สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านบากง สพป. ปัตตานี เขต ๒

การประกวดและแข่งขันทักษะทางวิชาการเพื่อคัดเลือกตัวแทนนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา
เข้าร่วมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคใต้ ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559
ณ สพป.ปัตตานี เขต 2 และโรงเรียนบ้านโคกโพธิ์
ระหว่างวันที 28-29 เดือนกันยายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6 93.67 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงคอรีเยาะ  ตือบิงหม๊ะ
2. เด็กหญิงซูไฮนี   ยูโซะ
3. เด็กหญิงรอฮานา   ลือบาน๊ะ
 
1. นางสาวซูฮัยลา  เจ๊ะนิ
2. นางลาตีพะห์  หะยีเต๊ะ