สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. ปัตตานี เขต 1
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 อนุบาลปัตตานี 31 9 7 47 37 11 4 2 52
2 เมืองปัตตานี 18 7 3 28 19 8 4 8 31
3 บ้านบูดี 13 2 3 18 13 4 0 5 17
4 บ้านหนองแรต 6 2 0 8 7 1 1 2 9
5 บ้านเกาะเปาะ 5 4 5 14 2 3 6 9 11
6 ยะหริ่ง 5 2 2 9 8 2 1 3 11
7 บ้านมะปริง 4 6 1 11 6 5 1 4 12
8 บ้านฝาง 4 4 3 11 4 5 2 4 11
9 บ้านท่าพง 4 4 1 9 8 2 2 3 12
10 บ้านกาฮง 4 0 1 5 7 5 1 2 13
11 ชุมชนบ้านปูยุด 3 5 5 13 9 6 2 8 17
12 บ้านตันหยงดาลอ 3 2 3 8 9 6 2 2 17
13 ชุมชนบ้านกะมิยอ 2 4 2 8 8 1 3 2 12
14 บ้านพ่อมิ่ง 2 2 2 6 7 2 0 3 9
15 บ้านดอนรัก 2 2 2 6 4 4 1 3 9
16 บ้านคอลอตันหยง 2 2 2 6 2 1 6 3 9
17 บ้านคาโต 2 2 1 5 6 0 0 2 6
18 บ้านตูเวาะ 2 1 0 3 3 4 0 0 7
19 บ้านใหม่ 2 1 0 3 3 0 0 1 3
20 บ้านบาโลย 2 0 4 6 5 1 0 1 6
21 บ้านเฑียรยา 2 0 1 3 3 0 1 1 4
22 บ้านน้ำดำ 2 0 1 3 3 0 0 0 3
23 บ้านยาบี 2 0 0 2 3 1 0 1 4
24 บ้านบางปู 2 0 0 2 3 0 0 1 3
25 บ้านราวอ 2 0 0 2 1 1 1 1 3
26 บ้านตันหยงเปาว์ 1 4 3 8 2 3 3 7 8
27 บ้านน้ำบ่อ 1 3 1 5 3 4 6 8 13
28 บ้านบางมะรวด 1 3 0 4 5 3 1 3 9
29 บ้านจาแบปะมิตรภาพที่ 197 1 2 1 4 2 3 1 4 6
30 บ้านท่าน้ำตะวันออก 1 2 1 4 2 2 2 4 6
31 ชุมชนบ้านสาบัน 1 1 3 5 3 4 2 2 9
32 บ้านตาหมน 1 1 3 5 2 3 0 3 5
33 บ้านปุลากง 1 1 2 4 3 2 6 2 11
34 บ้านปะนาเระ (รัฐอุทิศ) 1 1 1 3 3 1 1 1 5
35 บ้านปาเระ 1 1 1 3 3 1 0 4 4
36 วัดสถิตย์ชลธาร 1 1 1 3 2 2 1 0 5
37 ชุมชนบ้านตาแกะ 1 1 1 3 2 2 0 1 4
38 ราชประชานุเคราะห์ 40 1 1 1 3 2 1 5 3 8
39 บ้านตันหยง 1 1 0 2 2 3 0 0 5
40 บ้านคลองช้าง 1 1 0 2 2 2 0 0 4
41 บ้านบาราเฮาะ 1 1 0 2 2 2 0 0 4
42 ชุมชนบ้านสะนิง 1 1 0 2 2 1 1 2 4
43 บ้านทุ่งโพธิ์ 1 1 0 2 1 1 0 1 2
44 บ้านมะพร้าวต้นเดียว 1 0 2 3 3 2 1 0 6
45 บ้านท่ากำชำ 1 0 2 3 3 0 0 2 3
46 บ้านบางราพา 1 0 2 3 2 1 3 4 6
47 รัชดาภิเษก 1 0 1 2 3 5 0 3 8
48 พระราชดำริ "ศูนย์ครูใต้" 1 0 1 2 3 2 0 1 5
49 ชุมชนบ้านกรือเซะ 1 0 1 2 1 2 0 2 3
50 บ้านแบรอ 1 0 1 2 1 1 1 0 3
51 ชุมชนวัดปิยาราม 1 0 1 2 1 0 1 1 2
52 บ้านกอแลบีเละ 1 0 0 1 3 0 0 0 3
53 บ้านดูซงปาแย 1 0 0 1 2 0 0 2 2
54 บ้านกูวิง 1 0 0 1 1 3 0 1 4
55 วัดศรีสุดาจันทร์ 1 0 0 1 1 0 0 2 1
56 บ้านลดา 1 0 0 1 1 0 0 0 1
57 บ้านโต๊ะตีเต 1 0 0 1 1 0 0 0 1
58 ชุมชนวัดป่าศรี 0 6 0 6 7 3 1 2 11
59 บ้านบากง 0 5 3 8 4 1 3 4 8
60 บ้านสะบารัง 0 4 0 4 3 1 1 0 5
61 วัดสุวรรณากร 0 3 4 7 4 4 0 2 8
62 บ้านควนดิน 0 3 0 3 3 3 0 0 6
63 บ้านตันหยงลุโละ 0 3 0 3 2 2 0 0 4
64 บ้านจะรังบองอ 0 2 0 2 3 1 1 0 5
65 ชุมชนบ้านยูโย 0 2 0 2 2 3 3 0 8
66 บ้านตลาดนัดคลองขุด 0 2 0 2 2 1 1 2 4
67 ชุมชนบ้านตะลุโบะ 0 2 0 2 2 1 0 0 3
68 บ้านท่ากุน 0 2 0 2 1 1 0 0 2
69 บ้านสระมาลา 0 1 3 4 0 5 0 3 5
70 บ้านชะเอาะ 0 1 1 2 2 2 0 0 4
71 บ้านปากบางตาวา 0 1 1 2 2 1 0 0 3
72 กองทัพบกอุทิศบ้านดอนยาง 0 1 0 1 3 1 1 0 5
73 บ้านควนคูหา 0 1 0 1 1 2 1 1 4
74 วัดมหิงษาราม 0 1 0 1 1 0 2 3 3
75 บ้านเตราะหัก 0 1 0 1 1 0 1 1 2
76 บ้านบางปลาหมอ 0 1 0 1 1 0 1 0 2
77 บ้านบางหมู 0 1 0 1 1 0 1 0 2
78 บ้านกาแลกุมิ 0 1 0 1 1 0 0 0 1
79 บ้านกาหยี 0 1 0 1 0 2 1 1 3
80 บ้านตาลีอายร์ 0 1 0 1 0 0 0 2 0
81 บ้านตะโละ 0 1 0 1 0 0 0 1 0
82 ประชาอุทิศบ้านโคกม่วง 0 0 2 2 3 2 4 2 9
83 บ้านมูหลง 0 0 2 2 0 0 2 0 2
84 บ้านโคกโตนด 0 0 1 1 2 3 1 4 6
85 บ้านท่าข้าม 0 0 1 1 2 0 1 1 3
86 บ้านบ่ออิฐ 0 0 1 1 2 0 0 2 2
87 บ้านท่าชะเมา 0 0 1 1 2 0 0 1 2
88 วัดมุจลินทวาปีวิหาร (เพชรานุกูลกิจ) 0 0 1 1 1 2 0 1 3
89 บ้านปะแดลางา 0 0 1 1 1 1 1 0 3
90 บ้านบางทัน 0 0 1 1 1 1 0 2 2
91 บ้านดอน (นุ้ยนิธยาคาร) 0 0 1 1 1 1 0 1 2
92 บ้านยามูเฉลิม 0 0 1 1 1 0 2 1 3
93 บ้านจะรัง 0 0 1 1 1 0 0 0 1
94 บ้านโคกหมัก 0 0 1 1 0 2 4 1 6
95 บ้านเปียะ 0 0 1 1 0 1 0 1 1
96 วัดควน 0 0 1 1 0 0 1 0 1
97 บ้านทุ่ง 0 0 0 0 2 1 0 1 3
98 บ้านบือเจาะ 0 0 0 0 2 0 0 0 2
99 บ้านท่าน้ำ 0 0 0 0 1 2 0 0 3
100 บ้านบานา 0 0 0 0 1 0 0 1 1
101 บ้านสายหมอ 0 0 0 0 0 3 0 2 3
102 บ้านปะกาฮะรัง 0 0 0 0 0 3 0 0 3
103 บ้านปรัง 0 0 0 0 0 2 1 0 3
104 บ้านคลองมานิง 0 0 0 0 0 2 0 2 2
105 บ้านนอก 0 0 0 0 0 2 0 1 2
106 พัฒนศึกษา 0 0 0 0 0 2 0 0 2
107 ชุมชนบ้านปาตา 0 0 0 0 0 1 1 3 2
108 บ้านตือระ 0 0 0 0 0 1 1 0 2
109 บ้านปะกาจินอ 0 0 0 0 0 1 1 0 2
110 บ้านกือยา 0 0 0 0 0 1 0 1 1
111 บ้านบาโงกาเซาะ 0 0 0 0 0 1 0 1 1
112 บ้านเกาะหม้อแกง 0 0 0 0 0 1 0 1 1
113 บ้านกลาง 0 0 0 0 0 1 0 0 1
114 บ้านตะโละสะมีแล 0 0 0 0 0 1 0 0 1
115 บ้านลางา 0 0 0 0 0 1 0 0 1
116 บ้านท่าน้ำตะวันตก 0 0 0 0 0 0 2 0 2
117 บ้านมะรวด 0 0 0 0 0 0 1 1 1
118 บ้านปุลามาวอ 0 0 0 0 0 0 1 0 1
119 บ้านดาลอ 0 0 0 0 0 0 0 3 0
120 บ้านคลอง 0 0 0 0 0 0 0 1 0
121 บ้านคลองต่ำ 0 0 0 0 0 0 0 1 0
122 บ้านท่ายามู 0 0 0 0 0 0 0 1 0
123 บ้านไผ่มัน 0 0 0 0 0 0 0 1 0
124 บ้านปะกาลิมาปุโระ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 158 135 108 401 318 202 115 194 635