สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 52 (ชุมชนบ้านต้นไพ) สพป. ปัตตานี เขต ๒

การประกวดและแข่งขันทักษะทางวิชาการเพื่อคัดเลือกตัวแทนนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา
เข้าร่วมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคใต้ ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559
ณ สพป.ปัตตานี เขต 2 และโรงเรียนบ้านโคกโพธิ์
ระหว่างวันที 28-29 เดือนกันยายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 70 เงิน ชนะเลิศ 1. เด็กหญิง ซูไรยา   มะยีแต
 
1. นางสาวฟาตีเมาะ   ราแดง
 
2 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 79 เงิน 7 1. เด็กหญิงนัซเราะห์   จิใจ
2. เด็กหญิงนูรอาซีกีน   ราแดง
3. เด็กชายมูฮัมหมัดริดวัน   ราแดง
 
1. นางสุทธิพร   แก้วอ่อนจริง
 
3 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 72 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงซูไวบะห์  สุหลง
2. เด็กหญิงณาซีเราะห์   ซา
3. เด็กหญิงนูรอาซีกีน   ฮูลู
4. เด็กหญิงนูรฮูดา   ราแดง
5. เด็กหญิงปาตีเมาะ  เวาะเยาะ
6. เด็กหญิงยาวารี   สะนิ
 
1. นางสุทธิพร   แก้วอ่อนจริง
 
4 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายบัสฮารี   มะกูวิง
2. เด็กชายอบูบักร์   มะกูวิง
3. เด็กชายแวซาฮาบูดิง   รอยา
 
1. นางสุทธิพร   แก้วอ่อนจริง