หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 5-7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 086 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนชาติเฉลิม อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง 313-316 6 ต.ค. 2559 09.00 รายงานตัวเวลา 08.30 น. ช่วงเช้าแข่งขันห้อง 313-314 ช่วงบ่ายแข่งขันห้อง 315-316
2 085 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนชาติเฉลิม อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง 313-316 6 ต.ค. 2559 09.00 รายงานตัวเวลา 08.30 น. ช่วงเช้าแข่งขันห้อง 315-316 ช่วงบ่ายแข่งขันห้อง 313-314
3 090 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 โรงเรียนชาติเฉลิม อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง 315-316 7 ต.ค. 2559 09.00 รายงานตัวเวลา 08.30 น.
4 091 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 โรงเรียนชาติเฉลิม อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง 315-316 7 ต.ค. 2559 13.00 รายงานตัวเวลา 12.30 น.
5 093 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 โรงเรียนชาติเฉลิม อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง 313 7 ต.ค. 2559 13.00 รายงานตัวเวลา 12.30 น.
6 094 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 โรงเรียนชาติเฉลิม อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง 314 7 ต.ค. 2559 13.00 รายงานตัวเวลา 12.30 น.
7 095 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 โรงเรียนชาติเฉลิม อาคาร 6 ชั้น 1 ห้อง ดนตรี 7 ต.ค. 2559 13.00 รายงานตัวเวลา 12.30 น.
8 096 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 โรงเรียนชาติเฉลิม อาคาร 6 ชั้น 1 ห้อง ดนตรี 7 ต.ค. 2559 13.00 รายงานตัวเวลา 12.30 น.
9 099 การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 โรงเรียนชาติเฉลิม อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 322 7 ต.ค. 2559 09.00 รายงานตัวเวลา 08.30 น.
10 100 การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนชาติเฉลิม อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 323 7 ต.ค. 2559 09.00 รายงานตัวเวลา 08.30 น.
11 766 การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 สนามกีฬาเทศบาลเมืองบางริ้น โรงยิมเนเซี่ยม ชั้น 1 5 ต.ค. 2559 09.00 รายงานตัวเวลา 08.30 น.
12 181 การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 สนามกีฬาเทศบาลเมืองบางริ้น โรงยิมเนเซี่ยม ชั้น 1 6 ต.ค. 2559 09.00 รายงานตัวเวลา 08.30 น.
13 184 การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 สนามกีฬาเทศบาลเมืองบางริ้น โรงยิมเนเซี่ยม ชั้น 1 7 ต.ค. 2559 09.00 รายงานตัวเวลา 08.30 น.
14 190 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 สนามกีฬาเทศบาลเมืองบางริ้น โรงยิมเนเซี่ยม ชั้น 1 5 ต.ค. 2559 09.00 รายงานตัวเวลา 08.30 น.
15 770 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 สนามกีฬาเทศบาลเมืองบางริ้น โรงยิมเนเซี่ยม ชั้น 1 5 ต.ค. 2559 09.00 รายงานตัวเวลา 08.30 น.


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]