สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านอาโห สพป. ปัตตานี เขต ๒

การประกวดและแข่งขันทักษะทางวิชาการเพื่อคัดเลือกตัวแทนนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา
เข้าร่วมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคใต้ ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559
ณ สพป.ปัตตานี เขต 2 และโรงเรียนบ้านโคกโพธิ์
ระหว่างวันที 28-29 เดือนกันยายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 73 เงิน 6 1. เด็กหญิงคอรีเยาะ  แซมะแซ
2. เด็กหญิงนูรุลฮูดา  แวหะยี
 
1. นางสาวซาลีฮ๊ะ  สาแล
2. นายมะรีเป็น  กาซอ
 
2 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 76.498 เงิน 4 1. เด็กชายซูลูวัน  อาแว
2. เด็กชายริฎวาน  ตีเยาะ
3. เด็กชายฮาริส  บาโต
 
1. นายมะรีเป็น   กาซอ
2. นายแวหามะ  ยานยา