สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านเขาวัง สพป. ปัตตานี เขต ๒

การประกวดและแข่งขันทักษะทางวิชาการเพื่อคัดเลือกตัวแทนนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา
เข้าร่วมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคใต้ ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559
ณ สพป.ปัตตานี เขต 2 และโรงเรียนบ้านโคกโพธิ์
ระหว่างวันที 28-29 เดือนกันยายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 46.88 เข้าร่วม 7 1. เด็กชายฟารูกี  ยีบือราเฮง
2. เด็กชายอิซาน  ดือราแม
 
1. นางยูไรดา  เตะย่อ
 
2 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 53.329 เข้าร่วม 9 1. เด็กหญิงนูรุลอิหซาน  เจะหลง
2. เด็กหญิงนูรูลอิห์ซาน  อาแด
3. เด็กหญิงฮัฟเศาะฮ์  หะยีสาแม็ง
 
1. นางวาฮีด๊ะห์  วายา
2. นางมารีย๊ะ  มูซอดี
 
3 ปฐมวัย การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย 42.64 เข้าร่วม 9 1. เด็กชายอัซมิน  มะแซ
 
1. นางวาฮีด๊ะห์  วายา