หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 001 โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งคล้า (บุญเพชรประชานุสรณ์) 4 6 6
2 002 โรงเรียนชุมชนบ้านบางเก่า 7 16 11
3 003 โรงเรียนชุมชนบ้านปาแดปาลัส 11 31 19
4 005 โรงเรียนชุมชนบ้านมะนังดาลำ 12 27 20
5 006 โรงเรียนชุมชนบ้านละหารมิตรภาพที่ 113 8 14 11
6 004 โรงเรียนชุมชนบ้านแป้น 1 3 1
7 007 โรงเรียนชุมชนวัดถัมภาวาส (เสาร์อุทิศ) 18 40 29
8 009 โรงเรียนตะบิ้ง 4 10 6
9 010 โรงเรียนบ้านกระจูด 4 8 6
10 011 โรงเรียนบ้านกะรุบี 10 24 16
11 012 โรงเรียนบ้านกะลาพอ 18 28 23
12 013 โรงเรียนบ้านกาหงษ์ 1 2 2
13 016 โรงเรียนบ้านจะเฆ่ 31 66 45
14 017 โรงเรียนบ้านจ่ากอง 1 2 1
15 020 โรงเรียนบ้านชะเมาสามต้น 9 16 12
16 019 โรงเรียนบ้านช่องแมว 3 9 6
17 022 โรงเรียนบ้านตะโละดารามัน 1 1 1
18 023 โรงเรียนบ้านตะโละแมะนา 3 5 4
19 021 โรงเรียนบ้านตะโละไกรทอง 16 31 26
20 024 โรงเรียนบ้านตือเบาะ 10 25 16
21 028 โรงเรียนบ้านทุ่งกินนร 1 3 2
22 029 โรงเรียนบ้านทุ่งเค็จ 1 2 1
23 027 โรงเรียนบ้านท่าช้าง 3 4 4
24 030 โรงเรียนบ้านน้ำดำ 16 39 25
25 031 โรงเรียนบ้านบน 8 15 10
26 035 โรงเรียนบ้านบาเลาะ 3 5 4
27 032 โรงเรียนบ้านบาโงมูลง 2 5 4
28 034 โรงเรียนบ้านบาโงยือริง 8 19 14
29 033 โรงเรียนบ้านบาโงยือแบ็ง 5 9 7
30 036 โรงเรียนบ้านบีติง 0 0 0
31 037 โรงเรียนบ้านบือจะ 8 16 12
32 039 โรงเรียนบ้านบือเระ 7 13 7
33 038 โรงเรียนบ้านบือแต 8 13 11
34 041 โรงเรียนบ้านปลักแตน 6 10 8
35 040 โรงเรียนบ้านปล่องหอย 13 18 17
36 042 โรงเรียนบ้านปากู (มีนาประชาคาร) 5 9 6
37 043 โรงเรียนบ้านป่าทุ่ง 7 14 10
38 044 โรงเรียนบ้านป่าม่วง 9 29 16
39 045 โรงเรียนบ้านป่าไหม้ 3 7 6
40 046 โรงเรียนบ้านพอเหมาะ 3 4 4
41 047 โรงเรียนบ้านพิเทน 15 27 22
42 048 โรงเรียนบ้านมะกอ 4 6 5
43 049 โรงเรียนบ้านมะนังยง 5 10 7
44 050 โรงเรียนบ้านมะแนดาแล 11 14 12
45 051 โรงเรียนบ้านมือลอ (มะอาแดอุทิศ) 16 47 28
46 052 โรงเรียนบ้านรังมดแดง 1 1 1
47 054 โรงเรียนบ้านละหาร 2 2 2
48 055 โรงเรียนบ้านละอาร์ 0 0 0
49 053 โรงเรียนบ้านละเวง 5 8 7
50 056 โรงเรียนบ้านลานช้าง 13 23 19
51 059 โรงเรียนบ้านวังกะพ้อ 19 39 29
52 060 โรงเรียนบ้านวังไชย 7 9 9
53 061 โรงเรียนบ้านสือดัง 17 40 26
54 062 โรงเรียนบ้านอุแตบือราแง 5 13 9
55 014 โรงเรียนบ้านเขาดิน 9 19 13
56 018 โรงเรียนบ้านเจาะกือแย 10 30 17
57 057 โรงเรียนบ้านแลแวะ 5 10 8
58 015 โรงเรียนบ้านโคกนิบง 7 19 12
59 026 โรงเรียนบ้านโตะบาลา 20 50 33
60 025 โรงเรียนบ้านโต๊ะชูด 8 22 12
61 058 โรงเรียนบ้านโลทู 7 16 13
62 063 โรงเรียนปายอ 0 0 0
63 064 โรงเรียนพระราชประสงค์บ้านทรายขาว 12 20 16
64 067 โรงเรียนวัดสารวัน 12 24 19
65 065 โรงเรียนวัดโชติรส 3 6 5
66 066 โรงเรียนวัดโบกขรณี 5 9 7
67 008 โรงเรียนแซะโมะ 0 0 0
68 068 โรงเรียนมัสญิดตะลุบัน 0 0 0
69 072 โรงเรียนศาสนศึกษา 0 0 0
70 069 โรงเรียนสามารถดีวิทยา 0 0 0
71 070 โรงเรียนสายบุรีอิสลามวิทยา 10 17 11
72 071 โรงเรียนฮั่วหน่ำมูลนิธิ 19 41 31
73 073 โรงเรียนเทศบาล๑ บ้านตะลุบัน 5 10 5
74 074 โรงเรียนเทศบาล๒ บ้านปากน้ำ(พิธานอุทิศ) 3 3 3
75 075 โรงเรียนเทศบาล๓ บ้านปาตาตีมอ 1 1 1
76 076 โรงเรียนเทศบาล๔ บ้านอุเมะ 0 0 0
77 077 โรงเรียนเทศบาล๕ บ้านกาหยี 8 14 10
78 078 โรงเรียนเทศบาล๖ บ้านบางตาหยาด 7 15 7
รวม 559 1163 828
1991

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]