สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนซอลีฮียะห์ สพป. ปัตตานี เขต ๒

การประกวดและแข่งขันทักษะทางวิชาการเพื่อคัดเลือกตัวแทนนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา
เข้าร่วมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคใต้ ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559
ณ สพป.ปัตตานี เขต 2 และโรงเรียนบ้านโคกโพธิ์
ระหว่างวันที 28-29 เดือนกันยายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย อ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 -1 - 1. เด็กชายมูฮัมหมัดรอมฎอน  กาหลง
 
1. นางสาวลัดดาวัล  หมัด
 
2 ภาษาไทย อ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 69 ทองแดง 9 1. เด็กหญิงมิสรี  มะเด็ง
 
1. นางสาวลัดดาวัล  หมัด
 
3 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 65 ทองแดง 5 1. เด็กชายอะหมัด  เจะปอ
2. เด็กชายอานัส  ดอเลาะ
3. เด็กหญิงโนรมาล  ตีมุง
 
1. นางสาวอานีรา  สาอิ
2. นายอัลฟาน  อุเซ็ง
 
4 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 41 เข้าร่วม 10 1. เด็กหญิงรูฮานี  หะยีอาแว
2. เด็กหญิงอามีเนาะ  เจะและ
 
1. นางสาวยามีละ  สะแลแม
2. นายอัสมี  สะมอรี
 
5 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 83.67 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายนดีม  เล๊ะนุ
 
1. นายอับดุลการีม  มะแซ
 
6 ภาษาต่างประเทศ กิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 62.5 ทองแดง 4 1. เด็กชายกามาล  เจะมิ
 
1. นางสาวมูนีเราะห์  สแต
 
7 ภาษาต่างประเทศ การเล่านิทาน Story Telling ป.4-ป.6 63.999 ทองแดง 7 1. เด็กหญิงนัจญ์วา  สาและ
 
1. นางสาวมายีดะห์  ยูโซ๊ะ
 
8 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันขับร้องอานาซีดภาษาไทย ป.4-ป.6 -1 - 1. เด็กชายซอดากออาโชร  โตะเหม
2. เด็กชายอะหมัด  เจะปอ
3. เด็กชายอับดุลอาซิ  บาเหม
4. เด็กชายอับดุลฮามิด  โตะเหม
5. เด็กชายอาริส  สาและ
 
1. นายวันนาวาวี  แวโซะ
2. นายอิลฟาน  อุเซ็ง
 
9 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย -1 - 1. เด็กชายชารีฟ  สาและ
2. เด็กชายนัจญ์รอน  เจะสารี
3. เด็กชายอนุพงศ์  กอแน็ง
 
1. นางสาวนาซีปะห์  ดอเลาะ
2. นางสาวปาอีซะห์  สาเหาะ
 
10 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย -1 - 1. เด็กชายนกิ๊บ  เล๊ะนุ
2. เด็กหญิงนุรฟิรดาวส์  บากา
3. เด็กชายเดียณา  สุแนแดวอ
 
1. นางสาวคอปือเสาะ   ดอเลาะ
2. นางสาวอัสรีดา  สะนิ
 
11 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย -1 - 1. เด็กชายอับดุลฆอฟุร  ดาโอะ
 
1. นางสาวนาปีส๊ะ  ตุวันหะยี
 
12 ปฐมวัย การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย -1 - 1. เด็กหญิงดีนา  ใบหมัด
 
1. นางสาวนุรมา  ยาโม