สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. ปัตตานี เขต 2
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 บ้านม่วงเตี้ย 12 7 0 19 16 9 2 6 27
2 บ้านวังกว้าง 10 4 5 19 18 5 0 2 23
3 วัดภมรคติวัน 8 0 1 9 9 0 0 2 9
4 ชุมชนบ้านพงสตา 7 5 2 14 11 8 2 8 21
5 บ้านควนลังงา 6 5 6 17 10 8 3 2 21
6 อนุบาลยะรัง 5 11 6 22 18 10 2 2 30
7 มายอ (สถิตย์ภูผา) 5 5 4 14 13 8 3 4 24
8 ชุมชนวัดอัมพวนาราม 5 2 1 8 7 4 2 3 13
9 บ้านโคกโพธิ์ 5 0 3 8 6 4 3 2 13
10 ไทยรัฐวิทยา 52 (ชุมชนบ้านต้นไพ) 4 7 0 11 6 4 3 1 13
11 บ้านระแว้ง 4 1 0 5 5 0 0 0 5
12 ต้นพิกุล 3 3 2 8 9 3 0 0 12
13 บ้านตรัง 3 2 2 7 5 2 0 1 7
14 บ้านโผงโผง 3 1 3 7 6 2 1 0 9
15 บ้านถนน 3 1 0 4 4 3 0 2 7
16 ชุมชนบ้านต้นสน 3 0 2 5 4 2 3 2 9
17 บ้านบินยา 3 0 0 3 3 0 0 0 3
18 บ้านประจัน 2 6 2 10 9 3 2 4 14
19 บ้านกระเสาะ 2 3 2 7 1 3 2 3 6
20 บ้านกรือเซะ 2 2 2 6 4 4 0 3 8
21 วัดนาประดู่ 2 2 2 6 4 2 0 0 6
22 ชุมชนบ้านบือแนปีแน 2 2 1 5 3 5 0 0 8
23 บ้านศาลาสอง 2 1 2 5 3 4 1 0 8
24 บ้านปานัน 2 1 1 4 5 6 1 2 12
25 บ้านสามยอด 2 1 0 3 2 3 1 0 6
26 บ้านเขาวัง 2 0 2 4 6 3 0 3 9
27 วัดอรัญวาสิการาม 2 0 0 2 2 1 1 0 4
28 บ้านคลองทราย 2 0 0 2 2 0 0 1 2
29 บ้านกาแลสะนอ 2 0 0 2 0 2 1 0 3
30 บ้านควนแปลงงู 1 4 1 6 7 1 1 0 9
31 บ้านคลองช้าง 1 3 2 6 7 3 0 2 10
32 นิคมสร้างตนเองโคกโพธิ์ มิตรภาพที่ 148 1 2 4 7 0 4 7 7 11
33 บ้านน้ำใส 1 2 1 4 6 4 1 4 11
34 บ้านบาตะกูโบ 1 2 1 4 4 3 1 0 8
35 บ้านปาลัส 1 2 1 4 2 3 1 3 6
36 บ้านสะกำ (ธันวาศิลป์) 1 2 1 4 1 5 1 0 7
37 บ้านสายชล 1 2 0 3 5 2 0 2 7
38 บ้านป่าบอน 1 2 0 3 3 0 0 0 3
39 บ้านต้นแซะ 1 1 2 4 2 1 3 4 6
40 บ้านต้นทุเรียน 1 1 1 3 4 0 0 0 4
41 บ้านกูบังบาเดาะ 1 1 1 3 2 1 0 0 3
42 บ้านแขนท้าว 1 1 0 2 3 0 0 0 3
43 ตลาดนัดต้นมะขาม 1 0 2 3 5 0 0 2 5
44 บ้านนาเกตุ 1 0 2 3 3 3 0 5 6
45 บ้านลางสาด 1 0 2 3 3 2 0 0 5
46 บ้านท่าคลอง 1 0 2 3 2 1 0 0 3
47 ตลาดปรีกี 1 0 1 2 5 3 0 2 8
48 บ้านท่าเรือ 1 0 1 2 3 3 1 0 7
49 บ้านคลองช้าง(มายอ) 1 0 1 2 2 0 0 0 2
50 บ้านบากง 1 0 1 2 1 3 1 0 5
51 บ้านโคกขี้เหล็ก 1 0 0 1 3 1 0 0 4
52 บ้านนาค้อเหนือ 1 0 0 1 2 2 0 1 4
53 วัดธนาภิมุข 1 0 0 1 2 1 1 0 4
54 บ้านอินทนิล 1 0 0 1 2 0 0 1 2
55 บ้านคลองหิน 1 0 0 1 2 0 0 0 2
56 บ้านดอนเค็ด 1 0 0 1 2 0 0 0 2
57 บ้านเกาะจัน 1 0 0 1 1 2 0 1 3
58 บ้านควนลาแม 1 0 0 1 1 2 0 0 3
59 บ้านปลักปรือ 1 0 0 1 1 1 0 0 2
60 บ้านเกาะตา 1 0 0 1 1 1 0 0 2
61 ซอลีฮียะห์ 1 0 0 1 1 0 4 1 5
62 บ้านบาโง 1 0 0 1 1 0 0 0 1
63 วัดสุนทรวารี 0 3 2 5 3 2 2 2 7
64 บ้านสิเดะ 0 2 3 5 6 3 1 3 10
65 บ้านนาประดู่ 0 2 1 3 7 5 2 2 14
66 สมเด็จหลวงพ่อทวดวัดช้างให้ 0 2 1 3 3 0 1 0 4
67 ตลาดนัดบาซาเอ 0 2 0 2 2 0 0 0 2
68 วัดมะกรูด 0 2 0 2 2 0 0 0 2
69 วัดเกาะหวาย 0 2 0 2 1 3 0 1 4
70 บ้านมะหุด 0 1 2 3 2 3 0 2 5
71 บ้านป่าไร่ 0 1 1 2 3 0 1 2 4
72 บ้านนาค้อกลาง 0 1 1 2 2 0 0 0 2
73 วัดบุพนิมิต 0 1 0 1 2 1 2 1 5
74 บ้านล้อแตก 0 1 0 1 1 1 0 0 2
75 บ้านยางแดง 0 1 0 1 1 0 2 3 3
76 บ้านคูระ 0 1 0 1 1 0 0 2 1
77 บ้านกูวิง 0 1 0 1 1 0 0 1 1
78 บ้านดูวา 0 1 0 1 1 0 0 0 1
79 บ้านสมาหอ 0 1 0 1 1 0 0 0 1
80 บ้านบูเกะกุง 0 1 0 1 0 0 1 0 1
81 บ้านทุ่งยาว 0 1 0 1 0 0 0 1 0
82 บ้านควนโนรี 0 0 3 3 1 2 1 4 4
83 บ้านบูดน 0 0 1 1 2 0 0 0 2
84 วัดนิคมสถิต 0 0 1 1 1 1 1 1 3
85 บ้านบาเงง 0 0 1 1 0 1 2 1 3
86 บ้านกระหวะ 0 0 1 1 0 1 0 3 1
87 บ้านควนหยี 0 0 1 1 0 1 0 0 1
88 บ้านตันหยง 0 0 1 1 0 0 0 1 0
89 บ้านละหารยามู 0 0 0 0 3 3 0 0 6
90 บ้านนาค้อใต้ 0 0 0 0 1 1 2 1 4
91 นาวาวิทย์ 0 0 0 0 1 0 2 2 3
92 บ้านชะเมา 0 0 0 0 1 0 0 2 1
93 บ้านกระโด 0 0 0 0 1 0 0 1 1
94 บ้านควนประ 0 0 0 0 1 0 0 1 1
95 บ้านคางา 0 0 0 0 1 0 0 1 1
96 บ้านด่าน 0 0 0 0 1 0 0 0 1
97 บ้านบาโงฆาดิง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
98 วัดป่าสวย 0 0 0 0 0 3 1 1 4
99 บ้านอาโห 0 0 0 0 0 2 0 0 2
100 บ้านบราโอ 0 0 0 0 0 1 1 0 2
101 บ้านโคกเหรียง 0 0 0 0 0 1 0 2 1
102 ชุมชนบ้านเมืองยอน 0 0 0 0 0 1 0 0 1
103 วัดบันลือคชาวาส 0 0 0 0 0 0 2 0 2
104 บ้านเจาะบาแน 0 0 0 0 0 0 1 1 1
105 ชุมชนบ้านสะนอ 0 0 0 0 0 0 0 1 0
106 บ้านบราโอ(สาขากูนิง) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 146 124 98 368 334 196 80 131 610