หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 5-7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 010 การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านทุ่งหงาว อาคารอเนกประสงค์ 5 ต.ค. 2559 09.00 รายงานตัวเวลา 08.30 น.
2 051 การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 ภูเขาหญ้า อาคารแปดเหลี่ยม 6 ต.ค. 2559 09.00 รายงานตัวเวลา 08.30 น.
3 062 การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 ภูเขาหญ้า อาคารแปดเหลี่ยม 6 ต.ค. 2559 09.00 รายงานตัวเวลา 08.30 น.
4 071 การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านทุ่งหงาว ห้อง ประชุม (เล็ก) 5 ต.ค. 2559 09.00 รายงานตัวเวลา 08.30 น.
5 070 การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ม.3 โรงเรียนบ้านทุ่งหงาว ห้อง ประชุม (เล็ก) 5 ต.ค. 2559 10.00 รายงานตัวเวลา 08.30 น.
6 776 กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC : Youth Counselor) ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านทุ่งหงาว อาคารแก้วกันยา ชั้น 1 5 ต.ค. 2559 09.00 รายงานตัวเวลา 08.30 น.
7 102 การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านทุ่งหงาว ห้อง ประชุม 5 ต.ค. 2559 09.00 รายงานตัวเวลา 08.30 น.
8 103 การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านทุ่งหงาว ห้อง ประชุม 5 ต.ค. 2559 09.00 รายงานตัวเวลา 08.30 น.
9 708 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านทุ่งหงาว อาคารเฟื่องฟ้า 5 ต.ค. 2559 09.00 รายงานตัวเวลา 08.30 น.
10 709 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านทุ่งหงาว อาคารเฟื่องฟ้า 5 ต.ค. 2559 09.00 รายงานตัวเวลา 08.30 น.


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]