สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดเกาะหวาย สพป. ปัตตานี เขต ๒

การประกวดและแข่งขันทักษะทางวิชาการเพื่อคัดเลือกตัวแทนนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา
เข้าร่วมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคใต้ ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559
ณ สพป.ปัตตานี เขต 2 และโรงเรียนบ้านโคกโพธิ์
ระหว่างวันที 28-29 เดือนกันยายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 78.665 เงิน 4 1. เด็กหญิงฮามีละห์  เต๊ะเด็ง
 
1. นางสาวมาริยา  หมุดบินสัน
 
2 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 74 เงิน 4 1. เด็กหญิงนูรีเยาะห์  กะมาแม
 
1. นางสาวมาริยา  หมุดบินสัน
 
3 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 78.67 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายซูฮัยมี  สาคอ
 
1. นางสาวมาริยา  หมุดบินสัน