หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพป. ปัตตานี เขต 2

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ ปฐมวัย เรียนร่วม - ภาษาไทย
เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนร่วม - ศิลปะ เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนบ้านม่วงเตี้ย 41 20 52.63% 9 23.68% 2 5.26% 7 18.42% 38
2 โรงเรียนอนุบาลยะรัง 32 18 56.25% 10 31.25% 2 6.25% 2 6.25% 32
3 โรงเรียนบ้านวังกว้าง 26 18 72% 5 20% 0 0% 2 8% 25
4 โรงเรียนมายอ (สถิตย์ภูผา) 30 13 46.43% 8 28.57% 3 10.71% 4 14.29% 28
5 โรงเรียนชุมชนบ้านพงสตา 33 11 37.93% 8 27.59% 2 6.9% 8 27.59% 29
6 โรงเรียนบ้านควนลังงา 25 10 43.48% 8 34.78% 3 13.04% 2 8.7% 23
7 โรงเรียนบ้านประจัน 20 9 50% 3 16.67% 2 11.11% 4 22.22% 18
8 โรงเรียนต้นพิกุล 12 9 75% 3 25% 0 0% 0 0% 12
9 โรงเรียนวัดภมรคติวัน 12 9 81.82% 0 0% 0 0% 2 18.18% 11
10 โรงเรียนบ้านนาประดู่ 16 7 43.75% 5 31.25% 2 12.5% 2 12.5% 16
11 โรงเรียนชุมชนวัดอัมพวนาราม 18 7 43.75% 4 25% 2 12.5% 3 18.75% 16
12 โรงเรียนบ้านคลองช้าง 14 7 58.33% 3 25% 0 0% 2 16.67% 12
13 โรงเรียนบ้านควนแปลงงู 9 7 77.78% 1 11.11% 1 11.11% 0 0% 9
14 โรงเรียนบ้านโคกโพธิ์ 16 6 40% 4 26.67% 3 20% 2 13.33% 15
15 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 52 (ชุมชนบ้านต้นไพ) 14 6 42.86% 4 28.57% 3 21.43% 1 7.14% 14
16 โรงเรียนบ้านน้ำใส 16 6 40% 4 26.67% 1 6.67% 4 26.67% 15
17 โรงเรียนบ้านเขาวัง 13 6 46.15% 4 30.77% 0 0% 3 23.08% 13
18 โรงเรียนบ้านสิเดะ 13 6 46.15% 3 23.08% 1 7.69% 3 23.08% 13
19 โรงเรียนบ้านโผงโผง 11 6 66.67% 2 22.22% 1 11.11% 0 0% 9
20 โรงเรียนบ้านปานัน 15 5 35.71% 6 42.86% 1 7.14% 2 14.29% 14
21 โรงเรียนตลาดปรีกี 10 5 50% 3 30% 0 0% 2 20% 10
22 โรงเรียนบ้านสายชล 9 5 55.56% 2 22.22% 0 0% 2 22.22% 9
23 โรงเรียนบ้านตรัง 9 5 62.5% 2 25% 0 0% 1 12.5% 8
24 โรงเรียนตลาดนัดต้นมะขาม 7 5 71.43% 0 0% 0 0% 2 28.57% 7
25 โรงเรียนบ้านระแว้ง 6 5 100% 0 0% 0 0% 0 0% 5
26 โรงเรียนชุมชนบ้านต้นสน 13 4 30.77% 4 30.77% 3 23.08% 2 15.38% 13
27 โรงเรียนบ้านกรือเซะ 11 4 36.36% 4 36.36% 0 0% 3 27.27% 11
28 โรงเรียนบ้านถนน 15 4 36.36% 3 27.27% 2 18.18% 2 18.18% 11
29 โรงเรียนบ้านบาตะกูโบ 8 4 50% 3 37.5% 1 12.5% 0 0% 8
30 โรงเรียนวัดนาประดู่ 8 4 66.67% 2 33.33% 0 0% 0 0% 6
31 โรงเรียนบ้านต้นทุเรียน 4 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
32 โรงเรียนชุมชนบ้านบือแนปีแน 12 3 37.5% 5 62.5% 0 0% 0 0% 8
33 โรงเรียนบ้านศาลาสอง 8 3 37.5% 4 50% 1 12.5% 0 0% 8
34 โรงเรียนบ้านท่าเรือ 7 3 42.86% 3 42.86% 1 14.29% 0 0% 7
35 โรงเรียนบ้านนาเกตุ 11 3 27.27% 3 27.27% 0 0% 5 45.45% 11
36 โรงเรียนบ้านละหารยามู 6 3 50% 3 50% 0 0% 0 0% 6
37 โรงเรียนวัดสุนทรวารี 9 3 33.33% 2 22.22% 2 22.22% 2 22.22% 9
38 โรงเรียนบ้านลางสาด 5 3 60% 2 40% 0 0% 0 0% 5
39 โรงเรียนบ้านโคกขี้เหล็ก 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
40 โรงเรียนบ้านป่าไร่ 7 3 50% 0 0% 1 16.67% 2 33.33% 6
41 โรงเรียนสมเด็จหลวงพ่อทวดวัดช้างให้ 5 3 75% 0 0% 1 25% 0 0% 4
42 โรงเรียนบ้านบินยา 4 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
43 โรงเรียนบ้านป่าบอน 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
44 โรงเรียนบ้านแขนท้าว 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
45 โรงเรียนบ้านปาลัส 11 2 22.22% 3 33.33% 1 11.11% 3 33.33% 9
46 โรงเรียนบ้านสามยอด 6 2 33.33% 3 50% 1 16.67% 0 0% 6
47 โรงเรียนบ้านมะหุด 7 2 28.57% 3 42.86% 0 0% 2 28.57% 7
48 โรงเรียนบ้านนาค้อเหนือ 5 2 40% 2 40% 0 0% 1 20% 5
49 โรงเรียนบ้านต้นแซะ 12 2 20% 1 10% 3 30% 4 40% 10
50 โรงเรียนบ้านนาค้อใต้ 6 2 33.33% 1 16.67% 2 33.33% 1 16.67% 6
51 โรงเรียนวัดบุพนิมิต 7 2 33.33% 1 16.67% 2 33.33% 1 16.67% 6
52 โรงเรียนวัดธนาภิมุข 4 2 50% 1 25% 1 25% 0 0% 4
53 โรงเรียนวัดอรัญวาสิการาม 4 2 50% 1 25% 1 25% 0 0% 4
54 โรงเรียนบ้านกูบังบาเดาะ 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
55 โรงเรียนบ้านท่าคลอง 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
56 โรงเรียนตลาดนัดบาซาเอ 3 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 0 0% 3
57 โรงเรียนบ้านคลองทราย 4 2 66.67% 0 0% 0 0% 1 33.33% 3
58 โรงเรียนบ้านอินทนิล 3 2 66.67% 0 0% 0 0% 1 33.33% 3
59 โรงเรียนบ้านนาค้อกลาง 3 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
60 โรงเรียนบ้านคลองช้าง(มายอ) 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
61 โรงเรียนบ้านคลองหิน 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
62 โรงเรียนบ้านดอนเค็ด 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
63 โรงเรียนบ้านบูดน 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
64 โรงเรียนวัดมะกรูด 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
65 โรงเรียนบ้านสะกำ (ธันวาศิลป์) 8 1 14.29% 5 71.43% 1 14.29% 0 0% 7
66 โรงเรียนบ้านกระเสาะ 11 1 11.11% 3 33.33% 2 22.22% 3 33.33% 9
67 โรงเรียนบ้านบากง 5 1 20% 3 60% 1 20% 0 0% 5
68 โรงเรียนวัดเกาะหวาย 5 1 20% 3 60% 0 0% 1 20% 5
69 โรงเรียนบ้านควนโนรี 8 1 12.5% 2 25% 1 12.5% 4 50% 8
70 โรงเรียนบ้านเกาะจัน 4 1 25% 2 50% 0 0% 1 25% 4
71 โรงเรียนบ้านควนลาแม 3 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 0 0% 3
72 โรงเรียนวัดนิคมสถิต 6 1 25% 1 25% 1 25% 1 25% 4
73 โรงเรียนบ้านปลักปรือ 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
74 โรงเรียนบ้านล้อแตก 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
75 โรงเรียนบ้านเกาะตา 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
76 โรงเรียนซอลีฮียะห์ 12 1 16.67% 0 0% 4 66.67% 1 16.67% 6
77 โรงเรียนบ้านยางแดง 8 1 16.67% 0 0% 2 33.33% 3 50% 6
78 โรงเรียนนาวาวิทย์ 5 1 20% 0 0% 2 40% 2 40% 5
79 โรงเรียนบ้านกูวิง 4 1 33.33% 0 0% 1 33.33% 1 33.33% 3
80 โรงเรียนบ้านคูระ 3 1 33.33% 0 0% 0 0% 2 66.67% 3
81 โรงเรียนบ้านชะเมา 3 1 33.33% 0 0% 0 0% 2 66.67% 3
82 โรงเรียนบ้านกระโด 2 1 50% 0 0% 0 0% 1 50% 2
83 โรงเรียนบ้านควนประ 2 1 50% 0 0% 0 0% 1 50% 2
84 โรงเรียนบ้านคางา 2 1 50% 0 0% 0 0% 1 50% 2
85 โรงเรียนบ้านบูโกะ 2 1 50% 0 0% 0 0% 1 50% 2
86 โรงเรียนบ้านดูวา 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
87 โรงเรียนบ้านด่าน 2 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
88 โรงเรียนบ้านบาโง 2 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
89 โรงเรียนบ้านบาโงฆาดิง 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
90 โรงเรียนบ้านสมาหอ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
91 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองโคกโพธิ์ มิตรภาพที่ 148 23 0 0% 4 21.05% 8 42.11% 7 36.84% 19
92 โรงเรียนวัดป่าสวย 5 0 0% 3 60% 1 20% 1 20% 5
93 โรงเรียนบ้านกาแลสะนอ 3 0 0% 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 3
94 โรงเรียนบ้านอาโห 2 0 0% 2 100% 0 0% 0 0% 2
95 โรงเรียนบ้านบาเงง 4 0 0% 1 25% 2 50% 1 25% 4
96 โรงเรียนบ้านบราโอ 3 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 2
97 โรงเรียนบ้านกระหวะ 4 0 0% 1 25% 0 0% 3 75% 4
98 โรงเรียนบ้านโคกเหรียง 3 0 0% 1 33.33% 0 0% 2 66.67% 3
99 โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองยอน 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
100 โรงเรียนบ้านควนหยี 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
101 โรงเรียนวัดบันลือคชาวาส 2 0 0% 0 0% 2 100% 0 0% 2
102 โรงเรียนบ้านเจาะบาแน 2 0 0% 0 0% 1 50% 1 50% 2
103 โรงเรียนบ้านบูเกะกุง 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
104 โรงเรียนบ้านตันหยง 2 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
105 โรงเรียนชุมชนบ้านสะนอ 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
106 โรงเรียนบ้านทุ่งยาว 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
107 โรงเรียนบ้านบราโอ(สาขากูนิง) 1 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
นางสาวสาวิตรี สาและบู นักวิชาการศึกษาชำนาญการ โทร 095-4386466
นางภัทรียา มะสมัน นักวิชาการศึกษาชำนาญการ โทร 094-5844380
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2
ต.โคกโพธิ์ อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี
โทร 073-431196
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]