สรุปเหรียญรางวัล สพป. ปัตตานี เขต 3
ที่ โรงเรียน ทอง
เงิน
ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 บ้านจะเฆ่ 15 1 3 12 19
2 ชุมชนวัดถัมภาวาส (เสาร์อุทิศ) 11 0 1 6 12
3 บ้านโตะบาลา 9 7 3 1 19
4 บ้านวังกะพ้อ 9 3 3 4 15
5 บ้านน้ำดำ 8 2 4 1 14
6 บ้านสือดัง 8 1 5 3 14
7 บ้านตะโละไกรทอง 8 1 3 1 12
8 ฮั่วหน่ำมูลนิธิ 7 4 4 4 15
9 บ้านกะลาพอ 6 3 4 0 13
10 พระราชประสงค์บ้านทรายขาว 6 3 2 1 11
11 วัดสารวัน 6 3 1 2 10
12 บ้านมือลอ (มะอาแดอุทิศ) 6 2 0 6 8
13 บ้านป่าม่วง 6 0 2 1 8
14 บ้านโต๊ะชูด 6 0 0 2 6
15 สายบุรีอิสลามวิทยา 5 3 1 1 9
16 บ้านป่าทุ่ง 5 1 0 1 6
17 บ้านโคกนิบง 5 1 0 1 6
18 บ้านโลทู 5 0 0 1 5
19 บ้านพิเทน 4 4 2 5 10
20 บ้านบือแต 4 2 1 1 7
21 ชุมชนบ้านมะนังดาลำ 4 1 1 6 6
22 บ้านบน 4 1 1 2 6
23 บ้านกะรุบี 4 0 1 5 5
24 บ้านเขาดิน 3 2 1 3 6
25 บ้านอุแตบือราแง 3 2 0 0 5
26 บ้านตือเบาะ 3 1 2 2 6
27 บ้านแลแวะ 3 1 1 0 5
28 เทศบาล๕ บ้านกาหยี 3 1 0 3 4
29 บ้านปากู (มีนาประชาคาร) 3 1 0 1 4
30 บ้านกระจูด 3 1 0 0 4
31 วัดโบกขรณี 3 1 0 0 4
32 ชุมชนบ้านทุ่งคล้า (บุญเพชรประชานุสรณ์) 3 1 0 0 4
33 บ้านบาโงยือริง 3 0 1 4 4
34 บ้านปลักแตน 3 0 0 3 3
35 บ้านท่าช้าง 3 0 0 0 3
36 บ้านบือจะ 2 5 0 1 7
37 ชุมชนบ้านปาแดปาลัส 2 4 3 2 9
38 บ้านปล่องหอย 2 4 3 2 9
39 บ้านเจาะกือแย 2 3 3 2 8
40 ชุมชนบ้านบางเก่า 2 3 1 0 6
41 บ้านลานช้าง 2 3 0 6 5
42 บ้านบือเระ 2 2 0 3 4
43 บ้านวังไชย 2 2 0 0 4
44 บ้านมะแนดาแล 2 1 2 3 5
45 บ้านละเวง 2 1 2 0 5
46 ชุมชนบ้านละหารมิตรภาพที่ 113 2 1 1 4 4
47 ตะบิ้ง 2 1 1 0 4
48 บ้านป่าไหม้ 2 1 0 0 3
49 บ้านบาโงยือแบ็ง 2 0 2 1 4
50 เทศบาล๖ บ้านบางตาหยาด 1 2 1 2 4
51 เทศบาล๑ บ้านตะลุบัน 1 2 0 2 3
52 บ้านมะกอ 1 1 1 1 3
53 บ้านช่องแมว 1 1 1 0 3
54 บ้านพอเหมาะ 1 1 1 0 3
55 บ้านบาเลาะ 1 1 0 1 2
56 เทศบาล๒ บ้านปากน้ำ(พิธานอุทิศ) 1 0 1 1 2
57 บ้านบาโงมูลง 1 0 0 1 1
58 บ้านกาหงษ์ 1 0 0 0 1
59 บ้านจ่ากอง 1 0 0 0 1
60 บ้านทุ่งกินนร 1 0 0 0 1
61 วัดโชติรส 0 3 0 0 3
62 บ้านชะเมาสามต้น 0 2 2 5 4
63 บ้านมะนังยง 0 2 0 2 2
64 บ้านตะโละแมะนา 0 2 0 1 2
65 บ้านละหาร 0 1 0 1 1
66 ชุมชนบ้านแป้น 0 1 0 0 1
67 บ้านทุ่งเค็จ 0 1 0 0 1
68 เทศบาล๓ บ้านปาตาตีมอ 0 0 1 0 1
69 บ้านตะโละดารามัน 0 0 0 1 0
70 บ้านรังมดแดง 0 0 0 1 0
รวม 226 105 73 126 404