สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านโคกโพธิ์ สพป. ปัตตานี เขต ๒

การประกวดและแข่งขันทักษะทางวิชาการเพื่อคัดเลือกตัวแทนนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา
เข้าร่วมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคใต้ ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559
ณ สพป.ปัตตานี เขต 2 และโรงเรียนบ้านโคกโพธิ์
ระหว่างวันที 28-29 เดือนกันยายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 63 ทองแดง 5 1. เด็กชายกัมปนาท  ชูมณี
2. เด็กหญิงธนัชญา  รอดเสน
3. เด็กหญิงบวรลักษณ์  คำงาม
 
1. นายแวยูโซ๊ะ  แวสุหลง
2. นางสาวศุกัญญา  ทองทราย
 
2 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 64 ทองแดง 8 1. เด็กหญิงญารินดา  เจ๊ะเตะ
2. เด็กหญิงสาริต้า  บินหยา
 
1. นางสาวปาณิสรา  สารรักษ์
2. นางสาวเสมอใจ  วิจิตร
 
3 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 66.99 ทองแดง 8 1. เด็กหญิงนูรฮายาตี  ปาทาน
2. เด็กหญิงพัชราภา  แดงเพ็ง
 
1. นางสาวปาณิสรา  สารรักษ์
2. นางสาวเสมอใจ  วิจิตร