สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. พังงา
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 อนุบาลพังงา 18 7 4 29 28 3 3 2 34
2 บ้านทุ่งเจดีย์ 13 2 4 19 21 1 0 1 22
3 วัดโคกสวย 8 4 1 13 10 4 1 0 15
4 คุระบุรี 7 12 6 25 29 6 3 1 38
5 บ้านคอกช้าง 7 2 2 11 11 2 0 1 13
6 เมืองพังงา 5 4 1 10 11 1 0 2 12
7 บ้านกลาง 5 2 0 7 7 1 1 0 9
8 บ้านบางม่วง 4 4 3 11 8 3 2 3 13
9 เทศบาลบ้านเสนารังสรรค์ 4 4 0 8 8 0 0 0 8
10 บ้านคลองบอน 4 3 1 8 6 2 1 2 9
11 บ้านเตรียม 4 1 3 8 8 0 1 2 9
12 บ้านท่าสนุก 4 1 0 5 5 0 0 0 5
13 บ้านท่าเรือ 4 0 2 6 7 1 1 0 9
14 บ้านพรุใน 4 0 2 6 6 4 1 2 11
15 ชาวไทยใหม่ (โดม-ทักษิณอนุสรณ์) 3 4 1 8 8 0 1 0 9
16 เทศบาลบ้านศรีตะกั่วป่า 3 3 5 11 9 3 0 0 12
17 บ้านบ่อแสน 3 2 2 7 5 2 0 2 7
18 บ้านช่องหลาด 3 2 1 6 5 3 0 1 8
19 เกาะหมากน้อย 3 1 2 6 7 2 1 0 10
20 บ้านบางกรัก 2 2 1 5 3 2 1 2 6
21 สุทธินอนุสรณ์ 2 1 2 5 5 3 0 0 8
22 บ้านบางแก้ว 2 1 1 4 6 0 1 1 7
23 เทศบาลบ้านท้ายช้าง 2 1 1 4 2 0 0 3 2
24 บ้านบางเนียง 2 1 0 3 4 2 0 0 6
25 บ้านเขาเฒ่า 2 1 0 3 4 1 0 0 5
26 บ้านท่านุ่น 2 0 4 6 3 4 5 1 12
27 พระราชทานทับละมุ 2 0 0 2 2 0 0 0 2
28 บ้านบางใหญ่ 1 4 3 8 8 3 0 0 11
29 บ้านคุรอด 1 3 3 7 4 1 4 2 9
30 วัดไตรมารคสถิตตั้งตรงจิตร 11 ฯ 1 2 1 4 6 0 1 0 7
31 บ้านบางหลาม 1 2 1 4 3 2 0 0 5
32 โคกกลอยวิทยา 1 2 0 3 3 3 0 0 6
33 บ้านบางคลี 1 2 0 3 3 0 0 0 3
34 บ้านลำแก่น 1 1 3 5 4 4 1 1 9
35 ศิริราษฎร์วิทยา 1 1 2 4 6 3 1 2 10
36 วัดนากลางมิตรภาพที่ 163 1 1 1 3 4 0 1 0 5
37 วัดนิโครธาราม 1 1 1 3 3 3 0 0 6
38 อ่าวมะม่วง 1 1 1 3 3 1 0 1 4
39 อนุบาลนิลุบล 1 1 1 3 1 1 2 0 4
40 วัดช้างนอน 1 1 0 2 3 2 1 1 6
41 บ้านกะไหล 1 1 0 2 2 1 1 0 4
42 บ้านกระโสม (ผดุงนิคมวิทยา) 1 0 2 3 3 0 0 0 3
43 บ้านริมทะเล 1 0 0 1 3 0 0 0 3
44 วัดปัจจันตคาม 1 0 0 1 2 0 1 1 3
45 วัดคมนียเขต 1 0 0 1 1 3 0 1 4
46 วัดราษฎร์อุปถัมภ์ 1 0 0 1 1 1 0 1 2
47 บ้านน้ำจืด 1 0 0 1 1 0 1 1 2
48 อนุบาลบ้านเด็ก 1 0 0 1 1 0 1 0 2
49 บ้านทุ่งรักชัยพัฒน์ 1 0 0 1 1 0 0 1 1
50 นิคมสร้างตนเอง 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1
51 บุญสูงอุปถัมภ์ 1 0 0 1 1 0 0 0 1
52 บ้านบางกัน 1 0 0 1 1 0 0 0 1
53 วัดอินทนิน 1 0 0 1 1 0 0 0 1
54 บ้านหินลาด 0 5 1 6 5 3 1 1 9
55 บ้านท่าเขา 0 3 3 6 6 2 0 3 8
56 บุญแสวงวิทยา 0 3 1 4 6 1 1 0 8
57 วัดเหมืองประชาราม 0 2 2 4 3 4 1 1 8
58 บ้านบางหว้า 0 2 1 3 3 1 0 2 4
59 ราชประชานุเคราะห์ 35 0 1 2 3 3 1 0 0 4
60 วัดนารายณิการาม 0 1 1 2 5 1 1 0 7
61 วัดราษฎร์สโมสร 0 1 1 2 3 1 0 0 4
62 อนุบาลทับปุด 0 1 1 2 1 6 4 2 11
63 บ้านปากพู่ ฯ 0 1 1 2 1 3 1 0 5
64 เกียรติประชา 0 1 1 2 1 2 0 0 3
65 นิคมสร้างตนเอง 2 0 1 1 2 1 1 0 0 2
66 วัดดิตถาราม 0 1 1 2 1 1 0 0 2
67 วัดสุวรรณาวาส 0 1 0 1 3 1 0 0 4
68 บ้านท่าดินแดง 0 1 0 1 2 0 1 0 3
69 บ้านทุ่งไทรงาม 0 1 0 1 2 0 0 0 2
70 บ้านปากถัก 0 1 0 1 1 1 2 3 4
71 บ้านปากคลอง 0 1 0 1 1 1 0 4 2
72 บ้านในไร่ 0 1 0 1 1 1 0 2 2
73 ขจรเกียรติโคกกลอย 0 1 0 1 1 1 0 1 2
74 บ้านช้างเชื่อ 0 1 0 1 1 1 0 0 2
75 บ้านคลองดินเหนียว 0 1 0 1 1 0 0 0 1
76 บ้านดอน 0 1 0 1 1 0 0 0 1
77 บ้านบางครั่ง 0 1 0 1 1 0 0 0 1
78 บ้านย่าหมี 0 1 0 1 1 0 0 0 1
79 บ้านตำหนัง 0 1 0 1 0 2 0 0 2
80 วัดประชุมศึกษา 0 0 4 4 3 1 0 1 4
81 วัดสุวรรณคูหา 0 0 2 2 2 2 1 0 5
82 บ้านกะปง 0 0 2 2 2 1 0 0 3
83 บ้านโคกยาง 0 0 2 2 0 3 1 0 4
84 ไทยรัฐวิทยา54 0 0 1 1 3 3 0 0 6
85 เกาะยาว 0 0 1 1 3 2 1 0 6
86 บ้านท่าหัน 0 0 1 1 2 1 0 0 3
87 บ้านป่ายาง 0 0 1 1 2 0 1 0 3
88 บ้านถ้ำทองหลาง 0 0 1 1 2 0 0 0 2
89 บ้านทุ่งดอน 0 0 1 1 1 2 0 1 3
90 เยาววิทย์ 0 0 1 1 1 1 0 2 2
91 บ้านหินร่ม 0 0 1 1 1 0 0 1 1
92 บ้านนาแฝก 0 0 1 1 1 0 0 0 1
93 บ้านห้วยทรัพย์มิตรภาพที่ ๖๑ 0 0 1 1 0 1 0 0 1
94 ฟาฮัดวิทยาทาน 0 0 0 0 1 1 1 0 3
95 วัดนิโครธคุณากร 0 0 0 0 1 0 0 1 1
96 บ้านบางนุ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
97 วัดสองแพรก 0 0 0 0 1 0 0 0 1
98 บ้านบางจัน 0 0 0 0 0 3 1 0 4
99 บ้านทับช้าง 0 0 0 0 0 1 1 0 2
100 กะปง 0 0 0 0 0 1 0 1 1
101 บ้านบางมรวน 0 0 0 0 0 1 0 1 1
102 บ้านติเตะ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
103 บ้านคุระ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
104 บ้านลำวะ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
105 บ้านสวนใหม่ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
106 บ้านห้วยทราย 0 0 0 0 0 1 0 0 1
107 บ้านอ่าวมะขาม 0 0 0 0 0 1 0 0 1
108 บ้านในวัง 0 0 0 0 0 1 0 0 1
109 โชคอำนวย 0 0 0 0 0 1 0 0 1
110 บ้านบกปุย 0 0 0 0 0 0 1 1 1
111 เกาะปันหยี 0 0 0 0 0 0 1 0 1
112 บ้านเกาะกลาง 0 0 0 0 0 0 1 0 1
113 บ้านโคกเจริญ 0 0 0 0 0 0 1 0 1
114 วัดตรัยรัตนากร 0 0 0 0 0 0 1 0 1
115 บ้านคลองเคียน 0 0 0 0 0 0 0 2 0
116 บ้านท่าปากแหว่ง 0 0 0 0 0 0 0 1 0
117 บ้านบางติบ 0 0 0 0 0 0 0 1 0
118 บ้านบางวัน 0 0 0 0 0 0 0 1 0
119 บ้านบ่อดาน 0 0 0 0 0 0 0 1 0
120 บ้านเขาเปาะ 0 0 0 0 0 0 0 1 0
121 เกาะเคี่ยม 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 148 124 105 377 380 145 62 73 587