สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านลางสาด สพป. ปัตตานี เขต ๒

การประกวดและแข่งขันทักษะทางวิชาการเพื่อคัดเลือกตัวแทนนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา
เข้าร่วมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคใต้ ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559
ณ สพป.ปัตตานี เขต 2 และโรงเรียนบ้านโคกโพธิ์
ระหว่างวันที 28-29 เดือนกันยายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 70 เงิน 4 1. เด็กหญิงนูรฮายาตี  มะเซ็ง
2. เด็กหญิงอัสมะ  มะเกะ
 
1. นายมะซอบรี  สตาปอ
2. นางนูรีซัน  มะยีแต
 
2 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 71.66 เงิน 7 1. เด็กหญิงนุรซาฮีดา  เจะแห
2. เด็กหญิงรอฮานา  ดิง
 
1. นายอีรฟาน  เจ๊ะอาแดร์
2. นายอับดุลเลาะ  วาเฮง