หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 5-7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 030 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 โรงเรียนชาติเฉลิม อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 322-323 5 ต.ค. 2559 09.00 รายงานตัวเวลา 08.30 น.
2 031 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 โรงเรียนชาติเฉลิม อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 324-325 5 ต.ค. 2559 09.00 รายงานตัวเวลา 08.30 น.
3 032 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนชาติเฉลิม อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 322 5 ต.ค. 2559 13.00 รายงานตัวเวลา 12.30 น.
4 007 การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 โรงเรียนชาติเฉลิม อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 323 5 ต.ค. 2559 13.00 รายงานตัวเวลา 12.30 น.
5 008 การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 โรงเรียนชาติเฉลิม อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 324 5 ต.ค. 2559 13.00 รายงานตัวเวลา 12.30 น.
6 036 การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 โรงเรียนชาติเฉลิม อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 325 5 ต.ค. 2559 13.00 รายงานตัวเวลา 12.30 น.
7 037 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 โรงเรียนชาติเฉลิม อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง 331 6 ต.ค. 2559 09.00 รายงานตัวเวลา 08.30 น.
8 038 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 โรงเรียนชาติเฉลิม อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง 332 6 ต.ค. 2559 09.00 รายงานตัวเวลา 08.30 น.
9 759 การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 โรงเรียนชาติเฉลิม อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง 331-332 5 ต.ค. 2559 09.00 รายงานตัวเวลา 08.30 น.
10 760 การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 โรงเรียนชาติเฉลิม อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง 335-336 5 ต.ค. 2559 09.00 รายงานตัวเวลา 08.30 น.
11 761 การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 โรงเรียนชาติเฉลิม อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง 331-332 5 ต.ค. 2559 13.00 รายงานตัวเวลา 12.30 น.
12 762 การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3 โรงเรียนชาติเฉลิม อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง ห้องประชุมศิษย์เก่า 5 ต.ค. 2559 09.00 รายงานตัวเวลา 08.30 น.
13 763 การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6 โรงเรียนชาติเฉลิม อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 121 5 ต.ค. 2559 09.00 ่รายงานตัวเวลา 08.30 น.
14 764 การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนชาติเฉลิม อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง ห้องประชุมศิษย์เก่า 5 ต.ค. 2559 13.00 รายงานตัวเวลา 12.30 น.
15 046 การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 โรงเรียนชาติเฉลิม อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง 335 6 ต.ค. 2559 09.00 รายงานตัวเวลา 08.30 น.
16 047 การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 โรงเรียนชาติเฉลิม อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง 336 6 ต.ค. 2559 09.00 รายงานตัวเวลา 08.30 น.


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]