สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านบูดน สพป. ปัตตานี เขต ๒

การประกวดและแข่งขันทักษะทางวิชาการเพื่อคัดเลือกตัวแทนนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา
เข้าร่วมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคใต้ ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559
ณ สพป.ปัตตานี เขต 2 และโรงเรียนบ้านโคกโพธิ์
ระหว่างวันที 28-29 เดือนกันยายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 86.83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายมูฮำหมัดอารีฟีน  ดอขา
2. เด็กชายอับดุลการีม  วอซา
3. เด็กชายอาหามะ  สาและ
 
1. นายอับดุลฮาดี  ตีโด
2. นายอับดุลซอมะ  มามะ
 
2 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 83.331 ทอง 5 1. เด็กหญิงซัลวา  วอซา
2. เด็กหญิงนัสริน  กานุงมิง
3. นายอานัส  กานุงมิง
 
1. นางจันทนา  บือนา
2. นางสาวสุใวบ๊ะ  วอซา