สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านกูบังบาเดาะ สพป. ปัตตานี เขต ๒

การประกวดและแข่งขันทักษะทางวิชาการเพื่อคัดเลือกตัวแทนนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา
เข้าร่วมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคใต้ ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559
ณ สพป.ปัตตานี เขต 2 และโรงเรียนบ้านโคกโพธิ์
ระหว่างวันที 28-29 เดือนกันยายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 74.998 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายอิบรอเฮม  เปาะแต
 
1. นางสาวฟูซียะห์  สาและ
 
2 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายอับดุลฮากิม  ดอเลาะ
 
1. นางสาวฟูซียะห์  สาและ
 
3 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 93.331 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงซัลมะห์  ดอเลาะ
2. เด็กหญิงซารีนา  สะมอรี
3. เด็กหญิงนูรไลลา  เจ๊ะมะ
 
1. นางรอหะนา  ยะโก๊ะ
2. นางสาวนูรียะห์  เวาะโละ