สรุปเหรียญรางวัล สพป. พังงา
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 คุระบุรี 29 6 3 1 38
2 อนุบาลพังงา 28 3 3 2 34
3 บ้านทุ่งเจดีย์ 21 1 0 1 22
4 บ้านคอกช้าง 11 2 0 1 13
5 เมืองพังงา 11 1 0 2 12
6 วัดโคกสวย 10 4 1 0 15
7 เทศบาลบ้านศรีตะกั่วป่า 9 3 0 0 12
8 บ้านบางม่วง 8 3 2 3 13
9 บ้านบางใหญ่ 8 3 0 0 11
10 บ้านเตรียม 8 0 1 2 9
11 ชาวไทยใหม่ (โดม-ทักษิณอนุสรณ์) 8 0 1 0 9
12 เทศบาลบ้านเสนารังสรรค์ 8 0 0 0 8
13 เกาะหมากน้อย 7 2 1 0 10
14 บ้านกลาง 7 1 1 0 9
15 บ้านท่าเรือ 7 1 1 0 9
16 บ้านพรุใน 6 4 1 2 11
17 ศิริราษฎร์วิทยา 6 3 1 2 10
18 บ้านคลองบอน 6 2 1 2 9
19 บ้านท่าเขา 6 2 0 3 8
20 บุญแสวงวิทยา 6 1 1 0 8
21 บ้านบางแก้ว 6 0 1 1 7
22 วัดไตรมารคสถิตตั้งตรงจิตร 11 ฯ 6 0 1 0 7
23 บ้านหินลาด 5 3 1 1 9
24 บ้านช่องหลาด 5 3 0 1 8
25 สุทธินอนุสรณ์ 5 3 0 0 8
26 บ้านบ่อแสน 5 2 0 2 7
27 วัดนารายณิการาม 5 1 1 0 7
28 บ้านท่าสนุก 5 0 0 0 5
29 บ้านลำแก่น 4 4 1 1 9
30 บ้านบางเนียง 4 2 0 0 6
31 บ้านคุรอด 4 1 4 2 9
32 บ้านเขาเฒ่า 4 1 0 0 5
33 วัดนากลางมิตรภาพที่ 163 4 0 1 0 5
34 บ้านท่านุ่น 3 4 5 1 12
35 วัดเหมืองประชาราม 3 4 1 1 8
36 โคกกลอยวิทยา 3 3 0 0 6
37 วัดนิโครธาราม 3 3 0 0 6
38 ไทยรัฐวิทยา54 3 3 0 0 6
39 บ้านบางกรัก 3 2 1 2 6
40 วัดช้างนอน 3 2 1 1 6
41 เกาะยาว 3 2 1 0 6
42 บ้านบางหลาม 3 2 0 0 5
43 บ้านบางหว้า 3 1 0 2 4
44 อ่าวมะม่วง 3 1 0 1 4
45 วัดประชุมศึกษา 3 1 0 1 4
46 ราชประชานุเคราะห์ 35 3 1 0 0 4
47 วัดราษฎร์สโมสร 3 1 0 0 4
48 วัดสุวรรณาวาส 3 1 0 0 4
49 บ้านบางคลี 3 0 0 0 3
50 บ้านกระโสม (ผดุงนิคมวิทยา) 3 0 0 0 3
51 บ้านริมทะเล 3 0 0 0 3
52 วัดสุวรรณคูหา 2 2 1 0 5
53 บ้านกะไหล 2 1 1 0 4
54 บ้านกะปง 2 1 0 0 3
55 บ้านท่าหัน 2 1 0 0 3
56 วัดปัจจันตคาม 2 0 1 1 3
57 บ้านท่าดินแดง 2 0 1 0 3
58 บ้านป่ายาง 2 0 1 0 3
59 เทศบาลบ้านท้ายช้าง 2 0 0 3 2
60 พระราชทานทับละมุ 2 0 0 0 2
61 บ้านทุ่งไทรงาม 2 0 0 0 2
62 บ้านถ้ำทองหลาง 2 0 0 0 2
63 อนุบาลทับปุด 1 6 4 2 11
64 บ้านปากพู่ ฯ 1 3 1 0 5
65 วัดคมนียเขต 1 3 0 1 4
66 บ้านทุ่งดอน 1 2 0 1 3
67 เกียรติประชา 1 2 0 0 3
68 บ้านปากถัก 1 1 2 3 4
69 อนุบาลนิลุบล 1 1 2 0 4
70 ฟาฮัดวิทยาทาน 1 1 1 0 3
71 บ้านปากคลอง 1 1 0 4 2
72 บ้านในไร่ 1 1 0 2 2
73 เยาววิทย์ 1 1 0 2 2
74 วัดราษฎร์อุปถัมภ์ 1 1 0 1 2
75 ขจรเกียรติโคกกลอย 1 1 0 1 2
76 นิคมสร้างตนเอง 2 1 1 0 0 2
77 วัดดิตถาราม 1 1 0 0 2
78 บ้านช้างเชื่อ 1 1 0 0 2
79 บ้านน้ำจืด 1 0 1 1 2
80 อนุบาลบ้านเด็ก 1 0 1 0 2
81 บ้านทุ่งรักชัยพัฒน์ 1 0 0 1 1
82 บ้านหินร่ม 1 0 0 1 1
83 วัดนิโครธคุณากร 1 0 0 1 1
84 นิคมสร้างตนเอง 1 1 0 0 0 1
85 บุญสูงอุปถัมภ์ 1 0 0 0 1
86 บ้านบางกัน 1 0 0 0 1
87 วัดอินทนิน 1 0 0 0 1
88 บ้านคลองดินเหนียว 1 0 0 0 1
89 บ้านดอน 1 0 0 0 1
90 บ้านบางครั่ง 1 0 0 0 1
91 บ้านย่าหมี 1 0 0 0 1
92 บ้านนาแฝก 1 0 0 0 1
93 บ้านบางนุ 1 0 0 0 1
94 วัดสองแพรก 1 0 0 0 1
95 บ้านโคกยาง 0 3 1 0 4
96 บ้านบางจัน 0 3 1 0 4
97 บ้านตำหนัง 0 2 0 0 2
98 บ้านทับช้าง 0 1 1 0 2
99 กะปง 0 1 0 1 1
100 บ้านบางมรวน 0 1 0 1 1
101 บ้านห้วยทรัพย์มิตรภาพที่ ๖๑ 0 1 0 0 1
102 บ้านติเตะ 0 1 0 0 1
103 บ้านคุระ 0 1 0 0 1
104 บ้านลำวะ 0 1 0 0 1
105 บ้านสวนใหม่ 0 1 0 0 1
106 บ้านห้วยทราย 0 1 0 0 1
107 บ้านอ่าวมะขาม 0 1 0 0 1
108 บ้านในวัง 0 1 0 0 1
109 โชคอำนวย 0 1 0 0 1
110 บ้านบกปุย 0 0 1 1 1
111 เกาะปันหยี 0 0 1 0 1
112 บ้านเกาะกลาง 0 0 1 0 1
113 บ้านโคกเจริญ 0 0 1 0 1
114 วัดตรัยรัตนากร 0 0 1 0 1
115 บ้านคลองเคียน 0 0 0 2 0
116 บ้านท่าปากแหว่ง 0 0 0 1 0
117 บ้านบางติบ 0 0 0 1 0
118 บ้านบางวัน 0 0 0 1 0
119 บ้านบ่อดาน 0 0 0 1 0
120 บ้านเขาเปาะ 0 0 0 1 0
121 เกาะเคี่ยม 0 0 0 0 0
รวม 380 145 62 73 660