สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านสายชล สพป. ปัตตานี เขต ๒

การประกวดและแข่งขันทักษะทางวิชาการเพื่อคัดเลือกตัวแทนนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา
เข้าร่วมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคใต้ ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559
ณ สพป.ปัตตานี เขต 2 และโรงเรียนบ้านโคกโพธิ์
ระหว่างวันที 28-29 เดือนกันยายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 59 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงนัซมี   บือแน
2. เด็กหญิงปาตีเมาะ   สันเด
3. เด็กหญิงรุสนานี   นิมง
 
1. นางนริสรา   เลิศวิลัย
2. นางประภา  พรศรีรัตน์
 
2 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 82 ทอง 5 1. เด็กหญิงลียานา   ซา
 
1. นางสาวอามีเนาะ   กูนา
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 83 ทอง 4 1. เด็กหญิงนูรูฮูดา  ดาหะดี
2. เด็กหญิงบิลกีส   เวาะบะห์
 
1. นางชดาภร   บำรุงวงศ์
2. นางสาวรุสมีดา    บือแน
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 82.66 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงนูรฮายาตี   เตะแต
2. เด็กหญิงอาอีเส๊าะ   เจ๊ะอาลี
 
1. นางสาวรุสมีดา   บือแน
2. นางชดาภร   บำรุงวงศ์
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 81.33 ทอง 5 1. เด็กหญิงมาซีเตาะห์   ซา
2. เด็กชายรอมฎอน   บือแน
3. เด็กหญิงอิลฮัมด์   เจะมะ
 
1. นางสาวอามีเนาะ   กูนา
2. นางปาซีย๊ะ   แวเต๊ะ
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 74.999 เงิน 5 1. เด็กหญิงนูรายาตี   สันเด
 
1. นางสาวสุไรยา   หมัดสะแหละ
 
7 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (Asian Quiz) ป.4-ป.6 29 เข้าร่วม 8 1. เด็กหญิงซัมซียะห์  วิชา
2. เด็กหญิงนูรีซัน  วาด๊ะ
 
1. นางสาวสุไรยา  หมัดสะแหละ
2. นางสาวอามีนะฮ์  สามะ
 
8 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทูนของบนศรีษะและโยนลูกบอล ป.1-ป.3 70.5 เงิน 8 1. เด็กชายซอรีฟ   โต๊ะตาหยัง
2. เด็กชายซูฮัยลี   บือแน
3. เด็กชายมูฮำหมัดเซาฟี    มะเซ็ง
4. เด็กชายสุไลมาน   เจ๊ะแต
5. เด็กชายอามีน   ซา
6. เด็กชายฮากีม   วิชา
 
1. นายแวสือมาน   หามะ
2. นางฟิตรียา    วาหะ
3. นางชดาภร  บำรุงวงศ์
 
9 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศ การคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายฟิรดาวร์  ดอเลาะ
2. เด็กชายฟุรกอน  กูเต๊ะ
3. เด็กชายวัชระ  เจ๊ะสุรี
4. เด็กชายอับดุลเล๊าะ  กูเต๊ะ
5. เด็กชายอัมรัน  วิชา
6. เด็กชายอิสมาแอ  จูมิง
 
1. นายแวสือมาน  หามะ
2. นางฟิตรียา  วาหะ
3. นางสาวปาซีย๊ะ  แวเต๊ะ