สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านมะหุด สพป. ปัตตานี เขต ๒

การประกวดและแข่งขันทักษะทางวิชาการเพื่อคัดเลือกตัวแทนนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา
เข้าร่วมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคใต้ ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559
ณ สพป.ปัตตานี เขต 2 และโรงเรียนบ้านโคกโพธิ์
ระหว่างวันที 28-29 เดือนกันยายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 78 เงิน 6 1. เด็กหญิงนัสรียา  ขุนสัน
 
1. นางฟาฎีละห์  ก็เด็ง
 
2 ภาษาต่างประเทศ กิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงตัสมี  ปะเงาะ
 
1. นางสาวซูบัยด๊ะ  จูแต
 
3 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทูนของบนศรีษะและโยนลูกบอล ป.1-ป.3 74 เงิน 4 1. เด็กชายซาการียา  บือแน
2. เด็กชายนาวาวี  บาเหะ
3. เด็กชายนิไซฟูดิง  ดูลอ
4. เด็กชายบูคอรี  สาอุ
5. เด็กชายอัรฟาน  อารง
6. เด็กชายอาริฟ  กามิง
 
1. นายอาแว  บูงอดิง