สรุปเหรียญรางวัล สพป. พังงา
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 คุระบุรี 31 6 3 1 40
2 อนุบาลพังงา 28 3 3 2 34
3 บ้านทุ่งเจดีย์ 21 1 0 1 22
4 เมืองพังงา 17 1 0 2 18
5 บ้านคอกช้าง 11 2 0 1 13
6 วัดโคกสวย 10 4 1 0 15
7 เกาะหมากน้อย 10 2 1 0 13
8 เทศบาลบ้านศรีตะกั่วป่า 9 3 0 0 12
9 บ้านเตรียม 9 0 1 2 10
10 บ้านบางม่วง 8 3 2 3 13
11 บ้านบางใหญ่ 8 3 0 0 11
12 ชาวไทยใหม่ (โดม-ทักษิณอนุสรณ์) 8 0 1 0 9
13 เทศบาลบ้านเสนารังสรรค์ 8 0 0 0 8
14 บ้านกลาง 7 1 1 0 9
15 บ้านท่าเรือ 7 1 1 0 9
16 บ้านพรุใน 6 4 1 2 11
17 ศิริราษฎร์วิทยา 6 3 1 2 10
18 บ้านคลองบอน 6 2 1 2 9
19 บ้านท่าเขา 6 2 0 3 8
20 บ้านบ่อแสน 6 2 0 2 8
21 บุญแสวงวิทยา 6 1 1 0 8
22 บ้านบางแก้ว 6 0 1 1 7
23 วัดไตรมารคสถิตตั้งตรงจิตร 11 ฯ 6 0 1 0 7
24 บ้านหินลาด 5 3 1 1 9
25 บ้านช่องหลาด 5 3 0 1 8
26 สุทธินอนุสรณ์ 5 3 0 0 8
27 วัดนิโครธาราม 5 3 0 0 8
28 วัดนารายณิการาม 5 1 1 0 7
29 บ้านทุ่งรักชัยพัฒน์ 5 0 0 1 5
30 บ้านท่าสนุก 5 0 0 0 5
31 บ้านถ้ำทองหลาง 5 0 0 0 5
32 บ้านลำแก่น 4 4 1 1 9
33 บ้านบางเนียง 4 2 0 0 6
34 บ้านคุรอด 4 1 4 2 9
35 วัดประชุมศึกษา 4 1 0 1 5
36 บ้านเขาเฒ่า 4 1 0 0 5
37 วัดนากลางมิตรภาพที่ 163 4 0 1 0 5
38 บ้านตากแดด 4 0 0 0 4
39 บ้านท่านุ่น 3 4 5 1 12
40 วัดเหมืองประชาราม 3 4 1 1 8
41 บ้านโคกยาง 3 3 1 0 7
42 โคกกลอยวิทยา 3 3 0 0 6
43 ไทยรัฐวิทยา54 3 3 0 0 6
44 บ้านบางกรัก 3 2 1 2 6
45 วัดช้างนอน 3 2 1 1 6
46 วัดสุวรรณคูหา 3 2 1 0 6
47 เกาะยาว 3 2 1 0 6
48 บ้านบางหลาม 3 2 0 0 5
49 บ้านบางหว้า 3 1 0 2 4
50 อ่าวมะม่วง 3 1 0 1 4
51 ราชประชานุเคราะห์ 35 3 1 0 0 4
52 วัดราษฎร์สโมสร 3 1 0 0 4
53 วัดสุวรรณาวาส 3 1 0 0 4
54 บ้านโคกเจริญ 3 0 1 0 4
55 บ้านบางคลี 3 0 0 0 3
56 บ้านกระโสม (ผดุงนิคมวิทยา) 3 0 0 0 3
57 บ้านริมทะเล 3 0 0 0 3
58 บ้านกะไหล 2 1 1 0 4
59 บ้านปากคลอง 2 1 0 4 3
60 นิคมสร้างตนเอง 2 2 1 0 0 3
61 บ้านกะปง 2 1 0 0 3
62 บ้านท่าหัน 2 1 0 0 3
63 วัดปัจจันตคาม 2 0 1 1 3
64 บ้านท่าดินแดง 2 0 1 0 3
65 บ้านป่ายาง 2 0 1 0 3
66 เทศบาลบ้านท้ายช้าง 2 0 0 3 2
67 บ้านปริง (วันครู 2500) 2 0 0 0 2
68 พระราชทานทับละมุ 2 0 0 0 2
69 บ้านเขาน้อย 2 0 0 0 2
70 บ้านย่าหมี 2 0 0 0 2
71 บ้านทุ่งไทรงาม 2 0 0 0 2
72 อนุบาลทับปุด 1 6 4 2 11
73 บ้านปากพู่ ฯ 1 3 1 0 5
74 วัดคมนียเขต 1 3 0 1 4
75 บ้านทุ่งดอน 1 2 0 1 3
76 เกียรติประชา 1 2 0 0 3
77 บ้านปากถัก 1 1 2 3 4
78 อนุบาลนิลุบล 1 1 2 0 4
79 ฟาฮัดวิทยาทาน 1 1 1 0 3
80 บ้านในไร่ 1 1 0 2 2
81 เยาววิทย์ 1 1 0 2 2
82 วัดราษฎร์อุปถัมภ์ 1 1 0 1 2
83 ขจรเกียรติโคกกลอย 1 1 0 1 2
84 วัดดิตถาราม 1 1 0 0 2
85 บ้านช้างเชื่อ 1 1 0 0 2
86 บ้านน้ำจืด 1 0 1 1 2
87 บ้านบกปุย 1 0 1 1 2
88 บ้านบางกัน 1 0 1 0 2
89 อนุบาลบ้านเด็ก 1 0 1 0 2
90 บ้านคลองเคียน 1 0 0 2 1
91 บ้านหินร่ม 1 0 0 1 1
92 วัดนิโครธคุณากร 1 0 0 1 1
93 นิคมสร้างตนเอง 1 1 0 0 0 1
94 บุญสูงอุปถัมภ์ 1 0 0 0 1
95 บ้านคลองเหีย 1 0 0 0 1
96 บ้านน้ำเค็ม 1 0 0 0 1
97 วัดอินทนิน 1 0 0 0 1
98 บ้านคลองดินเหนียว 1 0 0 0 1
99 บ้านดอน 1 0 0 0 1
100 บ้านบางครั่ง 1 0 0 0 1
101 บ้านนาแฝก 1 0 0 0 1
102 บ้านบางนุ 1 0 0 0 1
103 วัดสองแพรก 1 0 0 0 1
104 บ้านบางจัน 0 3 1 0 4
105 บ้านตำหนัง 0 2 0 0 2
106 กะปง 0 1 1 1 2
107 บ้านทับช้าง 0 1 1 0 2
108 บ้านเขาเปาะ 0 1 0 1 1
109 บ้านบางมรวน 0 1 0 1 1
110 บ้านห้วยทรัพย์มิตรภาพที่ ๖๑ 0 1 0 0 1
111 บ้านติเตะ 0 1 0 0 1
112 บ้านคุระ 0 1 0 0 1
113 บ้านลำวะ 0 1 0 0 1
114 บ้านสวนใหม่ 0 1 0 0 1
115 บ้านห้วยทราย 0 1 0 0 1
116 บ้านอ่าวมะขาม 0 1 0 0 1
117 บ้านในวัง 0 1 0 0 1
118 โชคอำนวย 0 1 0 0 1
119 เกาะปันหยี 0 0 1 0 1
120 บ้านเกาะกลาง 0 0 1 0 1
121 วัดตรัยรัตนากร 0 0 1 0 1
122 วัดบางเสียด 0 0 1 0 1
123 บ้านท่าปากแหว่ง 0 0 0 1 0
124 บ้านบางติบ 0 0 0 1 0
125 บ้านบางวัน 0 0 0 1 0
126 บ้านบ่อดาน 0 0 0 1 0
127 เกาะเคี่ยม 0 0 0 0 0
รวม 425 146 65 73 709