สรุปเหรียญรางวัล สพป. ปัตตานี เขต 2
ที่ โรงเรียน ทอง
เงิน
ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 บ้านม่วงเตี้ย 20 9 2 7 31
2 อนุบาลยะรัง 18 10 2 2 30
3 บ้านวังกว้าง 18 5 0 2 23
4 มายอ (สถิตย์ภูผา) 13 8 3 4 24
5 ชุมชนบ้านพงสตา 11 8 2 8 21
6 บ้านควนลังงา 10 8 3 2 21
7 บ้านประจัน 9 3 2 4 14
8 ต้นพิกุล 9 3 0 0 12
9 วัดภมรคติวัน 9 0 0 2 9
10 บ้านนาประดู่ 7 5 2 2 14
11 ชุมชนวัดอัมพวนาราม 7 4 2 3 13
12 บ้านคลองช้าง 7 3 0 2 10
13 บ้านควนแปลงงู 7 1 1 0 9
14 บ้านโคกโพธิ์ 6 4 3 2 13
15 ไทยรัฐวิทยา 52 (ชุมชนบ้านต้นไพ) 6 4 3 1 13
16 บ้านน้ำใส 6 4 1 4 11
17 บ้านเขาวัง 6 4 0 3 10
18 บ้านสิเดะ 6 3 1 3 10
19 บ้านโผงโผง 6 2 1 0 9
20 บ้านปานัน 5 6 1 2 12
21 ตลาดปรีกี 5 3 0 2 8
22 บ้านสายชล 5 2 0 2 7
23 บ้านตรัง 5 2 0 1 7
24 ตลาดนัดต้นมะขาม 5 0 0 2 5
25 บ้านระแว้ง 5 0 0 0 5
26 ชุมชนบ้านต้นสน 4 4 3 2 11
27 บ้านกรือเซะ 4 4 0 3 8
28 บ้านถนน 4 3 2 2 9
29 บ้านบาตะกูโบ 4 3 1 0 8
30 วัดนาประดู่ 4 2 0 0 6
31 บ้านต้นทุเรียน 4 0 0 0 4
32 ชุมชนบ้านบือแนปีแน 3 5 0 0 8
33 บ้านศาลาสอง 3 4 1 0 8
34 บ้านท่าเรือ 3 3 1 0 7
35 บ้านนาเกตุ 3 3 0 5 6
36 บ้านละหารยามู 3 3 0 0 6
37 วัดสุนทรวารี 3 2 2 2 7
38 บ้านลางสาด 3 2 0 0 5
39 บ้านโคกขี้เหล็ก 3 1 0 0 4
40 บ้านป่าไร่ 3 0 1 2 4
41 สมเด็จหลวงพ่อทวดวัดช้างให้ 3 0 1 0 4
42 บ้านบินยา 3 0 0 0 3
43 บ้านป่าบอน 3 0 0 0 3
44 บ้านแขนท้าว 3 0 0 0 3
45 บ้านปาลัส 2 3 1 3 6
46 บ้านสามยอด 2 3 1 0 6
47 บ้านมะหุด 2 3 0 2 5
48 บ้านนาค้อเหนือ 2 2 0 1 4
49 บ้านต้นแซะ 2 1 3 4 6
50 บ้านนาค้อใต้ 2 1 2 1 5
51 วัดบุพนิมิต 2 1 2 1 5
52 วัดอรัญวาสิการาม 2 1 1 0 4
53 วัดธนาภิมุข 2 1 1 0 4
54 บ้านกูบังบาเดาะ 2 1 0 0 3
55 บ้านท่าคลอง 2 1 0 0 3
56 ตลาดนัดบาซาเอ 2 0 1 0 3
57 บ้านคลองทราย 2 0 0 1 2
58 บ้านอินทนิล 2 0 0 1 2
59 บ้านคลองช้าง(มายอ) 2 0 0 0 2
60 บ้านคลองหิน 2 0 0 0 2
61 บ้านดอนเค็ด 2 0 0 0 2
62 วัดมะกรูด 2 0 0 0 2
63 บ้านนาค้อกลาง 2 0 0 0 2
64 บ้านบูดน 2 0 0 0 2
65 บ้านสะกำ (ธันวาศิลป์) 1 5 1 0 7
66 บ้านกระเสาะ 1 3 2 3 6
67 บ้านบากง 1 3 1 0 5
68 วัดเกาะหวาย 1 3 0 1 4
69 บ้านควนโนรี 1 2 1 4 4
70 บ้านเกาะจัน 1 2 0 1 3
71 บ้านควนลาแม 1 2 0 0 3
72 วัดนิคมสถิต 1 1 1 1 3
73 บ้านปลักปรือ 1 1 0 0 2
74 บ้านเกาะตา 1 1 0 0 2
75 บ้านล้อแตก 1 1 0 0 2
76 ซอลีฮียะห์ 1 0 4 1 5
77 บ้านยางแดง 1 0 2 3 3
78 นาวาวิทย์ 1 0 2 2 3
79 บ้านกูวิง 1 0 1 1 2
80 บ้านคูระ 1 0 0 2 1
81 บ้านชะเมา 1 0 0 2 1
82 บ้านบูโกะ 1 0 0 1 1
83 บ้านกระโด 1 0 0 1 1
84 บ้านควนประ 1 0 0 1 1
85 บ้านคางา 1 0 0 1 1
86 บ้านบาโง 1 0 0 0 1
87 บ้านดูวา 1 0 0 0 1
88 บ้านสมาหอ 1 0 0 0 1
89 บ้านด่าน 1 0 0 0 1
90 บ้านบาโงฆาดิง 1 0 0 0 1
91 นิคมสร้างตนเองโคกโพธิ์ มิตรภาพที่ 148 0 4 8 7 12
92 วัดป่าสวย 0 3 1 1 4
93 บ้านกาแลสะนอ 0 2 1 0 3
94 บ้านอาโห 0 2 0 0 2
95 บ้านบาเงง 0 1 2 1 3
96 บ้านบราโอ 0 1 1 0 2
97 บ้านกระหวะ 0 1 0 3 1
98 บ้านโคกเหรียง 0 1 0 2 1
99 บ้านควนหยี 0 1 0 0 1
100 ชุมชนบ้านเมืองยอน 0 1 0 0 1
101 วัดบันลือคชาวาส 0 0 2 0 2
102 บ้านเจาะบาแน 0 0 1 1 1
103 บ้านบูเกะกุง 0 0 1 0 1
104 บ้านทุ่งยาว 0 0 0 1 0
105 บ้านตันหยง 0 0 0 1 0
106 ชุมชนบ้านสะนอ 0 0 0 1 0
107 บ้านบราโอ(สาขากูนิง) 0 0 0 0 0
รวม 340 199 85 133 624