สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านเกาะจัน สพป. ปัตตานี เขต ๒

การประกวดและแข่งขันทักษะทางวิชาการเพื่อคัดเลือกตัวแทนนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา
เข้าร่วมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคใต้ ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559
ณ สพป.ปัตตานี เขต 2 และโรงเรียนบ้านโคกโพธิ์
ระหว่างวันที 28-29 เดือนกันยายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 70.666 เงิน 8 1. เด็กหญิงนัซมีย์  อาแว
 
1. นางรอฮีหม๊ะ  บือราเฮง
 
2 ภาษาต่างประเทศ กิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 45 เข้าร่วม 7 1. เด็กชายมูฮัมหมัดฟุรกอน  อาแด
 
1. นางรอฮีหม๊ะ  บือราเฮง
 
3 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 78 เงิน 5 1. เด็กหญิงนัจมียะห์  ดือราโอ๊ะ
2. เด็กหญิงนูรฮูรูอาย  ยีเร็ง
3. เด็กหญิงพาซีลาห์  อาแว
 
1. นางแวซาปีนะห์  ตาเยะ
2. นางสาวซูไบด๊ะห์  ฮะมะ
 
4 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Dancers ลูกทุ่ง ปฐมวัย 89.99 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงซัยนัต  อาแว
2. เด็กหญิงซูไฮลา  แวสาเมาะ
3. เด็กหญิงนัสนีย์  อาแว
4. เด็กหญิงนัสรีดา  บือแน
5. เด็กหญิงนินัสรี  ยูโซ๊ะ
6. เด็กหญิงนูรลัยลา  อามะ
7. เด็กหญิงนูรูฟิตตรี  มอลอ
8. เด็กหญิงฟัยรุส  ดีเยาะ
9. เด็กชายฟุรกอน  ดือราโอะ
10. เด็กหญิงอัฟนัน  อาแซ
11. เด็กหญิงอัลฮุสนา  ดอเลาะ
12. เด็กหญิงอัสมะห์  สะเตาะ
13. เด็กหญิงอามีรา  อาแซ
14. เด็กชายอามีรุล  มูซอ
 
1. นางสาวเสาวรัตน์  เสาะสุวรรณ
2. นางอังสานา  โทโม
3. นางแวกลือซง  ดาโอะ