สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านนาค้อเหนือ สพป. ปัตตานี เขต ๒

การประกวดและแข่งขันทักษะทางวิชาการเพื่อคัดเลือกตัวแทนนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา
เข้าร่วมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคใต้ ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559
ณ สพป.ปัตตานี เขต 2 และโรงเรียนบ้านโคกโพธิ์
ระหว่างวันที 28-29 เดือนกันยายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 72.333 เงิน 7 1. เด็กหญิงอาณีตา  อาแซ
 
1. นางอาลัย  คงพูล
 
2 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันขับร้องอานาซีดภาษามลายู ป.1-ป.3 70 เงิน 8 1. เด็กหญิงซอฟะ  อาแว
2. เด็กหญิงนูรีซัน  มะกูจิ
3. เด็กหญิงนูรูซาฮีราห์  เจ๊ะดือราแม
4. เด็กหญิงอาดีย๊ะ  หะยีรอหีม
5. เด็กหญิงฮัฟณี  บาราเฮง
 
1. นายมาสาลัน  มะสัน
2. นางรอมือละ  ลาปอ