สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดบุพนิมิต สพป. ปัตตานี เขต ๒

การประกวดและแข่งขันทักษะทางวิชาการเพื่อคัดเลือกตัวแทนนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา
เข้าร่วมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคใต้ ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559
ณ สพป.ปัตตานี เขต 2 และโรงเรียนบ้านโคกโพธิ์
ระหว่างวันที 28-29 เดือนกันยายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 64.91 ทองแดง 7 1. เด็กชายปุรเชษฐ์  สรณราย
2. เด็กชายภานุพงศ์  อุดทาคำ
 
1. นางณัฏฐี  ยกเส้ง
2. นายนพดล  สีลาภเกื้อ
 
2 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 67 ทองแดง 5 1. เด็กหญิงภัทชรัตน์  เม่าคง
2. เด็กหญิงวรกมล  ชูศิริ
 
1. นายพนาไพร  มณีรัตน์
2. นายนายสุทธิศักดิ์  มะลิสุวรรณ