หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 5-7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 122 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลระนอง อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 324 5 ต.ค. 2559 09.00 รายงานตัวเวลา 08.30 น.
2 123 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลระนอง อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 325 5 ต.ค. 2559 09.00 รายงานตัวเวลา 08.30 น.
3 124 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลระนอง อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 326 5 ต.ค. 2559 09.00 รายงานตัวเวลา 08.30 น.
4 772 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลระนอง อาคาร 3 ห้อง วิทยาศาสตร์ 6 ต.ค. 2559 09.00 รายงานตัวเวลา 08.30 น.
5 773 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
-
-
6 774 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลระนอง อาคาร 3 ห้อง วิทยาศาสตร์ 6 ต.ค. 2559 09.00 รายงานตัวเวลา 08.30 น.
7 775 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลระนอง อาคาร 3 ห้อง วิทยาศาสตร์ 6 ต.ค. 2559 13.00 รายงานตัวเวลา 12.30 น.
8 129 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลระนอง อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง 326 6 ต.ค. 2559 09.00 รายงานตัวเวลา 08.30 น.
9 130 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลระนอง อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง 325 6 ต.ค. 2559 09.00 รายงานตัวเวลา 08.30 น.
10 132 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลระนอง อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง 336 (E-class room) 5 ต.ค. 2559 09.00 รายงานตัวเวลา 08.30 น.
11 133 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลระนอง อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง 336 (E-class room) 5 ต.ค. 2559 13.00 รายงานตัวเวลา 12.30 น.
12 134 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลระนอง อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง 336 (E-class room) 6 ต.ค. 2559 09.00 รายงานตัวเวลา 08.30 น.


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]