สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านควนลาแม สพป. ปัตตานี เขต ๒

การประกวดและแข่งขันทักษะทางวิชาการเพื่อคัดเลือกตัวแทนนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา
เข้าร่วมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคใต้ ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559
ณ สพป.ปัตตานี เขต 2 และโรงเรียนบ้านโคกโพธิ์
ระหว่างวันที 28-29 เดือนกันยายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 71.39 เงิน 4 1. เด็กชายมูฮำหมัดอิลฮัม  อาบู
2. เด็กชายมูฮำหมัดโซเฟียน  หะยียูโซะ
 
1. นางฟิตรี  มายาสัน
2. นายฮารน  ละแมหะมะ
 
2 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันขับร้องอานาซีดภาษามลายู ป.1-ป.3 91 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงซูรียยา  เจะเฮง
2. เด็กหญิงนารีมี  ตือบิงหม๊ะ
3. เด็กหญิงนูรซาฮีรา  หะยีอาซา
4. เด็กหญิงนูรสารีฮะ  ยูโสะ
5. เด็กหญิงมาเรียม  มะมิง
 
1. นางสาวเจะรอซีด๊ะ  เจ๊ะเด็ง
2. นางสาวไสณีย์  สาเมาะยูโสะ
 
3 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 79.667 เงิน 7 1. เด็กหญิงนาซีราอาตีระฮ์  สาอิ
2. เด็กหญิงนูรฟาติม  สะอุ
 
1. นางอักลีมา  หะยีมะเซาะ
2. นางสาวมาซีเตาะ  สันบากอ