สรุปเหรียญรางวัล สพป. ปัตตานี เขต 1
ที่ โรงเรียน ทอง
เงิน
ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 อนุบาลปัตตานี 37 11 4 2 52
2 เมืองปัตตานี 19 8 4 8 31
3 บ้านบูดี 13 4 0 5 17
4 ชุมชนบ้านปูยุด 9 6 2 8 17
5 บ้านตันหยงดาลอ 9 6 2 2 17
6 บ้านท่าพง 8 2 2 3 12
7 ยะหริ่ง 8 2 1 3 11
8 ชุมชนบ้านกะมิยอ 8 1 3 2 12
9 บ้านกาฮง 7 5 1 2 13
10 ชุมชนวัดป่าศรี 7 3 1 2 11
11 บ้านพ่อมิ่ง 7 2 0 3 9
12 บ้านหนองแรต 7 1 1 2 9
13 บ้านมะปริง 6 5 1 4 12
14 บ้านคาโต 6 0 0 2 6
15 บ้านบางมะรวด 5 3 1 3 9
16 บ้านบาโลย 5 1 0 1 6
17 บ้านฝาง 4 5 2 4 11
18 บ้านดอนรัก 4 4 1 3 9
19 วัดสุวรรณากร 4 4 0 2 8
20 บ้านบากง 4 1 3 4 8
21 รัชดาภิเษก 3 5 0 3 8
22 บ้านน้ำบ่อ 3 4 6 8 13
23 ชุมชนบ้านสาบัน 3 4 2 2 9
24 บ้านตูเวาะ 3 4 0 0 7
25 บ้านควนดิน 3 3 0 0 6
26 บ้านปุลากง 3 2 6 2 11
27 ประชาอุทิศบ้านโคกม่วง 3 2 4 2 9
28 บ้านมะพร้าวต้นเดียว 3 2 1 0 6
29 พระราชดำริ "ศูนย์ครูใต้" 3 2 0 1 5
30 บ้านปะนาเระ (รัฐอุทิศ) 3 1 1 1 5
31 บ้านสะบารัง 3 1 1 0 5
32 บ้านจะรังบองอ 3 1 1 0 5
33 กองทัพบกอุทิศบ้านดอนยาง 3 1 1 0 5
34 บ้านปาเระ 3 1 0 4 4
35 บ้านยาบี 3 1 0 1 4
36 บ้านเฑียรยา 3 0 1 1 4
37 บ้านท่ากำชำ 3 0 0 2 3
38 บ้านใหม่ 3 0 0 1 3
39 บ้านบางปู 3 0 0 1 3
40 บ้านน้ำดำ 3 0 0 0 3
41 บ้านกอแลบีเละ 3 0 0 0 3
42 บ้านเกาะเปาะ 2 3 6 9 11
43 บ้านตันหยงเปาว์ 2 3 3 7 8
44 ชุมชนบ้านยูโย 2 3 3 0 8
45 บ้านจาแบปะมิตรภาพที่ 197 2 3 1 4 6
46 บ้านโคกโตนด 2 3 1 4 6
47 บ้านตาหมน 2 3 0 3 5
48 บ้านตันหยง 2 3 0 0 5
49 บ้านท่าน้ำตะวันออก 2 2 2 4 6
50 วัดสถิตย์ชลธาร 2 2 1 0 5
51 ชุมชนบ้านตาแกะ 2 2 0 1 4
52 บ้านคลองช้าง 2 2 0 0 4
53 บ้านบาราเฮาะ 2 2 0 0 4
54 บ้านตันหยงลุโละ 2 2 0 0 4
55 บ้านชะเอาะ 2 2 0 0 4
56 บ้านคอลอตันหยง 2 1 6 3 9
57 ราชประชานุเคราะห์ 40 2 1 5 3 8
58 บ้านบางราพา 2 1 3 4 6
59 ชุมชนบ้านสะนิง 2 1 1 2 4
60 บ้านตลาดนัดคลองขุด 2 1 1 2 4
61 บ้านทุ่ง 2 1 0 1 3
62 ชุมชนบ้านตะลุโบะ 2 1 0 0 3
63 บ้านปากบางตาวา 2 1 0 0 3
64 บ้านท่าข้าม 2 0 1 1 3
65 บ้านดูซงปาแย 2 0 0 2 2
66 บ้านบ่ออิฐ 2 0 0 2 2
67 บ้านท่าชะเมา 2 0 0 1 2
68 บ้านบือเจาะ 2 0 0 0 2
69 บ้านกูวิง 1 3 0 1 4
70 บ้านควนคูหา 1 2 1 1 4
71 ชุมชนบ้านกรือเซะ 1 2 0 2 3
72 วัดมุจลินทวาปีวิหาร (เพชรานุกูลกิจ) 1 2 0 1 3
73 บ้านท่าน้ำ 1 2 0 0 3
74 บ้านราวอ 1 1 1 1 3
75 บ้านแบรอ 1 1 1 0 3
76 บ้านปะแดลางา 1 1 1 0 3
77 บ้านบางทัน 1 1 0 2 2
78 บ้านทุ่งโพธิ์ 1 1 0 1 2
79 บ้านดอน (นุ้ยนิธยาคาร) 1 1 0 1 2
80 บ้านท่ากุน 1 1 0 0 2
81 วัดมหิงษาราม 1 0 2 3 3
82 บ้านยามูเฉลิม 1 0 2 1 3
83 ชุมชนวัดปิยาราม 1 0 1 1 2
84 บ้านเตราะหัก 1 0 1 1 2
85 บ้านบางปลาหมอ 1 0 1 0 2
86 บ้านบางหมู 1 0 1 0 2
87 วัดศรีสุดาจันทร์ 1 0 0 2 1
88 บ้านบานา 1 0 0 1 1
89 บ้านลดา 1 0 0 0 1
90 บ้านโต๊ะตีเต 1 0 0 0 1
91 บ้านกาแลกุมิ 1 0 0 0 1
92 บ้านจะรัง 1 0 0 0 1
93 บ้านสระมาลา 0 5 0 3 5
94 บ้านสายหมอ 0 3 0 2 3
95 บ้านปะกาฮะรัง 0 3 0 0 3
96 บ้านโคกหมัก 0 2 4 1 6
97 บ้านกาหยี 0 2 1 1 3
98 บ้านปรัง 0 2 1 0 3
99 บ้านคลองมานิง 0 2 0 2 2
100 บ้านนอก 0 2 0 1 2
101 พัฒนศึกษา 0 2 0 0 2
102 ชุมชนบ้านปาตา 0 1 1 3 2
103 บ้านตือระ 0 1 1 0 2
104 บ้านปะกาจินอ 0 1 1 0 2
105 บ้านเปียะ 0 1 0 1 1
106 บ้านกือยา 0 1 0 1 1
107 บ้านบาโงกาเซาะ 0 1 0 1 1
108 บ้านเกาะหม้อแกง 0 1 0 1 1
109 บ้านกลาง 0 1 0 0 1
110 บ้านตะโละสะมีแล 0 1 0 0 1
111 บ้านลางา 0 1 0 0 1
112 บ้านมูหลง 0 0 2 0 2
113 บ้านท่าน้ำตะวันตก 0 0 2 0 2
114 บ้านมะรวด 0 0 1 1 1
115 วัดควน 0 0 1 0 1
116 บ้านปุลามาวอ 0 0 1 0 1
117 บ้านดาลอ 0 0 0 3 0
118 บ้านตาลีอายร์ 0 0 0 2 0
119 บ้านตะโละ 0 0 0 1 0
120 บ้านคลอง 0 0 0 1 0
121 บ้านคลองต่ำ 0 0 0 1 0
122 บ้านท่ายามู 0 0 0 1 0
123 บ้านไผ่มัน 0 0 0 1 0
124 บ้านปะกาลิมาปุโระ 0 0 0 0 0
รวม 318 202 115 194 635