หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 001 โรงเรียนกองทัพบกอุทิศบ้านดอนยาง 7 15 8
2 002 โรงเรียนชุมชนบ้านกรือเซะ 5 11 8
3 003 โรงเรียนชุมชนบ้านกะมิยอ 14 32 21
4 004 โรงเรียนชุมชนบ้านตะลุโบะ 3 7 3
5 005 โรงเรียนชุมชนบ้านตาแกะ 5 12 8
6 006 โรงเรียนชุมชนบ้านปาตา 5 8 7
7 007 โรงเรียนชุมชนบ้านปูยุด 25 54 33
8 008 โรงเรียนชุมชนบ้านยูโย 8 10 8
9 009 โรงเรียนชุมชนบ้านสะนิง 7 27 10
10 010 โรงเรียนชุมชนบ้านสาบัน 12 21 16
11 012 โรงเรียนชุมชนวัดปิยาราม 4 5 4
12 011 โรงเรียนชุมชนวัดป่าศรี 14 27 16
13 013 โรงเรียนบ้านกลาง 1 1 1
14 014 โรงเรียนบ้านกอแลบีเละ 3 12 5
15 017 โรงเรียนบ้านกาหยี 4 6 5
16 018 โรงเรียนบ้านกาฮง 15 20 18
17 015 โรงเรียนบ้านกาแลกุมิ 2 4 3
18 016 โรงเรียนบ้านกาแลบือซา 0 0 0
19 019 โรงเรียนบ้านกือยา 2 11 2
20 020 โรงเรียนบ้านกูวิง 5 28 9
21 026 โรงเรียนบ้านคลอง 1 1 1
22 023 โรงเรียนบ้านคลองช้าง 4 6 5
23 024 โรงเรียนบ้านคลองต่ำ 1 1 1
24 025 โรงเรียนบ้านคลองมานิง 4 9 6
25 027 โรงเรียนบ้านควนคูหา 5 11 5
26 028 โรงเรียนบ้านควนดิน 6 11 7
27 029 โรงเรียนบ้านคอลอตันหยง 12 25 16
28 030 โรงเรียนบ้านคาโต 8 15 9
29 031 โรงเรียนบ้านค่าย 0 0 0
30 037 โรงเรียนบ้านจะรัง 1 3 2
31 036 โรงเรียนบ้านจะรังบองอ 6 8 6
32 038 โรงเรียนบ้านจาแบปะมิตรภาพที่ 197 10 18 14
33 039 โรงเรียนบ้านจือโระ 0 0 0
34 040 โรงเรียนบ้านชะเอาะ 4 6 4
35 042 โรงเรียนบ้านดอน (นุ้ยนิธยาคาร) 3 3 3
36 043 โรงเรียนบ้านดอนนา 0 0 0
37 044 โรงเรียนบ้านดอนรัก 12 30 17
38 046 โรงเรียนบ้านดาลอ 4 6 4
39 045 โรงเรียนบ้านดาโต๊ะ 0 0 0
40 047 โรงเรียนบ้านดูซงปาแย 5 10 6
41 048 โรงเรียนบ้านตลาดนัดคลองขุด 6 15 7
42 051 โรงเรียนบ้านตะโละ 1 3 1
43 050 โรงเรียนบ้านตะโละสะมีแล 1 2 2
44 055 โรงเรียนบ้านตันหยง 5 5 5
45 052 โรงเรียนบ้านตันหยงดาลอ 20 58 32
46 054 โรงเรียนบ้านตันหยงลุโละ 4 12 5
47 053 โรงเรียนบ้านตันหยงเปาว์ 15 25 16
48 056 โรงเรียนบ้านตาลีอายร์ 2 2 2
49 057 โรงเรียนบ้านตาหมน 8 20 14
50 058 โรงเรียนบ้านตือระ 2 3 2
51 059 โรงเรียนบ้านตูเวาะ 7 17 10
52 073 โรงเรียนบ้านทุ่ง 4 10 7
53 074 โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์ 3 5 4
54 062 โรงเรียนบ้านท่ากำชำ 5 11 7
55 063 โรงเรียนบ้านท่ากุน 2 6 2
56 064 โรงเรียนบ้านท่าข้าม 4 4 4
57 065 โรงเรียนบ้านท่าชะเมา 3 11 3
58 066 โรงเรียนบ้านท่าด่าน 0 0 0
59 069 โรงเรียนบ้านท่าน้ำ 3 16 7
60 067 โรงเรียนบ้านท่าน้ำตะวันตก 2 6 3
61 068 โรงเรียนบ้านท่าน้ำตะวันออก 11 14 11
62 070 โรงเรียนบ้านท่าพง 15 39 23
63 071 โรงเรียนบ้านท่ายามู 1 1 1
64 072 โรงเรียนบ้านท่าสู 0 0 0
65 075 โรงเรียนบ้านนอก 3 6 5
66 076 โรงเรียนบ้านน้ำดำ 3 7 3
67 077 โรงเรียนบ้านน้ำบ่อ 22 34 28
68 079 โรงเรียนบ้านบากง 13 32 19
69 080 โรงเรียนบ้านบางทัน 4 7 5
70 081 โรงเรียนบ้านบางปลาหมอ 2 6 2
71 082 โรงเรียนบ้านบางปู 4 9 6
72 083 โรงเรียนบ้านบางมะรวด 12 43 24
73 084 โรงเรียนบ้านบางราพา 10 23 16
74 085 โรงเรียนบ้านบางหมู 2 9 4
75 087 โรงเรียนบ้านบานา 2 6 2
76 088 โรงเรียนบ้านบาราเฮาะ 4 27 10
77 086 โรงเรียนบ้านบาโงกาเซาะ 2 3 2
78 089 โรงเรียนบ้านบาโลย 8 16 10
79 090 โรงเรียนบ้านบือเจาะ 2 10 2
80 091 โรงเรียนบ้านบูดี 22 46 35
81 078 โรงเรียนบ้านบ่ออิฐ 4 9 7
82 093 โรงเรียนบ้านปรัง 3 5 5
83 094 โรงเรียนบ้านปะกาจินอ 2 6 2
84 095 โรงเรียนบ้านปะกาลิมาปุโระ 1 1 1
85 096 โรงเรียนบ้านปะกาลือสง 0 0 0
86 097 โรงเรียนบ้านปะกาฮะรัง 3 15 3
87 099 โรงเรียนบ้านปะนาเระ (รัฐอุทิศ) 6 10 8
88 098 โรงเรียนบ้านปะแดลางา 3 3 3
89 100 โรงเรียนบ้านปากบางตาวา 3 6 5
90 101 โรงเรียนบ้านปาเระ 8 22 8
91 102 โรงเรียนบ้านปุลากง 14 29 20
92 103 โรงเรียนบ้านปุลามาวอ 1 3 1
93 106 โรงเรียนบ้านฝาง 16 31 21
94 107 โรงเรียนบ้านพ่อมิ่ง 12 32 21
95 108 โรงเรียนบ้านมะปริง 16 28 21
96 109 โรงเรียนบ้านมะพร้าวต้นเดียว 6 9 7
97 110 โรงเรียนบ้านมะรวด 2 2 2
98 111 โรงเรียนบ้านมูหลง 2 3 2
99 112 โรงเรียนบ้านยาบี 6 14 10
100 113 โรงเรียนบ้านยามูเฉลิม 4 17 6
101 114 โรงเรียนบ้านยือริง 0 0 0
102 115 โรงเรียนบ้านรามง 0 0 0
103 116 โรงเรียนบ้านราวอ 4 11 4
104 117 โรงเรียนบ้านรูสะมิแล 0 0 0
105 118 โรงเรียนบ้านลดา 1 5 2
106 119 โรงเรียนบ้านลางา 1 3 2
107 120 โรงเรียนบ้านสระมาลา 11 29 17
108 121 โรงเรียนบ้านสะบารัง 5 7 6
109 122 โรงเรียนบ้านสายหมอ 5 11 7
110 123 โรงเรียนบ้านหนองแรต 11 22 16
111 124 โรงเรียนบ้านหัวคลอง 0 0 0
112 022 โรงเรียนบ้านเกาะหม้อแกง 2 6 4
113 021 โรงเรียนบ้านเกาะเปาะ 24 38 31
114 032 โรงเรียนบ้านเคียน 0 0 0
115 041 โรงเรียนบ้านเฑียรยา 5 9 8
116 060 โรงเรียนบ้านเตราะหัก 3 21 7
117 104 โรงเรียนบ้านเปียะ 2 4 3
118 033 โรงเรียนบ้านแคนา 0 0 0
119 092 โรงเรียนบ้านแบรอ 3 3 3
120 035 โรงเรียนบ้านโคกหมัก 7 16 7
121 034 โรงเรียนบ้านโคกโตนด 10 29 18
122 061 โรงเรียนบ้านโต๊ะตีเต 1 1 1
123 126 โรงเรียนบ้านใหม่ 5 26 9
124 125 โรงเรียนบ้านใหม่พัฒนวิทย์ 0 0 0
125 105 โรงเรียนบ้านไผ่มัน 1 2 1
126 127 โรงเรียนประชาอุทิศบ้านโคกม่วง 11 14 13
127 128 โรงเรียนพระราชดำริ "ศูนย์ครูใต้" 6 17 10
128 129 โรงเรียนพัฒนศึกษา 2 4 2
129 131 โรงเรียนยะหริ่ง 15 21 17
130 132 โรงเรียนรัชดาภิเษก 13 39 19
131 134 โรงเรียนวัดควน 1 3 1
132 135 โรงเรียนวัดมหิงษาราม 6 8 6
133 136 โรงเรียนวัดมุจลินทวาปีวิหาร (เพชรานุกูลกิจ) 5 9 8
134 137 โรงเรียนวัดศรีสุดาจันทร์ 3 10 6
135 138 โรงเรียนวัดสถิตย์ชลธาร 5 9 7
136 139 โรงเรียนวัดสุวรรณากร 10 19 13
137 140 โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 58 123 81
138 130 โรงเรียนเมืองปัตตานี 39 72 60
139 133 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 40 13 24 16
รวม 866 1903 1190
3093

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
นายมูฮำมัด ประจัน โทร. 0899757861 และนายกิติวัชร ขันทองดี โทร.0935784533
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1
ถนนปากน้ำ ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000 โทร. 073-460079
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]