สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. พังงา
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 อนุบาลพังงา 18 7 4 29 28 3 3 2 34
2 บ้านทุ่งเจดีย์ 13 2 4 19 21 1 0 1 22
3 เมืองพังงา 11 4 1 16 17 1 0 2 18
4 คุระบุรี 9 12 6 27 31 6 3 1 40
5 วัดโคกสวย 8 4 1 13 10 4 1 0 15
6 บ้านคอกช้าง 7 2 2 11 11 2 0 1 13
7 บ้านกลาง 5 2 0 7 7 1 1 0 9
8 เกาะหมากน้อย 5 1 2 8 10 2 1 0 13
9 บ้านบางม่วง 4 4 3 11 8 3 2 3 13
10 เทศบาลบ้านเสนารังสรรค์ 4 4 0 8 8 0 0 0 8
11 บ้านคลองบอน 4 3 1 8 6 2 1 2 9
12 บ้านบ่อแสน 4 2 2 8 6 2 0 2 8
13 บ้านเตรียม 4 1 3 8 9 0 1 2 10
14 บ้านท่าสนุก 4 1 0 5 5 0 0 0 5
15 บ้านท่าเรือ 4 0 2 6 7 1 1 0 9
16 บ้านพรุใน 4 0 2 6 6 4 1 2 11
17 บ้านตากแดด 4 0 0 4 4 0 0 0 4
18 ชาวไทยใหม่ (โดม-ทักษิณอนุสรณ์) 3 4 1 8 8 0 1 0 9
19 เทศบาลบ้านศรีตะกั่วป่า 3 3 5 11 9 3 0 0 12
20 บ้านช่องหลาด 3 2 1 6 5 3 0 1 8
21 บ้านบางกรัก 2 2 1 5 3 2 1 2 6
22 สุทธินอนุสรณ์ 2 1 2 5 5 3 0 0 8
23 บ้านบางแก้ว 2 1 1 4 6 0 1 1 7
24 วัดนิโครธาราม 2 1 1 4 5 3 0 0 8
25 เทศบาลบ้านท้ายช้าง 2 1 1 4 2 0 0 3 2
26 บ้านทุ่งรักชัยพัฒน์ 2 1 0 3 5 0 0 1 5
27 บ้านบางเนียง 2 1 0 3 4 2 0 0 6
28 บ้านเขาเฒ่า 2 1 0 3 4 1 0 0 5
29 บ้านโคกเจริญ 2 1 0 3 3 0 1 0 4
30 บ้านท่านุ่น 2 0 4 6 3 4 5 1 12
31 บ้านปริง (วันครู 2500) 2 0 0 2 2 0 0 0 2
32 พระราชทานทับละมุ 2 0 0 2 2 0 0 0 2
33 บ้านบางใหญ่ 1 4 3 8 8 3 0 0 11
34 บ้านคุรอด 1 3 3 7 4 1 4 2 9
35 วัดไตรมารคสถิตตั้งตรงจิตร 11 ฯ 1 2 1 4 6 0 1 0 7
36 บ้านบางหลาม 1 2 1 4 3 2 0 0 5
37 โคกกลอยวิทยา 1 2 0 3 3 3 0 0 6
38 บ้านบางคลี 1 2 0 3 3 0 0 0 3
39 บ้านลำแก่น 1 1 3 5 4 4 1 1 9
40 บ้านโคกยาง 1 1 3 5 3 3 1 0 7
41 ศิริราษฎร์วิทยา 1 1 2 4 6 3 1 2 10
42 วัดนากลางมิตรภาพที่ 163 1 1 1 3 4 0 1 0 5
43 อ่าวมะม่วง 1 1 1 3 3 1 0 1 4
44 นิคมสร้างตนเอง 2 1 1 1 3 2 1 0 0 3
45 อนุบาลนิลุบล 1 1 1 3 1 1 2 0 4
46 วัดช้างนอน 1 1 0 2 3 2 1 1 6
47 บ้านกะไหล 1 1 0 2 2 1 1 0 4
48 บ้านเขาน้อย 1 1 0 2 2 0 0 0 2
49 บ้านบางกัน 1 1 0 2 1 0 1 0 2
50 บ้านกระโสม (ผดุงนิคมวิทยา) 1 0 2 3 3 0 0 0 3
51 บ้านริมทะเล 1 0 0 1 3 0 0 0 3
52 วัดปัจจันตคาม 1 0 0 1 2 0 1 1 3
53 วัดคมนียเขต 1 0 0 1 1 3 0 1 4
54 วัดราษฎร์อุปถัมภ์ 1 0 0 1 1 1 0 1 2
55 บ้านน้ำจืด 1 0 0 1 1 0 1 1 2
56 บ้านบกปุย 1 0 0 1 1 0 1 1 2
57 อนุบาลบ้านเด็ก 1 0 0 1 1 0 1 0 2
58 บ้านคลองเคียน 1 0 0 1 1 0 0 2 1
59 นิคมสร้างตนเอง 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1
60 บุญสูงอุปถัมภ์ 1 0 0 1 1 0 0 0 1
61 บ้านคลองเหีย 1 0 0 1 1 0 0 0 1
62 บ้านน้ำเค็ม 1 0 0 1 1 0 0 0 1
63 วัดอินทนิน 1 0 0 1 1 0 0 0 1
64 บ้านหินลาด 0 5 1 6 5 3 1 1 9
65 บ้านท่าเขา 0 3 3 6 6 2 0 3 8
66 บุญแสวงวิทยา 0 3 1 4 6 1 1 0 8
67 บ้านถ้ำทองหลาง 0 2 2 4 5 0 0 0 5
68 วัดเหมืองประชาราม 0 2 2 4 3 4 1 1 8
69 บ้านบางหว้า 0 2 1 3 3 1 0 2 4
70 บ้านย่าหมี 0 2 0 2 2 0 0 0 2
71 วัดสุวรรณคูหา 0 1 2 3 3 2 1 0 6
72 ราชประชานุเคราะห์ 35 0 1 2 3 3 1 0 0 4
73 วัดนารายณิการาม 0 1 1 2 5 1 1 0 7
74 วัดราษฎร์สโมสร 0 1 1 2 3 1 0 0 4
75 บ้านปากคลอง 0 1 1 2 2 1 0 4 3
76 อนุบาลทับปุด 0 1 1 2 1 6 4 2 11
77 บ้านปากพู่ ฯ 0 1 1 2 1 3 1 0 5
78 เกียรติประชา 0 1 1 2 1 2 0 0 3
79 วัดดิตถาราม 0 1 1 2 1 1 0 0 2
80 วัดสุวรรณาวาส 0 1 0 1 3 1 0 0 4
81 บ้านท่าดินแดง 0 1 0 1 2 0 1 0 3
82 บ้านทุ่งไทรงาม 0 1 0 1 2 0 0 0 2
83 บ้านปากถัก 0 1 0 1 1 1 2 3 4
84 บ้านในไร่ 0 1 0 1 1 1 0 2 2
85 ขจรเกียรติโคกกลอย 0 1 0 1 1 1 0 1 2
86 บ้านช้างเชื่อ 0 1 0 1 1 1 0 0 2
87 บ้านคลองดินเหนียว 0 1 0 1 1 0 0 0 1
88 บ้านดอน 0 1 0 1 1 0 0 0 1
89 บ้านบางครั่ง 0 1 0 1 1 0 0 0 1
90 บ้านตำหนัง 0 1 0 1 0 2 0 0 2
91 กะปง 0 1 0 1 0 1 1 1 2
92 บ้านเขาเปาะ 0 1 0 1 0 1 0 1 1
93 วัดประชุมศึกษา 0 0 4 4 4 1 0 1 5
94 บ้านกะปง 0 0 2 2 2 1 0 0 3
95 ไทยรัฐวิทยา54 0 0 1 1 3 3 0 0 6
96 เกาะยาว 0 0 1 1 3 2 1 0 6
97 บ้านท่าหัน 0 0 1 1 2 1 0 0 3
98 บ้านป่ายาง 0 0 1 1 2 0 1 0 3
99 บ้านทุ่งดอน 0 0 1 1 1 2 0 1 3
100 เยาววิทย์ 0 0 1 1 1 1 0 2 2
101 บ้านหินร่ม 0 0 1 1 1 0 0 1 1
102 บ้านนาแฝก 0 0 1 1 1 0 0 0 1
103 บ้านห้วยทรัพย์มิตรภาพที่ ๖๑ 0 0 1 1 0 1 0 0 1
104 ฟาฮัดวิทยาทาน 0 0 0 0 1 1 1 0 3
105 วัดนิโครธคุณากร 0 0 0 0 1 0 0 1 1
106 บ้านบางนุ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
107 วัดสองแพรก 0 0 0 0 1 0 0 0 1
108 บ้านบางจัน 0 0 0 0 0 3 1 0 4
109 บ้านทับช้าง 0 0 0 0 0 1 1 0 2
110 บ้านบางมรวน 0 0 0 0 0 1 0 1 1
111 บ้านติเตะ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
112 บ้านคุระ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
113 บ้านลำวะ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
114 บ้านสวนใหม่ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
115 บ้านห้วยทราย 0 0 0 0 0 1 0 0 1
116 บ้านอ่าวมะขาม 0 0 0 0 0 1 0 0 1
117 บ้านในวัง 0 0 0 0 0 1 0 0 1
118 โชคอำนวย 0 0 0 0 0 1 0 0 1
119 เกาะปันหยี 0 0 0 0 0 0 1 0 1
120 บ้านเกาะกลาง 0 0 0 0 0 0 1 0 1
121 วัดตรัยรัตนากร 0 0 0 0 0 0 1 0 1
122 วัดบางเสียด 0 0 0 0 0 0 1 0 1
123 บ้านท่าปากแหว่ง 0 0 0 0 0 0 0 1 0
124 บ้านบางติบ 0 0 0 0 0 0 0 1 0
125 บ้านบางวัน 0 0 0 0 0 0 0 1 0
126 บ้านบ่อดาน 0 0 0 0 0 0 0 1 0
127 เกาะเคี่ยม 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 176 135 108 419 425 146 65 73 636