หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพป. ปัตตานี เขต 3

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ ปฐมวัย เรียนร่วม - ภาษาไทย
เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนร่วม - ศิลปะ เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนบ้านจะเฆ่ 31 15 48.39% 1 3.23% 3 9.68% 12 38.71% 31
2 โรงเรียนชุมชนวัดถัมภาวาส (เสาร์อุทิศ) 18 11 61.11% 0 0% 1 5.56% 6 33.33% 18
3 โรงเรียนบ้านโตะบาลา 20 9 45% 7 35% 3 15% 1 5% 20
4 โรงเรียนบ้านวังกะพ้อ 19 9 47.37% 3 15.79% 3 15.79% 4 21.05% 19
5 โรงเรียนบ้านน้ำดำ 16 8 53.33% 2 13.33% 4 26.67% 1 6.67% 15
6 โรงเรียนบ้านสือดัง 17 8 47.06% 1 5.88% 5 29.41% 3 17.65% 17
7 โรงเรียนบ้านตะโละไกรทอง 16 8 61.54% 1 7.69% 3 23.08% 1 7.69% 13
8 โรงเรียนฮั่วหน่ำมูลนิธิ 19 7 36.84% 4 21.05% 4 21.05% 4 21.05% 19
9 โรงเรียนบ้านกะลาพอ 18 6 46.15% 3 23.08% 4 30.77% 0 0% 13
10 โรงเรียนพระราชประสงค์บ้านทรายขาว 12 6 50% 3 25% 2 16.67% 1 8.33% 12
11 โรงเรียนวัดสารวัน 12 6 50% 3 25% 1 8.33% 2 16.67% 12
12 โรงเรียนบ้านมือลอ (มะอาแดอุทิศ) 16 6 42.86% 2 14.29% 0 0% 6 42.86% 14
13 โรงเรียนบ้านป่าม่วง 9 6 66.67% 0 0% 2 22.22% 1 11.11% 9
14 โรงเรียนบ้านโต๊ะชูด 8 6 75% 0 0% 0 0% 2 25% 8
15 โรงเรียนสายบุรีอิสลามวิทยา 10 5 50% 3 30% 1 10% 1 10% 10
16 โรงเรียนบ้านป่าทุ่ง 7 5 71.43% 1 14.29% 0 0% 1 14.29% 7
17 โรงเรียนบ้านโคกนิบง 7 5 71.43% 1 14.29% 0 0% 1 14.29% 7
18 โรงเรียนบ้านโลทู 7 5 83.33% 0 0% 0 0% 1 16.67% 6
19 โรงเรียนบ้านพิเทน 15 4 26.67% 4 26.67% 2 13.33% 5 33.33% 15
20 โรงเรียนบ้านบือแต 8 4 50% 2 25% 1 12.5% 1 12.5% 8
21 โรงเรียนชุมชนบ้านมะนังดาลำ 12 4 33.33% 1 8.33% 1 8.33% 6 50% 12
22 โรงเรียนบ้านบน 8 4 50% 1 12.5% 1 12.5% 2 25% 8
23 โรงเรียนบ้านกะรุบี 10 4 40% 0 0% 1 10% 5 50% 10
24 โรงเรียนบ้านเขาดิน 9 3 33.33% 2 22.22% 1 11.11% 3 33.33% 9
25 โรงเรียนบ้านอุแตบือราแง 5 3 60% 2 40% 0 0% 0 0% 5
26 โรงเรียนบ้านตือเบาะ 10 3 37.5% 1 12.5% 2 25% 2 25% 8
27 โรงเรียนบ้านแลแวะ 5 3 60% 1 20% 1 20% 0 0% 5
28 โรงเรียนเทศบาล๕ บ้านกาหยี 8 3 42.86% 1 14.29% 0 0% 3 42.86% 7
29 โรงเรียนบ้านปากู (มีนาประชาคาร) 5 3 60% 1 20% 0 0% 1 20% 5
30 โรงเรียนวัดโบกขรณี 5 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
31 โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งคล้า (บุญเพชรประชานุสรณ์) 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
32 โรงเรียนบ้านกระจูด 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
33 โรงเรียนบ้านบาโงยือริง 8 3 37.5% 0 0% 1 12.5% 4 50% 8
34 โรงเรียนบ้านปลักแตน 6 3 50% 0 0% 0 0% 3 50% 6
35 โรงเรียนบ้านท่าช้าง 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
36 โรงเรียนบ้านบือจะ 8 2 25% 5 62.5% 0 0% 1 12.5% 8
37 โรงเรียนบ้านปล่องหอย 13 2 18.18% 4 36.36% 3 27.27% 2 18.18% 11
38 โรงเรียนชุมชนบ้านปาแดปาลัส 11 2 18.18% 4 36.36% 3 27.27% 2 18.18% 11
39 โรงเรียนบ้านเจาะกือแย 10 2 20% 3 30% 3 30% 2 20% 10
40 โรงเรียนชุมชนบ้านบางเก่า 7 2 33.33% 3 50% 1 16.67% 0 0% 6
41 โรงเรียนบ้านลานช้าง 13 2 18.18% 3 27.27% 0 0% 6 54.55% 11
42 โรงเรียนบ้านบือเระ 7 2 28.57% 2 28.57% 0 0% 3 42.86% 7
43 โรงเรียนบ้านวังไชย 7 2 50% 2 50% 0 0% 0 0% 4
44 โรงเรียนบ้านมะแนดาแล 11 2 25% 1 12.5% 2 25% 3 37.5% 8
45 โรงเรียนบ้านละเวง 5 2 40% 1 20% 2 40% 0 0% 5
46 โรงเรียนชุมชนบ้านละหารมิตรภาพที่ 113 8 2 25% 1 12.5% 1 12.5% 4 50% 8
47 โรงเรียนตะบิ้ง 4 2 50% 1 25% 1 25% 0 0% 4
48 โรงเรียนบ้านป่าไหม้ 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
49 โรงเรียนบ้านบาโงยือแบ็ง 5 2 40% 0 0% 2 40% 1 20% 5
50 โรงเรียนเทศบาล๖ บ้านบางตาหยาด 7 1 16.67% 2 33.33% 1 16.67% 2 33.33% 6
51 โรงเรียนเทศบาล๑ บ้านตะลุบัน 5 1 20% 2 40% 0 0% 2 40% 5
52 โรงเรียนบ้านมะกอ 4 1 25% 1 25% 1 25% 1 25% 4
53 โรงเรียนบ้านช่องแมว 3 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 3
54 โรงเรียนบ้านพอเหมาะ 3 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 3
55 โรงเรียนบ้านบาเลาะ 3 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 1 33.33% 3
56 โรงเรียนเทศบาล๒ บ้านปากน้ำ(พิธานอุทิศ) 3 1 33.33% 0 0% 1 33.33% 1 33.33% 3
57 โรงเรียนบ้านบาโงมูลง 2 1 50% 0 0% 0 0% 1 50% 2
58 โรงเรียนบ้านกาหงษ์ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
59 โรงเรียนบ้านจ่ากอง 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
60 โรงเรียนบ้านทุ่งกินนร 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
61 โรงเรียนวัดโชติรส 3 0 0% 3 100% 0 0% 0 0% 3
62 โรงเรียนบ้านชะเมาสามต้น 9 0 0% 2 22.22% 2 22.22% 5 55.56% 9
63 โรงเรียนบ้านมะนังยง 5 0 0% 2 50% 0 0% 2 50% 4
64 โรงเรียนบ้านตะโละแมะนา 3 0 0% 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 3
65 โรงเรียนบ้านละหาร 2 0 0% 1 50% 0 0% 1 50% 2
66 โรงเรียนชุมชนบ้านแป้น 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
67 โรงเรียนบ้านทุ่งเค็จ 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
68 โรงเรียนเทศบาล๓ บ้านปาตาตีมอ 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
69 โรงเรียนบ้านตะโละดารามัน 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
70 โรงเรียนบ้านรังมดแดง 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]