สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านวังกว้าง สพป. ปัตตานี เขต ๒

การประกวดและแข่งขันทักษะทางวิชาการเพื่อคัดเลือกตัวแทนนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา
เข้าร่วมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคใต้ ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559
ณ สพป.ปัตตานี เขต 2 และโรงเรียนบ้านโคกโพธิ์
ระหว่างวันที 28-29 เดือนกันยายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 71 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงนูซูลา  บาสา
 
1. นางนูรีซัน  สะหะ
 
2 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 74 เงิน 6 1. เด็กชายอาฟาร์  สิเดะ
 
1. นายมะซอเร  บากา
 
3 ภาษาต่างประเทศ การเล่านิทาน Story Telling ป.4-ป.6 76.33 เงิน 4 1. เด็กชายมะซูยิง  ดาแม
 
1. นางสาวนีนา  อิสมิง
 
4 ภาษาต่างประเทศ การเล่านิทาน Story Telling ม.1-ม.3 75.332 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงตัสนีม  ยือรา
 
1. นางสาวนีนา  อิสมิง
 
5 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 71 เงิน 7 1. เด็กชายมูฮัมหมัดซาลาฮูดดีน  สะมะแอ
2. เด็กชายมูฮัมหมัดซิดิก  มีแห
3. เด็กชายมูฮัมหมัดศ็อฟรอน  วาจิ
 
1. นางชุวิยดา  สินนุสน
2. นางฟาตีเมาะ  สา