หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ลำดับ ID No. กิจกรรม บัตรรวม
1 052 1.100 การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาจีน ป.4-ป.6 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[0]  
2 054 1.100 การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาจีน ม.1-ม.3 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[0]  
3 053 1.200 การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[0]  
4 055 2.100 การแข่งขันการพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[0]  
5 057 2.200 การแข่งขันการพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[0]  
6 801 3.100 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[3]  
7 802 3.200 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[3]  
8 803 3.300 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[3]  
9 804 4.100 กิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[3]  
10 805 4.200 กิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[3]  
11 806 4.300 กิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[3]  
12 807 5.100 การเล่านิทาน Story Telling ป.4-ป.6 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[3]  
13 808 5.200 การเล่านิทาน Story Telling ม.1-ม.3 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[3]  
14 809 6.100 การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[3]  
15 810 6.200 การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[3]  
16 811 7.000 ละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[0]  
17 812 8.100 การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (Asian Quiz) ป.4-ป.6 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[3]  
18 813 8.200 การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (Asian Quiz) ม.1-ม.3 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[3]  

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
นางสาวสาวิตรี สาและบู นักวิชาการศึกษาชำนาญการ โทร 095-4386466
นางภัทรียา มะสมัน นักวิชาการศึกษาชำนาญการ โทร 094-5844380
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2
ต.โคกโพธิ์ อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี
โทร 073-431196
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]