หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานมหกรรมวิชาการ ชบาบานการศึกษาตานี 1 ปี 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี ่เขต 1
ณ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี
ระหว่าง วันที่ 3 - 5 ตุลาคม พ.ศ. 2559

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 141 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลปัตตานี เวทีบัวหลวง 3 ต.ค. 2559 15.00-16.00
-
2 142 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลปัตตานี เวทีบัวหลวง 3 ต.ค. 2559 15.00-16.00
-
3 143 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลปัตตานี เวทีบัวหลวง 3 ต.ค. 2559 15.00-16.00
-
4 144 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลปัตตานี เวทีบัวขาว 3 ต.ค. 2559 09.00-16.30
-
5 145 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลปัตตานี เวทีบัวขาว 3 ต.ค. 2559 09.00-16.30
-
6 146 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลปัตตานี เวทีบัวขาว 3 ต.ค. 2559 09.00-16.30
-
7 147 การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 โรงเรียนบานตันหยงดาลอ
-
09.00-12.00
-
8 014 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3
-
-
9 149 การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3
-
-
10 152 การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3
-
-
11 154 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลปัตตานี เวทีบัวหลวง 3 ต.ค. 2559 10.30-13.30
-
12 155 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลปัตตานี เวทีบัวหลวง 3 ต.ค. 2559 10.30-13.30
-
13 156 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลปัตตานี เวทีบัวหลวง 3 ต.ค. 2559 10.30-13.30
-
14 164 การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลปัตตานี อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง พุทธศาสนา 4 ต.ค. 2559 09.00-12.00
-
15 165 การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลปัตตานี อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง พุทธศาสนา 4 ต.ค. 2559 09.00-12.00
-
16 166 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลปัตตานี อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง พุทธศาสนา 4 ต.ค. 2559 09.00-12.00
-
17 768 การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลปัตตานี อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง พุทธศาสนา 4 ต.ค. 2559 09.00-12.00
-
18 169 การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.3
-
-
19 819 การแข่งขันขับร้องอนาซีดเป็นภาษาไทย (ระดับเขต) ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลปัตตานี เวทีบัวหลวง 4 ต.ค. 2559 10.30-16.30
-
20 820 การแข่งขันขับร้องอนาซีดเป็นภาษาไทย (ระดับเขต) ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลปัตตานี เวทีบัวหลวง 4 ต.ค. 2559 10.30-16.30
-
21 821 การแข่งขันขับร้องอนาซีดเป็นภาษามลายู (ระดับเขต) ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลปัตตานี เวทีบัวหลวง 4 ต.ค. 2559 10.30-16.30
-
22 822 การแข่งขันขับร้องอนาซีดเป็นภาษามลายู (ระดับเขต) ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลปัตตานี เวทีบัวหลวง 4 ต.ค. 2559 10.30-16.30
-
23 823 การแข่งขันขับร้องอนาซีดเป็นภาษามลายู (ระดับเขต) ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลปัตตานี เวทีบัวหลวง 4 ต.ค. 2559 10.30-16.30
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
นายมูฮำมัด ประจัน โทร. 0899757861 และนายกิติวัชร ขันทองดี โทร.0935784533
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1
ถนนปากน้ำ ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000 โทร. 073-460079
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]