หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานมหกรรมวิชาการ ชบาบานการศึกษาตานี 1 ปี 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี ่เขต 1
ณ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี
ระหว่าง วันที่ 3 - 5 ตุลาคม พ.ศ. 2559

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 052 การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาจีน ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านฝาง
-
13.30-14.00
-
2 054 การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาจีน ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านฝาง
-
14.00-14.30
-
3 053 การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
-
-
4 055 การแข่งขันการพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3
-
-
5 057 การแข่งขันการพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
-
-
6 798 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) (ระดับเขต) ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลปัตตานี อาคาร 7 ชั้น 2 ห้อง ป.1/6 3 ต.ค. 2559 09.00-12.00
-
7 799 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) (ระดับเขต) ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลปัตตานี อาคาร 7 ชั้น 2 ห้อง ป.1/6 3 ต.ค. 2559 13.00-15.00
-
8 800 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) (ระดับเขต) ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลปัตตานี อาคาร 7 ชั้น 2 ห้อง ป.1/6 3 ต.ค. 2559 15.00-16.00
-
9 801 การแข่งขันกิจกรรม (Spelling Bee) (ระดับเขต) ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลปัตตานี อาคาร 7 ชั้น 2 ห้อง ป.2/7 3 ต.ค. 2559 09.00-12.00
-
10 802 การแข่งขันกิจกรรม (Spelling Bee) (ระดับเขต) ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลปัตตานี อาคาร 7 ชั้น 2 ห้อง ป.2/7 3 ต.ค. 2559 13.00-16.00
-
11 803 การแข่งขันกิจกรรม (Spelling Bee) (ระดับเขต) ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลปัตตานี อาคาร 7 ชั้น 2 ห้อง ป.2/7 4 ต.ค. 2559 09.00-11.00
-
12 804 การเล่านิทาน (Story Telling) (ระดับเขต) ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลปัตตานี เวทีบัวหลวง 4 ต.ค. 2559 09.00-10.30
-
13 805 การเล่านิทาน (Story Telling) (ระดับเขต) ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลปัตตานี เวทีบัวหลวง 4 ต.ค. 2559 09.00-10.30
-
14 806 การแข่งขัน Multi Skills Competition (ระดับเขต) ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลปัตตานี อาคาร 7 ชั้น 3 ห้อง ป.2/7 3 ต.ค. 2559 09.00-12.00
-
15 807 การแข่งขัน Multi Skills Competition (ระดับเขต) ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลปัตตานี อาคาร 7 ชั้น 3 ห้อง ป.5/7 3 ต.ค. 2559 13.00-16.00
-
16 808 ละครสั้นภาษาอังฏฤษ(skit) (ระดับเขต) ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลปัตตานี เวทีโดม 4 ต.ค. 2559 14.00-14.30
-
17 809 การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (Asian Quiz) (ระดับเขต) ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลปัตตานี อาคาร 7 ชั้น 3 ห้อง ป.4/7 4 ต.ค. 2559 09.00-12.00
-
18 810 การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (Asian Quiz) (ระดับเขต) ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลปัตตานี อาคาร 7 ชั้น 3 ห้อง ป.4/7 4 ต.ค. 2559 13.00-15.30
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
นายมูฮำมัด ประจัน โทร. 0899757861 และนายกิติวัชร ขันทองดี โทร.0935784533
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1
ถนนปากน้ำ ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000 โทร. 073-460079
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]