หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สถานที่สำหรับแข่งขัน

ลำดับ สถานที่ ที่อยู่ ผู้ประสานงาน แผนที่ พิกัด GPS เบอร์โทรศัพท์
1 ภูเขาหญ้า นายเจด็จ เฮ่าหนู   0844465759
2 สนามกีฬาเทศบาลเมืองบางริ้น นายวันชาติ สุทธิศักดิ์   0819580404
3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง 2/10 ถนนเพชรเกษม ต.บางริ้น อ.เมือง จ.ระนอง นายปัญญา แกล้วกล้า   0819707121
4 โรงเรียนชาติเฉลิม อ.เมือง จ.ระนอง นางนิตยาพร รัตนพันธ์   0899089544
5 โรงเรียนบ้านทุ่งหงาว ต.หงาว อ.เมือง จ.ระนอง นายชติ บัณฑวรรณ   0817880943
6 โรงเรียนอนุบาลระนอง ถนนลุวัง ต.เขานิเวศน์ อ.เมือง จ.ระนอง นางวรรณี พุ่มสุวรรณ   0848406565
7 โรงเรียนเอกศิลป์ราษฎร์พัฒนา นายมนัส จั่นสกุล   0895937820

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]