สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนตลาดปรีกี สพป. ปัตตานี เขต ๒

การประกวดและแข่งขันทักษะทางวิชาการเพื่อคัดเลือกตัวแทนนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา
เข้าร่วมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคใต้ ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559
ณ สพป.ปัตตานี เขต 2 และโรงเรียนบ้านโคกโพธิ์
ระหว่างวันที 28-29 เดือนกันยายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 70 เงิน 6 1. เด็กชายกุรเนียวัน   สนอมวงศ์
 
1. นางสาวซุลยานา  ซาโรมอ
 
2 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงโสรยา   แนลูแล
 
1. นางสมจิต  เจ๊ะโมง
 
3 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 70.67 เงิน 4 1. เด็กหญิงซูบัยดะห์   สะเตาะ
 
1. นางโรสมาลิน  เจะและ
 
4 ภาษาต่างประเทศ กิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 10 เข้าร่วม 8 1. เด็กหญิงอาวาตีฟ   บือราเฮง
 
1. นางรอซีเตาะห์  อาบู
 
5 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 23 เข้าร่วม 7 1. เด็กชายอัลดุลเล๊าะ   เจ๊ะอูมา
 
1. นางโรสมาลิน  เจะและ
 
6 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันขับร้องอานาซีดภาษาไทย ป.4-ป.6 92.5 ทอง 5 1. เด็กชายฟิตรี   กานุง
2. เด็กชายมูฮัมหมัดซารีฟี   อาบูวะ
3. เด็กชายมูฮำหมัดรดซูล  หลงเดวา
4. เด็กชายอิลฮัม   สามะ
5. เด็กชายฮารีซัน   จะโน
 
1. นายอัคมาล   สาและ
2. นายซูเบร   สะมะแอ
 
7 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันขับร้องอานาซีดภาษามลายู ป.4-ป.6 88 ทอง 4 1. เด็กหญิงนูรีฮัน   สุหลง
2. เด็กหญิงนูรไอนี  จิใจ
3. เด็กหญิงฟาดียา  ดือเระ
4. เด็กหญิงฟาตีมะห์   หะยีเต๊ะ
5. เด็กหญิงอีมานียะห์  หะยีหะซา
 
1. นางสาวนูรไลลา   สมวงศ์
2. นายอิมรอน   ดามะลี
 
8 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 77.998 เงิน 5 1. เด็กหญิงยามีละห์    ตูยง
2. เด็กหญิงอาฟัฟ   แบฆอ
3. เด็กหญิงอามานี  ตอแต
 
1. นางสาวฮาสนะห์  กาซา
 
9 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 86 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงนูรุลซาฮีดา   สาเมาะ
2. เด็กหญิงฟาติน   แวบากา
3. เด็กหญิงแวนูรมา   แวอาลี
 
1. นางสาวสุภารัตน์  ชูเกิด
2. นางสาวคอลีเยาะ   สะดียามู
 
10 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย 86 ทอง 5 1. เด็กชายซากีรีน   แวมามะ
 
1. นางสาวนาดียา  อาเซ็งมาแบ