หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพป. ปัตตานี เขต 1

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ ปฐมวัย เรียนร่วม - ภาษาไทย
เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนร่วม - ศิลปะ เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 58 37 68.52% 11 20.37% 4 7.41% 2 3.7% 54
2 โรงเรียนเมืองปัตตานี 39 19 48.72% 8 20.51% 4 10.26% 8 20.51% 39
3 โรงเรียนบ้านบูดี 22 13 59.09% 4 18.18% 0 0% 5 22.73% 22
4 โรงเรียนชุมชนบ้านปูยุด 25 9 36% 6 24% 2 8% 8 32% 25
5 โรงเรียนบ้านตันหยงดาลอ 20 9 47.37% 6 31.58% 2 10.53% 2 10.53% 19
6 โรงเรียนบ้านท่าพง 15 8 53.33% 2 13.33% 2 13.33% 3 20% 15
7 โรงเรียนยะหริ่ง 15 8 57.14% 2 14.29% 1 7.14% 3 21.43% 14
8 โรงเรียนชุมชนบ้านกะมิยอ 14 8 57.14% 1 7.14% 3 21.43% 2 14.29% 14
9 โรงเรียนบ้านกาฮง 15 7 46.67% 5 33.33% 1 6.67% 2 13.33% 15
10 โรงเรียนชุมชนวัดป่าศรี 14 7 53.85% 3 23.08% 1 7.69% 2 15.38% 13
11 โรงเรียนบ้านพ่อมิ่ง 12 7 58.33% 2 16.67% 0 0% 3 25% 12
12 โรงเรียนบ้านหนองแรต 11 7 63.64% 1 9.09% 1 9.09% 2 18.18% 11
13 โรงเรียนบ้านมะปริง 16 6 37.5% 5 31.25% 1 6.25% 4 25% 16
14 โรงเรียนบ้านคาโต 8 6 75% 0 0% 0 0% 2 25% 8
15 โรงเรียนบ้านบางมะรวด 12 5 41.67% 3 25% 1 8.33% 3 25% 12
16 โรงเรียนบ้านบาโลย 8 5 71.43% 1 14.29% 0 0% 1 14.29% 7
17 โรงเรียนบ้านฝาง 16 4 26.67% 5 33.33% 2 13.33% 4 26.67% 15
18 โรงเรียนบ้านดอนรัก 12 4 33.33% 4 33.33% 1 8.33% 3 25% 12
19 โรงเรียนวัดสุวรรณากร 10 4 40% 4 40% 0 0% 2 20% 10
20 โรงเรียนบ้านบากง 13 4 33.33% 1 8.33% 3 25% 4 33.33% 12
21 โรงเรียนรัชดาภิเษก 13 3 27.27% 5 45.45% 0 0% 3 27.27% 11
22 โรงเรียนบ้านน้ำบ่อ 22 3 14.29% 4 19.05% 6 28.57% 8 38.1% 21
23 โรงเรียนชุมชนบ้านสาบัน 12 3 27.27% 4 36.36% 2 18.18% 2 18.18% 11
24 โรงเรียนบ้านตูเวาะ 7 3 42.86% 4 57.14% 0 0% 0 0% 7
25 โรงเรียนบ้านควนดิน 6 3 50% 3 50% 0 0% 0 0% 6
26 โรงเรียนบ้านปุลากง 14 3 23.08% 2 15.38% 6 46.15% 2 15.38% 13
27 โรงเรียนประชาอุทิศบ้านโคกม่วง 11 3 27.27% 2 18.18% 4 36.36% 2 18.18% 11
28 โรงเรียนบ้านมะพร้าวต้นเดียว 6 3 50% 2 33.33% 1 16.67% 0 0% 6
29 โรงเรียนพระราชดำริ "ศูนย์ครูใต้" 6 3 50% 2 33.33% 0 0% 1 16.67% 6
30 โรงเรียนบ้านปะนาเระ (รัฐอุทิศ) 6 3 50% 1 16.67% 1 16.67% 1 16.67% 6
31 โรงเรียนกองทัพบกอุทิศบ้านดอนยาง 7 3 60% 1 20% 1 20% 0 0% 5
32 โรงเรียนบ้านจะรังบองอ 6 3 60% 1 20% 1 20% 0 0% 5
33 โรงเรียนบ้านสะบารัง 5 3 60% 1 20% 1 20% 0 0% 5
34 โรงเรียนบ้านปาเระ 8 3 37.5% 1 12.5% 0 0% 4 50% 8
35 โรงเรียนบ้านยาบี 6 3 60% 1 20% 0 0% 1 20% 5
36 โรงเรียนบ้านเฑียรยา 5 3 60% 0 0% 1 20% 1 20% 5
37 โรงเรียนบ้านท่ากำชำ 5 3 60% 0 0% 0 0% 2 40% 5
38 โรงเรียนบ้านใหม่ 5 3 75% 0 0% 0 0% 1 25% 4
39 โรงเรียนบ้านบางปู 4 3 75% 0 0% 0 0% 1 25% 4
40 โรงเรียนบ้านกอแลบีเละ 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
41 โรงเรียนบ้านน้ำดำ 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
42 โรงเรียนบ้านเกาะเปาะ 24 2 10% 3 15% 6 30% 9 45% 20
43 โรงเรียนบ้านตันหยงเปาว์ 15 2 13.33% 3 20% 3 20% 7 46.67% 15
44 โรงเรียนชุมชนบ้านยูโย 8 2 25% 3 37.5% 3 37.5% 0 0% 8
45 โรงเรียนบ้านจาแบปะมิตรภาพที่ 197 10 2 20% 3 30% 1 10% 4 40% 10
46 โรงเรียนบ้านโคกโตนด 10 2 20% 3 30% 1 10% 4 40% 10
47 โรงเรียนบ้านตาหมน 8 2 25% 3 37.5% 0 0% 3 37.5% 8
48 โรงเรียนบ้านตันหยง 5 2 40% 3 60% 0 0% 0 0% 5
49 โรงเรียนบ้านท่าน้ำตะวันออก 11 2 20% 2 20% 2 20% 4 40% 10
50 โรงเรียนวัดสถิตย์ชลธาร 5 2 40% 2 40% 1 20% 0 0% 5
51 โรงเรียนชุมชนบ้านตาแกะ 5 2 40% 2 40% 0 0% 1 20% 5
52 โรงเรียนบ้านคลองช้าง 4 2 50% 2 50% 0 0% 0 0% 4
53 โรงเรียนบ้านชะเอาะ 4 2 50% 2 50% 0 0% 0 0% 4
54 โรงเรียนบ้านตันหยงลุโละ 4 2 50% 2 50% 0 0% 0 0% 4
55 โรงเรียนบ้านบาราเฮาะ 4 2 50% 2 50% 0 0% 0 0% 4
56 โรงเรียนบ้านคอลอตันหยง 12 2 16.67% 1 8.33% 6 50% 3 25% 12
57 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 40 13 2 18.18% 1 9.09% 5 45.45% 3 27.27% 11
58 โรงเรียนบ้านบางราพา 10 2 20% 1 10% 3 30% 4 40% 10
59 โรงเรียนชุมชนบ้านสะนิง 7 2 33.33% 1 16.67% 1 16.67% 2 33.33% 6
60 โรงเรียนบ้านตลาดนัดคลองขุด 6 2 33.33% 1 16.67% 1 16.67% 2 33.33% 6
61 โรงเรียนบ้านทุ่ง 4 2 50% 1 25% 0 0% 1 25% 4
62 โรงเรียนชุมชนบ้านตะลุโบะ 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
63 โรงเรียนบ้านปากบางตาวา 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
64 โรงเรียนบ้านท่าข้าม 4 2 50% 0 0% 1 25% 1 25% 4
65 โรงเรียนบ้านดูซงปาแย 5 2 50% 0 0% 0 0% 2 50% 4
66 โรงเรียนบ้านบ่ออิฐ 4 2 50% 0 0% 0 0% 2 50% 4
67 โรงเรียนบ้านท่าชะเมา 3 2 66.67% 0 0% 0 0% 1 33.33% 3
68 โรงเรียนบ้านบือเจาะ 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
69 โรงเรียนบ้านกูวิง 5 1 20% 3 60% 0 0% 1 20% 5
70 โรงเรียนบ้านควนคูหา 5 1 20% 2 40% 1 20% 1 20% 5
71 โรงเรียนชุมชนบ้านกรือเซะ 5 1 20% 2 40% 0 0% 2 40% 5
72 โรงเรียนวัดมุจลินทวาปีวิหาร (เพชรานุกูลกิจ) 5 1 25% 2 50% 0 0% 1 25% 4
73 โรงเรียนบ้านท่าน้ำ 3 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 0 0% 3
74 โรงเรียนบ้านราวอ 4 1 25% 1 25% 1 25% 1 25% 4
75 โรงเรียนบ้านปะแดลางา 3 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 3
76 โรงเรียนบ้านแบรอ 3 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 3
77 โรงเรียนบ้านบางทัน 4 1 25% 1 25% 0 0% 2 50% 4
78 โรงเรียนบ้านดอน (นุ้ยนิธยาคาร) 3 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 1 33.33% 3
79 โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์ 3 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 1 33.33% 3
80 โรงเรียนบ้านท่ากุน 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
81 โรงเรียนวัดมหิงษาราม 6 1 16.67% 0 0% 2 33.33% 3 50% 6
82 โรงเรียนบ้านยามูเฉลิม 4 1 25% 0 0% 2 50% 1 25% 4
83 โรงเรียนชุมชนวัดปิยาราม 4 1 33.33% 0 0% 1 33.33% 1 33.33% 3
84 โรงเรียนบ้านเตราะหัก 3 1 33.33% 0 0% 1 33.33% 1 33.33% 3
85 โรงเรียนบ้านบางปลาหมอ 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
86 โรงเรียนบ้านบางหมู 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
87 โรงเรียนวัดศรีสุดาจันทร์ 3 1 33.33% 0 0% 0 0% 2 66.67% 3
88 โรงเรียนบ้านบานา 2 1 50% 0 0% 0 0% 1 50% 2
89 โรงเรียนบ้านกาแลกุมิ 2 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
90 โรงเรียนบ้านจะรัง 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
91 โรงเรียนบ้านลดา 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
92 โรงเรียนบ้านโต๊ะตีเต 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
93 โรงเรียนบ้านสระมาลา 11 0 0% 5 62.5% 0 0% 3 37.5% 8
94 โรงเรียนบ้านสายหมอ 5 0 0% 3 60% 0 0% 2 40% 5
95 โรงเรียนบ้านปะกาฮะรัง 3 0 0% 3 100% 0 0% 0 0% 3
96 โรงเรียนบ้านโคกหมัก 7 0 0% 2 28.57% 4 57.14% 1 14.29% 7
97 โรงเรียนบ้านกาหยี 4 0 0% 2 50% 1 25% 1 25% 4
98 โรงเรียนบ้านปรัง 3 0 0% 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 3
99 โรงเรียนบ้านคลองมานิง 4 0 0% 2 50% 0 0% 2 50% 4
100 โรงเรียนบ้านนอก 3 0 0% 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 3
101 โรงเรียนพัฒนศึกษา 2 0 0% 2 100% 0 0% 0 0% 2
102 โรงเรียนชุมชนบ้านปาตา 5 0 0% 1 20% 1 20% 3 60% 5
103 โรงเรียนบ้านตือระ 2 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 2
104 โรงเรียนบ้านปะกาจินอ 2 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 2
105 โรงเรียนบ้านกือยา 2 0 0% 1 50% 0 0% 1 50% 2
106 โรงเรียนบ้านบาโงกาเซาะ 2 0 0% 1 50% 0 0% 1 50% 2
107 โรงเรียนบ้านเกาะหม้อแกง 2 0 0% 1 50% 0 0% 1 50% 2
108 โรงเรียนบ้านเปียะ 2 0 0% 1 50% 0 0% 1 50% 2
109 โรงเรียนบ้านกลาง 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
110 โรงเรียนบ้านตะโละสะมีแล 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
111 โรงเรียนบ้านลางา 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
112 โรงเรียนบ้านท่าน้ำตะวันตก 2 0 0% 0 0% 2 100% 0 0% 2
113 โรงเรียนบ้านมูหลง 2 0 0% 0 0% 2 100% 0 0% 2
114 โรงเรียนบ้านมะรวด 2 0 0% 0 0% 1 50% 1 50% 2
115 โรงเรียนบ้านปุลามาวอ 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
116 โรงเรียนวัดควน 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
117 โรงเรียนบ้านดาลอ 4 0 0% 0 0% 0 0% 3 100% 3
118 โรงเรียนบ้านตาลีอายร์ 2 0 0% 0 0% 0 0% 2 100% 2
119 โรงเรียนบ้านคลอง 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
120 โรงเรียนบ้านคลองต่ำ 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
121 โรงเรียนบ้านตะโละ 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
122 โรงเรียนบ้านท่ายามู 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
123 โรงเรียนบ้านไผ่มัน 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
124 โรงเรียนบ้านปะกาลิมาปุโระ 1 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
นายมูฮำมัด ประจัน โทร. 0899757861 และนายกิติวัชร ขันทองดี โทร.0935784533
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1
ถนนปากน้ำ ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000 โทร. 073-460079
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]