรียนเมืองพังงา 21 17 85% 1 5% 0 0% 2 10% 20
5 โรงเรียนบ้านคอกช้าง 16 11 78.57% 2 14.29% 0 0% 1 7.14% 14
6 โรงเรียนวัดโคกสวย 15 10 66.67% 4 26.67% 1 6.67% 0 0% 15
7 โรงเรียนเกาะหมากน้อย 13 10 76.92% 2 15.38% 1 7.69% 0 0% 13
8 โรงเรียนเทศบาลบ้านศรีตะกั่วป่า 12 9 75% 3 25% 0 0% 0 0% 12
9 โรงเรียนบ้านเตรียม 12 9 75% 0 0% 1 8.33% 2 16.67% 12
10 โรงเรียนบ้านบางม่วง 19 8 50% 3 18.75% 2 12.5% 3 18.75% 16
11 โรงเรียนบ้านบางใหญ่ 11 8 72.73% 3 27.27% 0 0% 0 0% 11
12 โรงเรียนชาวไทยใหม่ (โดม-ทักษิณอนุสรณ์) 11 8 88.89% 0 0% 1 11.11% 0 0% 9
13 โรงเรียนเทศบาลบ้านเสนารังสรรค์ 8 8 100% 0 0% 0 0% 0 0% 8
14 โรงเรียนบ้านกลาง 9 7 77.78% 1 11.11% 1 11.11% 0 0% 9
15 โรงเรียนบ้านท่าเรือ 9 7 77.78% 1 11.11% 1 11.11% 0 0% 9
16 โรงเรียนบ้านพรุใน 14 6 46.15% 4 30.77% 1 7.69% 2 15.38% 13
17 โรงเรียนศิริราษฎร์วิทยา 12 6 50% 3 25% 1 8.33% 2 16.67% 12
18 โรงเรียนบ้านคลองบอน 11 6 54.55% 2 18.18% 1 9.09% 2 18.18% 11
19 โรงเรียนบ้านท่าเขา 11 6 54.55% 2 18.18% 0 0% 3 27.27% 11
20 โรงเรียนบ้านบ่อแสน 10 6 60% 2 20% 0 0% 2 20% 10
21 โรงเรียนบุญแสวงวิทยา 8 6 75% 1 12.5% 1 12.5% 0 0% 8
22 โรงเรียนบ้านบางแก้ว 8 6 75% 0 0% 1 12.5% 1 12.5% 8
23 โรงเรียนวัดไตรมารคสถิตตั้งตรงจิตร 11 ฯ 7 6 85.71% 0 0% 1 14.29% 0 0% 7
24 โรงเรียนบ้านหินลาด 11 5 50% 3 30% 1 10% 1 10% 10
25 โรงเรียนบ้านช่องหลาด 9 5 55.56% 3 33.33% 0 0% 1 11.11% 9
26 โรงเรียนวัดนิโครธาราม 8 5 62.5% 3 37.5% 0 0% 0 0% 8
27 โรงเรียนสุทธินอนุสรณ์ 8 5 62.5% 3 37.5% 0 0% 0 0% 8
28 โรงเรียนวัดนารายณิการาม 8 5 71.43% 1 14.29% 1 14.29% 0 0% 7
29 โรงเรียนบ้านทุ่งรักชัยพัฒน์ 6 5 83.33% 0 0% 0 0% 1 16.67% 6
30 โรงเรียนบ้านถ้ำทองหลาง 5 5 100% 0 0% 0 0% 0 0% 5
31 โรงเรียนบ้านท่าสนุก 5 5 100% 0 0% 0 0% 0 0% 5
32 โรงเรียนบ้านลำแก่น 11 4 40% 4 40% 1 10% 1 10% 10
33 โรงเรียนบ้านบางเนียง 8 4 66.67% 2 33.33% 0 0% 0 0% 6
34 โรงเรียนบ้านคุรอด 12 4 36.36% 1 9.09% 4 36.36% 2 18.18% 11
35 โรงเรียนวัดประชุมศึกษา 6 4 66.67% 1 16.67% 0 0% 1 16.67% 6
36 โรงเรียนบ้านเขาเฒ่า 5 4 80% 1 20% 0 0% 0 0% 5
37 โรงเรียนวัดนากลางมิตรภาพที่ 163 5 4 80% 0 0% 1 20% 0 0% 5
38 โรงเรียนบ้านตากแดด 4 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
39 โรงเรียนบ้านท่านุ่น 14 3 23.08% 4 30.77% 5 38.46% 1 7.69% 13
40 โรงเรียนวัดเหมืองประชาราม 9 3 33.33% 4 44.44% 1 11.11% 1 11.11% 9
41 โรงเรียนบ้านโคกยาง 7 3 42.86% 3 42.86% 1 14.29% 0 0% 7
42 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา54 7 3 50% 3 50% 0 0% 0 0% 6
43 โรงเรียนโคกกลอยวิทยา 6 3 50% 3 50% 0 0% 0 0% 6
44 โรงเรียนบ้านบางกรัก 8 3 37.5% 2 25% 1 12.5% 2 25% 8
45 โรงเรียนวัดช้างนอน 7 3 42.86% 2 28.57% 1 14.29% 1 14.29% 7
46 โรงเรียนเกาะยาว 7 3 50% 2 33.33% 1 16.67% 0 0% 6
47 โรงเรียนวัดสุวรรณคูหา 6 3 50% 2 33.33% 1 16.67% 0 0% 6
48 โรงเรียนบ้านบางหลาม 5 3 60% 2 40% 0 0% 0 0% 5
49 โรงเรียนบ้านบางหว้า 6 3 50% 1 16.67% 0 0% 2 33.33% 6
50 โรงเรียนอ่าวมะม่วง 5 3 60% 1 20% 0 0% 1 20% 5
51 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 35 6 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
52 โรงเรียนวัดราษฎร์สโมสร 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
53 โรงเรียนวัดสุวรรณาวาส 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
54 โรงเรียนบ้านโคกเจริญ 4 3 75% 0 0% 1 25% 0 0% 4
55 โรงเรียนบ้านกระโสม (ผดุงนิคมวิทยา) 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
56 โรงเรียนบ้านบางคลี 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
57 โรงเรียนบ้านริมทะเล 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
58 โรงเรียนบ้านกะไหล 4 2 50% 1 25% 1 25% 0 0% 4
59 โรงเรียนบ้านปากคลอง 7 2 28.57% 1 14.29% 0 0% 4 57.14% 7
60 โรงเรียนบ้านท่าหัน 4 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
61 โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 2 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
62 โรงเรียนบ้านกะปง 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
63 โรงเรียนวัดปัจจันตคาม 4 2 50% 0 0% 1 25% 1 25% 4
64 โรงเรียนบ้านท่าดินแดง 3 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 0 0% 3
65 โรงเรียนบ้านป่ายาง 3 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 0 0% 3
66 โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง 7 2 40% 0 0% 0 0% 3 60% 5
67 โรงเรียนบ้านทุ่งไทรงาม 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
68 โรงเรียนบ้านปริง (วันครู 2500) 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
69 โรงเรียนบ้านย่าหมี 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
70 โรงเรียนบ้านเขาน้อย 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
71 โรงเรียนพระราชทานทับละมุ 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
72 โรงเรียนอนุบาลทับปุด 14 1 7.69% 6 46.15% 4 30.77% 2 15.38% 13
73 โรงเรียนบ้านปากพู่ ฯ 5 1 20% 3 60% 1 20% 0 0% 5
74 โรงเรียนวัดคมนียเขต 7 1 20% 3 60% 0 0% 1 20% 5
75 โรงเรียนบ้านทุ่งดอน 4 1 25% 2 50% 0 0% 1 25% 4
76 โรงเรียนเกียรติประชา 3 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 0 0% 3
77 โรงเรียนบ้านปากถัก 7 1 14.29% 1 14.29% 2 28.57% 3 42.86% 7
78 โรงเรียนอนุบาลนิลุบล 6 1 25% 1 25% 2 50% 0 0% 4
79 โรงเรียนฟาฮัดวิทยาทาน 3 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 3
80 โรงเรียนบ้านในไร่ 4 1 25% 1 25% 0 0% 2 50% 4
81 โรงเรียนเยาววิทย์ 4 1 25% 1 25% 0 0% 2 50% 4
82 โรงเรียนขจรเกียรติโคกกลอย 3 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 1 33.33% 3
83 โรงเรียนวัดราษฎร์อุปถัมภ์ 3 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 1 33.33% 3
84 โรงเรียนบ้านช้างเชื่อ 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
85 โรงเรียนวัดดิตถาราม 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
86 โรงเรียนบ้านน้ำจืด 3 1 33.33% 0 0% 1 33.33% 1 33.33% 3
87 โรงเรียนบ้านบกปุย 3 1 33.33% 0 0% 1 33.33% 1 33.33% 3
88 โรงเรียนบ้านบางกัน 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
89 โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
90 โรงเรียนบ้านคลองเคียน 3 1 33.33% 0 0% 0 0% 2 66.67% 3
91 โรงเรียนบ้านหินร่ม 2 1 50% 0 0% 0 0% 1 50% 2
92 โรงเรียนวัดนิโครธคุณากร 2 1 50% 0 0% 0 0% 1 50% 2
93 โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 1 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
94 โรงเรียนบุญสูงอุปถัมภ์ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
95 โรงเรียนบ้านคลองดินเหนียว 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
96 โรงเรียนบ้านคลองเหีย 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
97 โรงเรียนบ้านดอน 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
98 โรงเรียนบ้านนาแฝก 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
99 โรงเรียนบ้านน้ำเค็ม 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
100 โรงเรียนบ้านบางครั่ง 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
101 โรงเรียนบ้านบางนุ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
102 โรงเรียนวัดสองแพรก 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
103 โรงเรียนวัดอินทนิน 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
104 โรงเรียนบ้านบางจัน 4 0 0% 3 75% 1 25% 0 0% 4
105 โรงเรียนบ้านตำหนัง 2 0 0% 2 100% 0 0% 0 0% 2
106 โรงเรียนกะปง 4 0 0% 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 3
107 โรงเรียนบ้านทับช้าง 2 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 2
108 โรงเรียนบ้านบางมรวน 2 0 0% 1 50% 0 0% 1 50% 2
109 โรงเรียนบ้านเขาเปาะ 2 0 0% 1 50% 0 0% 1 50% 2
110 โรงเรียนบ้านติเตะ 2 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
111 โรงเรียนบ้านคุระ 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
112 โรงเรียนบ้านลำวะ 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
113 โรงเรียนบ้านสวนใหม่ 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
114 โรงเรียนบ้านห้วยทรัพย์มิตรภาพที่ ๖๑ 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
115 โรงเรียนบ้านห้วยทราย 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
116 โรงเรียนบ้านอ่าวมะขาม 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
117 โรงเรียนบ้านในวัง 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
118 โรงเรียนโชคอำนวย 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
119 โรงเรียนเกาะปันหยี 3 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
120 โรงเรียนบ้านเกาะกลาง 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
121 โรงเรียนวัดตรัยรัตนากร 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
122 โรงเรียนวัดบางเสียด 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
123 โรงเรียนบ้านท่าปากแหว่ง 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
124 โรงเรียนบ้านบางติบ 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
125 โรงเรียนบ้านบางวัน 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
126 โรงเรียนบ้านบ่อดาน 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
127 โรงเรียนเกาะเคี่ยม 1 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา โทร. 0 7641 3379 Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]