สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านคลองช้าง สพป. ปัตตานี เขต ๒

การประกวดและแข่งขันทักษะทางวิชาการเพื่อคัดเลือกตัวแทนนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา
เข้าร่วมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคใต้ ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559
ณ สพป.ปัตตานี เขต 2 และโรงเรียนบ้านโคกโพธิ์
ระหว่างวันที 28-29 เดือนกันยายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 76.66 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายฟาอิซ  มะดีเยาะ
2. เด็กหญิงวัลยา  ลือแบซา
 
1. นางสาวอานิส  ใบหวังอะ
2. นางฮารีบ๊ะ  บินเจ๊ะนุ
 
2 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงนุรอานีตา  ยูโซะ
2. นางสาวนุรูลอัสมี  เจ๊ะเละ
 
1. นางสาวอานิส  ใบหวังอะ
2. นางฮารีบ๊ะ  บินเจ๊ะนุ
 
3 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 70 เงิน 8 1. เด็กหญิงนูรฮานาน  ยูโซะ
2. เด็กหญิงนูรฮูดา  ลาเตะ
3. เด็กชายอัยมาน  ยีเร็ง
 
1. นางสานิสา   สาแม
2. นางสาวหานีตา  มะเซ็ง