สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนนิคมสร้างตนเองโคกโพธิ์ มิตรภาพที่ 148 สพป. ปัตตานี เขต ๒

การประกวดและแข่งขันทักษะทางวิชาการเพื่อคัดเลือกตัวแทนนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา
เข้าร่วมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคใต้ ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559
ณ สพป.ปัตตานี เขต 2 และโรงเรียนบ้านโคกโพธิ์
ระหว่างวันที 28-29 เดือนกันยายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 76 เงิน ชนะเลิศ 1. เด็กชายฮาฟิส  หวังบู
2. เด็กชายเอเชีย  บารอสิดิก
 
1. นางสาวจรรยา  ประหยัดทรัพย์
2. นางสาวฉัตรวดี  สำเภาแก้ว
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 75.36 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายยะมารูดดีน  ดีหมัด
2. เด็กชายอับดุลตอลีฟ   แนแม
 
1. นางนาซีเราะห์  สารีกามา
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 79.998 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายฮาฟิก  สาเมาะยูโซะ
 
1. นายณัฐกิตติ์  ปานถาวร
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 72.66 เงิน 4 1. นางสาวนภัสวรรณ  ดามัน
 
1. นายณัฐกิตติ์  ปานถาวร