สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดสุนทรวารี สพป. ปัตตานี เขต ๒

การประกวดและแข่งขันทักษะทางวิชาการเพื่อคัดเลือกตัวแทนนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา
เข้าร่วมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคใต้ ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559
ณ สพป.ปัตตานี เขต 2 และโรงเรียนบ้านโคกโพธิ์
ระหว่างวันที 28-29 เดือนกันยายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 52 เข้าร่วม 4 1. เด็กหญิงอนัญญา  สุวรรณรัตน์
 
1. นายบัณฑิต  ขุนชนะ
 
2 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (Asian Quiz) ป.4-ป.6 40 เข้าร่วม 7 1. เด็กหญิงชลันธร  ธรรมมา
2. เด็กชายรุซลี  หมัดเลาะ
 
1. นายบัณฑิต  ขุนชนะ