สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านประจัน สพป. ปัตตานี เขต ๒

การประกวดและแข่งขันทักษะทางวิชาการเพื่อคัดเลือกตัวแทนนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา
เข้าร่วมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคใต้ ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559
ณ สพป.ปัตตานี เขต 2 และโรงเรียนบ้านโคกโพธิ์
ระหว่างวันที 28-29 เดือนกันยายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย อ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 69.33 ทองแดง 8 1. เด็กหญิงนุรยานา  กาแบ
 
1. นางรอฮีมะห์  บาบูมาเร๊าะ
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 67.26 ทองแดง 6 1. เด็กชายมูฮำหมัดอานัส  จะปะกิยา
2. เด็กชายฮานาฟี  ดือเร๊ะ
 
1. นายซาบีดี  สาและบิง
2. นายซอฟวาน  หะยีบีดิง