หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 002 โรงเรียนชุมชนบ้านต้นสน 13 21 16
2 003 โรงเรียนชุมชนบ้านบือแนปีแน 12 19 16
3 004 โรงเรียนชุมชนบ้านพงสตา 33 62 46
4 006 โรงเรียนชุมชนบ้านสะนอ 1 1 1
5 005 โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองยอน 1 3 2
6 007 โรงเรียนชุมชนวัดอัมพวนาราม 18 26 23
7 009 โรงเรียนตลาดนัดต้นมะขาม 7 16 9
8 010 โรงเรียนตลาดนัดบาซาเอ 3 5 4
9 011 โรงเรียนตลาดปรีกี 10 22 13
10 008 โรงเรียนต้นพิกุล 12 29 20
11 013 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองโคกโพธิ์ มิตรภาพที่ 148 23 35 30
12 016 โรงเรียนบ้านกระหวะ 4 4 4
13 015 โรงเรียนบ้านกระเสาะ 11 31 18
14 014 โรงเรียนบ้านกระโด 2 8 4
15 017 โรงเรียนบ้านกรือเซะ 11 40 18
16 018 โรงเรียนบ้านกาแลสะนอ 3 15 6
17 019 โรงเรียนบ้านกูบังบาเดาะ 3 5 4
18 020 โรงเรียนบ้านกูวิง 4 5 5
19 026 โรงเรียนบ้านคลองช้าง 14 22 19
20 025 โรงเรียนบ้านคลองช้าง(มายอ) 2 10 4
21 027 โรงเรียนบ้านคลองทราย 4 6 6
22 028 โรงเรียนบ้านคลองหิน 2 25 5
23 031 โรงเรียนบ้านควนประ 2 6 2
24 033 โรงเรียนบ้านควนลังงา 25 53 38
25 034 โรงเรียนบ้านควนลาแม 3 9 6
26 035 โรงเรียนบ้านควนหยี 1 3 2
27 029 โรงเรียนบ้านควนแตน 0 0 0
28 032 โรงเรียนบ้านควนแปลงงู 9 35 19
29 030 โรงเรียนบ้านควนโนรี 8 15 12
30 036 โรงเรียนบ้านคางา 2 7 4
31 037 โรงเรียนบ้านคูระ 3 3 3
32 043 โรงเรียนบ้านชะเมา 3 6 5
33 044 โรงเรียนบ้านดอนเค็ด 2 2 2
34 046 โรงเรียนบ้านดูวา 1 3 1
35 045 โรงเรียนบ้านด่าน 2 2 2
36 050 โรงเรียนบ้านตรัง 9 17 13
37 051 โรงเรียนบ้านตันหยง 2 4 3
38 052 โรงเรียนบ้านตุปะ 0 0 0
39 049 โรงเรียนบ้านต้นทุเรียน 4 11 7
40 047 โรงเรียนบ้านต้นแซะ 12 17 15
41 048 โรงเรียนบ้านต้นโตนด 0 0 0
42 053 โรงเรียนบ้านถนน 15 48 23
43 056 โรงเรียนบ้านทุ่งยาว 1 1 1
44 054 โรงเรียนบ้านท่าคลอง 3 23 9
45 055 โรงเรียนบ้านท่าเรือ 7 14 11
46 058 โรงเรียนบ้านนาค้อกลาง 3 5 4
47 060 โรงเรียนบ้านนาค้อเหนือ 5 13 7
48 059 โรงเรียนบ้านนาค้อใต้ 6 12 9
49 061 โรงเรียนบ้านนาประดู่ 16 43 26
50 057 โรงเรียนบ้านนาเกตุ 11 28 16
51 062 โรงเรียนบ้านน้ำใส 16 39 25
52 064 โรงเรียนบ้านบราโอ 3 4 3
53 063 โรงเรียนบ้านบราโอ(สาขากูนิง) 1 1 1
54 065 โรงเรียนบ้านบากง 5 18 11
55 069 โรงเรียนบ้านบาตะกูโบ 8 17 11
56 070 โรงเรียนบ้านบาละแต 0 0 0
57 066 โรงเรียนบ้านบาเงง 4 8 6
58 068 โรงเรียนบ้านบาโง 2 2 2
59 067 โรงเรียนบ้านบาโงฆาดิง 1 5 2
60 071 โรงเรียนบ้านบินยา 4 11 8
61 074 โรงเรียนบ้านบูดน 2 6 4
62 072 โรงเรียนบ้านบูเกะกุง 1 3 2
63 073 โรงเรียนบ้านบูโกะ 2 4 3
64 075 โรงเรียนบ้านประจัน 20 37 30
65 076 โรงเรียนบ้านปลักปรือ 2 2 2
66 077 โรงเรียนบ้านปานัน 15 20 18
67 080 โรงเรียนบ้านปาลัส 11 25 17
68 078 โรงเรียนบ้านป่าบอน 3 24 8
69 079 โรงเรียนบ้านป่าไร่ 7 28 12
70 083 โรงเรียนบ้านมะหุด 7 14 7
71 082 โรงเรียนบ้านม่วงเตี้ย 41 100 66
72 084 โรงเรียนบ้านยางแดง 8 10 9
73 085 โรงเรียนบ้านระแว้ง 6 25 11
74 086 โรงเรียนบ้านราวอ 0 0 0
75 088 โรงเรียนบ้านละหารยามู 6 24 11
76 089 โรงเรียนบ้านลางสาด 5 11 10
77 087 โรงเรียนบ้านล้อแตก 2 2 2
78 090 โรงเรียนบ้านวังกว้าง 26 71 38
79 091 โรงเรียนบ้านศาลาสอง 8 19 13
80 092 โรงเรียนบ้านสมาหอ 1 1 1
81 093 โรงเรียนบ้านสะกำ (ธันวาศิลป์) 8 49 18
82 094 โรงเรียนบ้านสามยอด 6 11 8
83 096 โรงเรียนบ้านสายชล 9 26 18
84 095 โรงเรียนบ้านสายชล(สาขากูแบสีรา) 0 0 0
85 097 โรงเรียนบ้านสิเดะ 13 33 21
86 098 โรงเรียนบ้านอาโห 2 5 4
87 099 โรงเรียนบ้านอินทนิล 3 5 3
88 100 โรงเรียนบ้านอีบุ๊ 0 0 0
89 021 โรงเรียนบ้านเกาะจัน 4 19 7
90 022 โรงเรียนบ้านเกาะตา 2 3 2
91 023 โรงเรียนบ้านเขาวัง 13 36 20
92 042 โรงเรียนบ้านเจาะบาแน 2 6 2
93 024 โรงเรียนบ้านแขนท้าว 3 14 8
94 038 โรงเรียนบ้านโคกขี้เหล็ก 4 4 4
95 039 โรงเรียนบ้านโคกต้นสะตอ 0 0 0
96 041 โรงเรียนบ้านโคกเหรียง 3 4 3
97 040 โรงเรียนบ้านโคกโพธิ์ 16 47 26
98 081 โรงเรียนบ้านโผงโผง 11 22 14
99 101 โรงเรียนมายอ (สถิตย์ภูผา) 30 62 42
100 104 โรงเรียนวัดทรายขาว 0 0 0
101 105 โรงเรียนวัดธนาภิมุข 4 4 4
102 106 โรงเรียนวัดนาประดู่ 8 19 13
103 107 โรงเรียนวัดนิคมสถิต 6 5 5
104 108 โรงเรียนวัดบันลือคชาวาส 2 4 2
105 109 โรงเรียนวัดบุพนิมิต 7 8 8
106 110 โรงเรียนวัดป่าสวย 5 5 5
107 111 โรงเรียนวัดภมรคติวัน 12 17 16
108 112 โรงเรียนวัดมะกรูด 2 2 2
109 113 โรงเรียนวัดสุนทรวารี 9 16 12
110 114 โรงเรียนวัดอรัญวาสิการาม 4 4 4
111 102 โรงเรียนวัดเกาะหวาย 5 6 6
112 103 โรงเรียนวัดโคกหญ้าคา 0 0 0
113 115 โรงเรียนสมเด็จหลวงพ่อทวดวัดช้างให้ 5 7 7
114 116 โรงเรียนอนุบาลยะรัง 32 87 48
115 012 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 52 (ชุมชนบ้านต้นไพ) 14 30 15
116 001 โรงเรียนจิปิภพพิทยา 0 0 0
117 117 โรงเรียนซอลีฮียะห์ 12 23 17
118 118 โรงเรียนนาวาวิทย์ 5 10 7
รวม 826 1914 1217
3131

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
นางสาวสาวิตรี สาและบู นักวิชาการศึกษาชำนาญการ โทร 095-4386466
นางภัทรียา มะสมัน นักวิชาการศึกษาชำนาญการ โทร 094-5844380
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2
ต.โคกโพธิ์ อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี
โทร 073-431196
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]