หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


การประกวดและแข่งขันทักษะทางวิชาการเพื่อคัดเลือกตัวแทนนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา
เข้าร่วมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคใต้ ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559
ณ สพป.ปัตตานี เขต 2 และโรงเรียนบ้านโคกโพธิ์
ระหว่างวันที 28-29 เดือนกันยายน พ.ศ. 2559

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 010 การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทูนของบนศรีษะและโยนลูกบอล ป.1-ป.3 สนามกีฬาโรงเรียนโพธิ์คีรีราชศึกษา 28 ก.ย. 2559 09.00-15.00 น.
-
2 051 การแข่งขันการใช้เข็มทิศ การคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 สนามกีฬาโรงเรียนโพธิ์คีรีราชศึกษา 28 ก.ย. 2559 09.00-15.00 น.
-
3 062 การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านโคกโพธิ์ สวนยางพารา 28 ก.ย. 2559 09.00-15.00 น.
-
4 071 การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 ชั้น 1 ห้อง ประชุมเคียงตะวัน 28 ก.ย. 2559 13.00-14.30
-
5 070 การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.3
-
-
6 776 กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC : Youth Counselor) ม.1-ม.3
-
-
7 102 การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านโคกโพธิ์ อาคาร กศน. สีเขียว ห้อง ห้อง ป.1 28 ก.ย. 2559 09.00-15.00
-
8 103 การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านโคกโพธิ์ อาคาร กศน. สีเขียว ห้อง ห้อง ป.2 28 ก.ย. 2559 09.00-15.00
-
9 708 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านโคกโพธิ์ อาคาร 5 ชั้น 1 ห้อง ห้องสมุด 28 ก.ย. 2559 09.00-12.00
-
10 709 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3
-
-
11 814 การแข่งขัน Dancers ลูกทุ่ง ปฐมวัย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 เวทีกลาง 29 ก.ย. 2559 13.00 - 14.30
-
12 815 การแข่งขัน Dancers ลูกทุ่ง ป.1-ป.3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 เวทีกลาง 29 ก.ย. 2559 13.00 - 14.30
-
13 816 การแข่งขัน Dancers ลูกทุ่ง ป.4-ป.6 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 เวทีกลาง 29 ก.ย. 2559 13.00 - 14.30
-
14 817 การแข่งขัน Dancers ลูกทุ่ง ม.1-ม.3
-
-
15 818 การแข่งขันดีเกฮูลู ป.1-ป.6 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 เวทีกลาง 28 ก.ย. 2559 16.00-16.30 น.
-
16 819 การแข่งขันดีเกฮูลู ม.1-ม.3
-
-
17 820 การแข่งขันขับร้องอานาซีดภาษาไทย ป.1-ป.3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 ชั้น 3 ห้อง ขุนคีรี 29 ก.ย. 2559 09.00-12.00
-
18 821 การแข่งขันขับร้องอานาซีดภาษาไทย ป.4-ป.6 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 ชั้น 3 ห้อง ขุนคีรี 29 ก.ย. 2559 09.00-12.00
-
19 822 การแข่งขันขับร้องอานาซีดภาษาไทย ม.1-ม.3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 ชั้น 3 ห้อง ขุนคีรี 29 ก.ย. 2559 09.00-12.00
-
20 823 การแข่งขันขับร้องอานาซีดภาษามลายู ป.1-ป.3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 ชั้น 3 ห้อง ขุนคีรี 29 ก.ย. 2559 13.00 - 16.30
-
21 824 การแข่งขันขับร้องอานาซีดภาษามลายู ป.4-ป.6 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 ชั้น 3 ห้อง ขุนคีรี 29 ก.ย. 2559 13.00 - 16.30
-
22 825 การแข่งขันขับร้องอานาซีดภาษามลายู ม.1-ม.3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 ชั้น 3 ห้อง ขุนคีรี 29 ก.ย. 2559 13.00 - 16.30
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
นางสาวสาวิตรี สาและบู นักวิชาการศึกษาชำนาญการ โทร 095-4386466
นางภัทรียา มะสมัน นักวิชาการศึกษาชำนาญการ โทร 094-5844380
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2
ต.โคกโพธิ์ อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี
โทร 073-431196
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]